English version

Apie mus

Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra (JTBA) – viešoji įstaiga, kurios tikslai:

 • Administruoti Europos Sąjungos programas, skirtas jaunimui Lietuvoje, ir vykdyti veiklą, susijusią su šių programų įgyvendinimu;
 • Inicijuoti, organizuoti ir įgyvendinti ilgalaikį dvišalį ir daugiašalį bendradarbiavimą tarp valstybinių ir nevyriausybinių institucijų bei organizacijų jaunimo politikos srityje;
 • Administruoti kitas su jaunimo tarptautiniu bendradarbiavimu ir/ar neformaliuoju ugdymu susijusias programas;
 • Kaupti, sisteminti ir teikti informaciją visuomenei, susijusią su tarptautiniu bendradarbiavimu.

Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūrą 1999 m. vasarį įsteigė Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (JRD prie SADM) ir Lietuvos jaunimo organizacijų taryba (LiJOT). Svarbiausias JTBA tikslas – užtikrinti tarptautinio jaunimo bendradarbiavimo vystymąsi bei sėkmingą Lietuvos jaunimo dalyvavimą Europos Sąjungos programose jaunimui, gerinti jaunimo neformaliojo ugdymo ir darbo su jaunimu kokybę Lietuvoje.

MŪSŲ UŽDAVINIAI:

 1. dalyvauti vykdant valstybės tarptautinius įsipareigojimus jaunimo politikos srityje;
 2. bendradarbiauti su užsienio institucijomis, dirbančiomis jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo srityje;
 3. teikti informaciją apie tarptautinio bendradarbiavimo galimybes;
 4. teikti informaciją Lietuvos jaunimui apie jaunimo politiką Lietuvoje ir užsienio šalyse, tarptautinio bendradarbiavimo galimybes, jaunimo iniciatyvos reikšmę valstybinių ir nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimui ir pan.;
 5. remti jaunimo bendradarbiavimo stiprinimą savivaldybių lygmeniu (organizuoti mokymo kursus bei seminarus, pagrįstus tarpkultūrinio mokymosi metodika; skatinti apskričių ir savivaldybių lygmeniu organizuojamus jaunimo mainus bei kitokią jaunimo veiklą);
 6. koordinuoti Europos Sąjungos programų jaunimui finansinės paramos skyrimą tarptautinio jaunimo bendradarbiavimo projektams, ypač tokiems, kurie skirti jauniems žmonėms, gyvenantiems tobulėjimui ir pažinimui nepalankioje aplinkoje.

Pagrindinis mūsų uždavinys – užtikrinti tinkamą ir efektyvų Lietuvos jaunimo dalyvavimą Europos Sąjungos programose „Europos solidarumo korpusas“ (2018–2020), „Erasmus+“ (2014–2020), „Veiklus jaunimas“ (2007–2013), „Jaunimas“ (2000–2006).

Norintiems dalyvauti ES programos „Erasmus+“ jaunimo srities veiklose, mes:

 • teikiame informaciją apie dalyvavimo ES programos „Erasmus+“ jaunimo srities veiklose galimybes, jaunimo mainų, Europos savanorių tarnybos, jaunimo darbuotojų mobilumo, strateginių partnerysčių ir struktūrinio dialogo projektus, jų organizavimo galimybes;
 • padedame surasti partnerius jaunimo grupėms, norinčioms bendradarbiauti su užsienio šalių jaunimu, taip pat jauniems žmonėms bei organizacijoms, norinčioms dalyvauti Europos savanorių tarnybos projektuose;
 • konsultuojame ir teikiame metodinę informaciją jauniems žmonėms, galimiems programos dalyviams ir jaunimo darbuotojams apie jaunimo mainus, tarpkultūrinį bendravimą, paraiškų pildymą bei projektų vadybą;
 • esant nesklandumų projekto įgyvendinimo metu, konsultuojame projekto vykdytojus ir drauge ieškome būdų juos išspręsti.

Mus galite rasti:

Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra
Gedimino pr. 28, 6 aukštas, LT–01104 Vilnius
Įėjimas iš Stulginskio g. 2, Vilnius
Tel. (8 5) 249 7003
Faksas: (8 5) 249 7005
El. paštas: info@jtba.lt
http://www.facebook.com/veiklusjaunimas