Inovatyvi darbo su jaunimu metodologija, skirta socialiniam verslumui skatinti, interaktyvi platforma socialinio verslo prekių ir paslaugų pardavimui ir viešinimui, kuri padės naujai susikūrusiems socialiniams verslams įsitvirtinti ir toliau vystytis – tokių rezultatų siekiama „Erasmus+“ strateginių partnerysčių projektu “Making good deeds profitable”.

Projekto vykdytojai, su jaunimu dirbanti organizacija VšĮ „Neformalaus ugdymo namai“/ NVO avilys, tiki, kad į socialinę problematiką pažvelgus kaip į verslo galimybę, pavyks sukurti palankią aplinką naujiems socialiniams verslams kurtis. Planuojama jauniems lietuviams ir latviams suteikti esminių kompetencijų, sudaryti sąlygas konsultuotis su marketingo, teisės, buhalterijos ekspertais.
2014 m. spalio 1 d. paraiškų priėmimo terminui Europos Sąjungos programos „Erasmus+“ jaunimo sričiai buvo gautos 124 paraiškos.

89 paraiškos pateiktos pirmajai pagrindinei veiklai (KA1: jaunimo mainai, Europos savanorių tarnyba, jaunimo darbuotojų mobilumas), 22 paraiškų – antrajai pagrindinei veiklai (KA2: strateginės partnerystės), 13 paraiškų – trečiajai pagrindinei veiklai (KA3: struktūrinio dialogo projektai).
Svarbu suprasti, kad neformalusis ugdymas yra lygiavertis formaliojo švietimo partneris. Europos Sąjungos programa „Erasmus+“ yra puikus to pavyzdys. Abu drauge – formalusis švietimas ir neformalusis ugdymas – pasiūlo daugiau galimybių jauniems žmonėms, suteikia daugiau įgūdžių, kompetencijų, būdų įveikti jaunimo nedarbo situaciją. Jauni žmonės išmoksta imtis iniciatyvos, parodyti savo toleranciją, suvokti kultūrų įvairovę.

Seminare dalyvaus 40 dalyvių – patyrę jaunimo darbuotojai, mokymų vadovai, sprendimų priėmėjai, mokytojai, ekspertai, nacionalinių agentūrų atstovai. Seminaras vyks anglų kalba.

Registracija vyksta iki 2014 m. spalio 31 d.
Tai – jau antrasis jaunimo forumas, kviečiantis jaunuolius išsakyti savo nuomonę svarbiomis temomis ir prisidėti prie pokyčių. Šį kartą konferencija vyks 2015 m. vasario 9–11 d. Latvijos sostinėje Rygoje. Forumo metu bus aptariamas jaunimo įdarbinimas ir su juo susijusios problemos.

Antrajame Rytų partnerystės jaunimo forume kviečiami dalyvauti jauni žmonės, aktyviai veikiantys jaunimo nevyriausybinėse organizacijose, jaunimo darbuotojai, tyrėjai, ministerijų atstovai, verslo atstovai (ypač iš darbdavių organizacijų ir darbo biržų), švietimo įstaigų atstovai bei jaunieji žurnalistai, norintys rašyti apie šį renginį.

Registracija vyksta iki 2014 m. spalio 31 d.