Inovatyvi darbo su jaunimu metodologija, skirta socialiniam verslumui skatinti, interaktyvi platforma socialinio verslo prekių ir paslaugų pardavimui ir viešinimui, kuri padės naujai susikūrusiems socialiniams verslams įsitvirtinti ir toliau vystytis – tokių rezultatų siekiama „Erasmus+“ strateginių partnerysčių projektu “Making good deeds profitable”.

Projekto vykdytojai, su jaunimu dirbanti organizacija VšĮ „Neformalaus ugdymo namai“/ NVO avilys, tiki, kad į socialinę problematiką pažvelgus kaip į verslo galimybę, pavyks sukurti palankią aplinką naujiems socialiniams verslams kurtis. Planuojama jauniems lietuviams ir latviams suteikti esminių kompetencijų, sudaryti sąlygas konsultuotis su marketingo, teisės, buhalterijos ekspertais.
2014 m. spalio 1 d. paraiškų priėmimo terminui Europos Sąjungos programos „Erasmus+“ jaunimo sričiai buvo gautos 124 paraiškos.

89 paraiškos pateiktos pirmajai pagrindinei veiklai (KA1: jaunimo mainai, Europos savanorių tarnyba, jaunimo darbuotojų mobilumas), 22 paraiškų – antrajai pagrindinei veiklai (KA2: strateginės partnerystės), 13 paraiškų – trečiajai pagrindinei veiklai (KA3: struktūrinio dialogo projektai).
Kviečiame dalyvauti strateginių partnerysčių forume „Cross over“, kuris vyks 2014 m. spalio 29 d. viešbutyje „Grata“ Vilniuje. Šio forumo tikslas – informuoti apie Europos Sąjungos programos „Erasmus+“ strateginių partnerysčių projektus jaunimo srityje, skatinti ilgalaikį skirtingiems sektoriams priklausančių organizacijų bendradarbiavimą bei partnerysčių kūrimą, siekiant inovacijų jaunimo reikalų srityje.

Forumas skirtas nevyriausybinių organizacijų atstovams, valstybinių ar savivaldybių organizacijų darbuotojams, verslo organizacijoms, turinčioms patirties tarpsektorinio bendradarbiavimo arba socialinės atsakomybės srityje. Forumu siekiama pritraukti tuos, kurie turi motyvacijos skatinti aktyvų verslo, nevyriausybinių organizacijų ir valdžios institucijų bendradarbiavimą, kurti inovatyvias aukštos kokybės darbo su jaunimu, verslumo skatinimo, neformaliojo mokymo(si) programas.

Registracija vyksta iki 2014 m. spalio 24 d. 10 val.
Tai – jau antrasis jaunimo forumas, kviečiantis jaunuolius išsakyti savo nuomonę svarbiomis temomis ir prisidėti prie pokyčių. Šį kartą konferencija vyks 2015 m. vasario 9–11 d. Latvijos sostinėje Rygoje. Forumo metu bus aptariamas jaunimo įdarbinimas ir su juo susijusios problemos.

Antrajame Rytų partnerystės jaunimo forume kviečiami dalyvauti jauni žmonės, aktyviai veikiantys jaunimo nevyriausybinėse organizacijose, jaunimo darbuotojai, tyrėjai, ministerijų atstovai, verslo atstovai (ypač iš darbdavių organizacijų ir darbo biržų), švietimo įstaigų atstovai bei jaunieji žurnalistai, norintys rašyti apie šį renginį.

Registracija vyksta iki 2014 m. spalio 31 d.