Europos Sąjungos programos „Erasmus+“ programos vadovas – tai dokumentas, kuriame išsamiai pateikiama informacija apie paraiškų teikimą ES programai „Erasmus+“ bei terminus 2015 m.

Programos vadove pateikiama informacija apie programos prioritetus, tinkamas finansuoti veiklas, finansavimo galimybes skirtingai veiklai, reikalavimus dalyviams.

Veikloms, kurias administruoja Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomoji agentūra, skirtas kitas dokumentas, kuriame apžvelgiamos finansavimo galimybės ir numatoma, kiek projektų galėtų būti finansuoti.
Inovatyvi darbo su jaunimu metodologija, skirta socialiniam verslumui skatinti, interaktyvi platforma socialinio verslo prekių ir paslaugų pardavimui ir viešinimui, kuri padės naujai susikūrusiems socialiniams verslams įsitvirtinti ir toliau vystytis – tokių rezultatų siekiama „Erasmus+“ strateginių partnerysčių projektu “Making good deeds profitable”.

Projekto vykdytojai, su jaunimu dirbanti organizacija VšĮ „Neformalaus ugdymo namai“/ NVO avilys, tiki, kad į socialinę problematiką pažvelgus kaip į verslo galimybę, pavyks sukurti palankią aplinką naujiems socialiniams verslams kurtis. Planuojama jauniems lietuviams ir latviams suteikti esminių kompetencijų, sudaryti sąlygas konsultuotis su marketingo, teisės, buhalterijos ekspertais.
Kaip padaryti jūsų veiklą matomą visuomenei? Kokie projektai ar veiklos domina verslo atstovus? Kokio matomumo tikisi finansavimą teikiantys tarptautiniai fondai ar valstybinės institucijos?

Tai klausimai, su kuriais dažnai susiduria ne tik mažos, ką tik įsikūrusios, bet ir daug metų savo veiklą vykdančios nevyriausybinės organizacijos. Siekiant padėti organizacijoms surasti atsakymus į šiuos klausimus, 2014 m. spalio 31 d. 10 val. Seimo Europos informacijos biure Kultūros centras „In Actio“ ir Anna Lindh fondo Lietuvos tinklas organizuoja mokymus, kurių metu skirtingų sričių atstovai pristatys, kaip reikėtų planuoti, parengti bei pristatyti veiklas ir projektus, kad jie taptų matomi fondams, verslui, žiniasklaidai.

Mokymų metu bus pristatytos gerosios praktikos ruošiant MEDIA planus; naujos spaudos galimybės.

Registracija vyksta iki 2014 m. spalio 30 d.
Svarbu suprasti, kad neformalusis ugdymas yra lygiavertis formaliojo švietimo partneris. Europos Sąjungos programa „Erasmus+“ yra puikus to pavyzdys. Abu drauge – formalusis švietimas ir neformalusis ugdymas – pasiūlo daugiau galimybių jauniems žmonėms, suteikia daugiau įgūdžių, kompetencijų, būdų įveikti jaunimo nedarbo situaciją. Jauni žmonės išmoksta imtis iniciatyvos, parodyti savo toleranciją, suvokti kultūrų įvairovę.

Seminare dalyvaus 40 dalyvių – patyrę jaunimo darbuotojai, mokymų vadovai, sprendimų priėmėjai, mokytojai, ekspertai, nacionalinių agentūrų atstovai. Seminaras vyks anglų kalba.

Registracija vyksta iki 2014 m. spalio 31 d.