Atlikus 2014 m. kovo 17 d. terminui pateiktų paraiškų vertinimą pagal formaliuosius kriterijus, išskirtos dažniausiai pasikartojančios priežastys, dėl kurių projektai buvo atmetami. Rekomenduojame prieš teikiant paraišką 2014 m. balandžio 30 d. terminui pasitikrinti, ar nepalikote klaidų.
2014 m. kovo 17 d. paraiškų priėmimo terminui (dėl techninių trukdžių paraiškas buvo galima teikti iki 2014 m. kovo 24 d.) Europos Sąjungos programos „Erasmus+“ jaunimo sričiai buvo gautos 92 paraiškos pirmajai pagrindinei veiklai (KA1: jaunimo mainai, jaunimo darbuotojų mobilumas) bei 8 paraiškos Europos savanorių tarnybos akreditacijai gauti.
Tai tarptautiniai Nacionalinių agentūrų tinklo organizuojami mokymo kursai, kurių tikslas – padėti dalyviams įsivertinti ankščiau vykdytų tarptautinių jaunimo mainų projektų patirtį bei įgyti naujų žinių, reikalingų vykdyti dar kokybiškesnius jaunimo mainų projektus.

Registracija vyksta iki 2014 m. gegužės 2 d.
Mokymo kursai suteiks teorinių ir praktinių žinių apie darbo su jaunimu stebėseną(monitoringą) ir vertinimą organizacijose ir jų įgyvendinamuose projektuose.

Registracija į renginį iki 2014 m. balandžio 1 d.