PirmasVeiklus jaunimas (2007-2013 m.)Europos savanorių tarnyba (paraiškos neteikiamos)
Europos savanorių tarnyba (paraiškos neteikiamos)

Atkreipiame dėmesį, jog pateikiama informacija aktuali projektams, kurie 2007-2013 m. buvo finansuoti ES programos "Veiklus jaunimas" lėšomis. Nuo 2014 m. norinčius rengti ir gauti finansavimą projektams jaunimo srityje (jaunimo mainų, Europos Savanorių tarnybos, jaunimo darbuotojų mobilumo, strateginių partnerysčių ir struktūrinio dialogo projektams) raginame skaityti informaciją meniu skyriuje "Erasmus+" arba oficialiame tinklapyje anglų k.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 VEIKSMAS „EUROPOS SAVANORIŲ TARNYBA”

Kas yra Europos savanorių tarnyba?

Europos savanorių tarnyba (EST) - tai tarptautinės savanorystės projektai jauniems žmonėms, kuriais siekiama ugdyti jų pilietiškumą, solidarumo jausmą, skatinti kitų kultūrų pažinimą, stiprinti tarpusavio supratimą ir toleranciją.

 

Tarnybos metu savanoris išvyksta į kitą šalį, joje gyvena ir dirba pelno nesiekiantį ir vietos bendruomenei naudingą neapmokamą darbą socialinėje, kultūrinėje, gamtos apsaugos, jaunimo ir visuomenės informavimo ar kt. srityje.

Europos savanorių tarnyba – tai ir mokymosi tarnyba. Dalyvaudami EST projektuose jaunieji savanoriai ugdo turimus gebėjimus bei įgyja naujų žinių, patirties ir įgūdžių.
 
Videoreportažas apie Europos savanorių tarnybą: Kaip? Kur? Kas iš to?
  
.

Europos savanorių tarnyba turi:

  • vykti kitoje šalyje nei savanoris gyvena
  • būti pelno nesiekianti ir neapmokama (padengiamos tik su pragyvenimu/veikla susijusios išlaidos)
  • būti nemokama savanoriui (išskyrus galimą 10% indėlį kelionės išlaidoms) 
  • pilnai įtraukti jaunus žmones į savanorišką veiklą
  • suteikti neformalaus mokymosi galimybę
  • teikti pagalbą vietos bendruomenei.

Kokia gali būti EST veikla?

EST veikla (savanoriškoji tarnyba) gali vykti įvairiose srityse: kultūros, jaunimo, sporto, socialinės rūpybos, kultūros paveldo, meno, civilinės saugos, aplinkos, vystymosi bendradarbiavimo ir pan. EST savanoriams neleidžiama vykdyti labai rizikingos veiklos (pvz., situacijose po krizių, teikiant humanitarinę pagalbą, pagalbą ištikus nelaimėms ir pan.).

Kas nėra laikoma EST veikla?

EST veikla nėra laikomas savanoriškas darbas, vykstantis nesistemingai arba trunkantis ne visą darbo dieną; praktika įmonėje; mokamas darbas ar tokį pakeičiantis darbas; poilsio ar turizmo veikla; kalbos kursai; savanorio kaip pigios darbo jėgos naudojimas; studijos ar profesinis mokymas užsienyje.


EST projekto pavyzdys

21-rių metų vaikinas iš Prancūzijos, Frederic Gouriou, atliko 11 mėn. trukmės Europos savanorių tarnybą Pal.J.Matulaičio socialiniame centre.
Pagrindinė Frederic užduotis buvo įsijungti į darbinio užimtumo grupės žmonėms su proto negalia veiklą ir atlikti savanorio – asistento pareigas. Tai reiškia padėti žmonėms su proto negalia mokytis įvairių kasdienių įgūdžių (nuo bendravimo iki buitinių), lydėti juos link savarankiškumo ir visiems kartu būti bei kurti bendruomenę.  
Savanoriui tai buvo pirmas artimas susitikimas su žmonėmis, turinčiais proto negalią, tačiau Frederic tai neišgąsdino, bet kaip tik atsirado noras kuo greičiau pažinti žmones ir su jais susidraugauti.
Kasdienėse veiklose (ugdomuosiuose ir darbiniuose užsiėmimuose, pietų ruošime ir kt.) būdamas šalia neįgalių žmonių vaikinas ne tik mokė džiaugtis kiekviena nauja diena, bet ir pats mokėsi kantrybės, supratimo, nuoseklumo.
Savanoris ėmėsi iniciatyvos vesti muzikos bei sporto užsiėmimus neįgaliesiems. Pasiruošimo vasaros stovykloms bei įvairioms išvykoms metu Frederic buvo puikus pagalbininkas projekto darbuotojam, noriai įsitraukė į organizacinių, kūrybinių ir techninių darbų vykdymą.
Nors Frederic jau kurį laiką yra išvažiavęs, tačiau organizacijos darbuotojai vis dar palaiko su juo kontaktą: „negalime jo vadinti tik savanoriu, nes tai nebūtų tiesa. Per visus metus jis tapo mūsų draugu, mums svarbiu žmogumi“.


Daugiau savanoriškosios tarnybos projektų pavyzdžių galite rasti skyriuje Įspūdžiai.