English version

Apie mus

Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra (JTBA) – įstaiga, siekianti užtikrinti  jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo vystymąsi bei sėkmingą Lietuvos jaunimo dalyvavimą Europos Sąjungos programose jaunimui, gerinti jaunimo neformaliojo ugdymo ir darbo su jaunimu kokybę Lietuvoje.

Mūsų uždaviniai:

  • bendradarbiauti su užsienio institucijomis, dirbančiomis jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo srityje;
  • inicijuoti, organizuoti ir įgyvendinti ilgalaikį dvišalį ir daugiašalį bendradarbiavimą tarp valstybinių ir nevyriausybinių institucijų bei organizacijų jaunimo politikos srityje;
  • remti jaunimo bendradarbiavimo stiprinimą savivaldybių lygmeniu (organizuoti mokymo kursus bei seminarus, pagrįstus tarpkultūrinio mokymosi metodika; skatinti apskričių ir savivaldybių lygmeniu organizuojamus jaunimo mainus bei kitokią jaunimo veiklą);
  • koordinuoti Europos Sąjungos programų jaunimui finansinės paramos skyrimą tarptautinio jaunimo bendradarbiavimo projektams, ypač tokiems, kurie skirti jauniems žmonėms, gyvenantiems tobulėjimui ir pažinimui nepalankioje aplinkoje.
  • kaupti, sisteminti ir teikti informaciją visuomenei, susijusią su tarptautiniu bendradarbiavimu, jo galimybėmis.

NORINTIEMS DALYVAUTI ES PROGRAMŲ „ERASMUS+“ JAUNIMO SRITIES IR „EUROPOS SOLIDARUMO KORPUSO“ VEIKLOSE, MES:

  • teikiame informaciją apie dalyvavimo galimybes;
  • padedame surasti partnerius jaunimo grupėms, norinčioms bendradarbiauti su užsienio šalių jaunimu, taip pat jauniems žmonėms bei organizacijoms, norinčioms dalyvauti Europos savanorių tarnybos projektuose;
  • konsultuojame ir teikiame metodinę informaciją apie tarpkultūrinį bendravimą, paraiškų pildymą bei projektų vadybą;
  • esant nesklandumų projekto įgyvendinimo metu, konsultuojame projekto vykdytojus ir drauge ieškome būdų, kaip išspręsti problemas.