Programa „Erasmus+“ tęsia neformaliojo ugdymo metu įgytų kompetencijų pripažinimą naudojant „Youthpass“ sertifikatą. Planuojama sertifikato formą atnaujinti iki rugpjūčio pabaigos.

Kviečiame fiksuoti projektų dalyvių išmokimus, net jeigu veiklos įvyks anksčiau. Padėkite dalyviams suprasti ir įsivardinti, ką jie išmoko projekto metu, bei užrašyti. Atsiradus atnaujintai sertifikato formai, informaciją galėsite perkelti ir suformuoti naują „Youthpass“.
Sveikiname jūsų organizaciją gavus finansavimą projektui pagal Europos Sąjungos programą „Erasmus+“! Pranešame, kad iki 2014 m. liepos 24 d. turite atlikti šiuos žingsnius:
Kreipiamės į visus, dirbančius su socialinės įtraukties ir įvairovės temomis. SALTO Inclusion & Diversity atnaujina senąją Strategiją dėl įtraukties programoje „Veiklus jaunimas“, kad ji atitiktų programą „Erasmus+“. Kviečiame naudotis galimybe išsakyti savo nuomonę ir prisidėti prie įtraukties bei įvairovės projektų tvarkos lengvinimo ir efektyvumo didinimo.
Mokymo kursai skirti jaunimo darbuotojams bei jaunimo lyderiams.

Į mokymo kursus bus siunčiami 2 dalyviai iš Lietuvos.

Registracija vyksta iki 2014 m. rugsėjo 4 d.