Inovatyvi darbo su jaunimu metodologija, skirta socialiniam verslumui skatinti, interaktyvi platforma socialinio verslo prekių ir paslaugų pardavimui ir viešinimui, kuri padės naujai susikūrusiems socialiniams verslams įsitvirtinti ir toliau vystytis – tokių rezultatų siekiama „Erasmus+“ strateginių partnerysčių projektu “Making good deeds profitable”.

Projekto vykdytojai, su jaunimu dirbanti organizacija VšĮ „Neformalaus ugdymo namai“/ NVO avilys, tiki, kad į socialinę problematiką pažvelgus kaip į verslo galimybę, pavyks sukurti palankią aplinką naujiems socialiniams verslams kurtis. Planuojama jauniems lietuviams ir latviams suteikti esminių kompetencijų, sudaryti sąlygas konsultuotis su marketingo, teisės, buhalterijos ekspertais.
2014 m. spalio 1 d. paraiškų priėmimo terminui Europos Sąjungos programos „Erasmus+“ jaunimo sričiai buvo gautos 124 paraiškos.

89 paraiškos pateiktos pirmajai pagrindinei veiklai (KA1: jaunimo mainai, Europos savanorių tarnyba, jaunimo darbuotojų mobilumas), 22 paraiškų – antrajai pagrindinei veiklai (KA2: strateginės partnerystės), 13 paraiškų – trečiajai pagrindinei veiklai (KA3: struktūrinio dialogo projektai).
Seminaro metu bus ieškoma ryšių tarp įsidarbinimo ir darbo su jaunimu. Jaunimo nedarbo situacija, socialinė ir ekonominė atskirtis vis dažniau tampa realybe. Koks jaunimo sektoriaus vaidmuo čia?

Vis dažniau kalbant apie jaunimo nedarbą teigiama, kad formalusis švietimas neparuošia jaunuolių darbo rinkai. Nors taikomos tam tikros priemonės, tačiau reikia rasti ir kitų būdų jauniems žmonėms paremti.
Šiuo seminaru siekiama, kad jaunimo darbuotojai suprastų, kaip jų veikla prisideda prie didesnių galimybių jauniems žmonėms įsidarbinti. Seminare bus analizuojami įvairūs metodai, ieškoma naujų būdų dirbti šia tema.

Seminaras skirtas mokymų vadovams, jaunimo darbuotojams, Europos savanorių tarnybos organizacijoms, turinčios patirties darbo su jaunimu srityje.

Registracija vyksta iki 2014 m. lapkričio 10 d.
Svarbu suprasti, kad neformalusis ugdymas yra lygiavertis formaliojo švietimo partneris. Europos Sąjungos programa „Erasmus+“ yra puikus to pavyzdys. Abu drauge – formalusis švietimas ir neformalusis ugdymas – pasiūlo daugiau galimybių jauniems žmonėms, suteikia daugiau įgūdžių, kompetencijų, būdų įveikti jaunimo nedarbo situaciją. Jauni žmonės išmoksta imtis iniciatyvos, parodyti savo toleranciją, suvokti kultūrų įvairovę.

Seminare dalyvaus 40 dalyvių – patyrę jaunimo darbuotojai, mokymų vadovai, sprendimų priėmėjai, mokytojai, ekspertai, nacionalinių agentūrų atstovai. Seminaras vyks anglų kalba.

Registracija vyksta iki 2014 m. spalio 31 d.