English version

Apie mus

Informuojame apie Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros reorganizavimą jungimo būdu, prijungiant ją prie Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.  

Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra reorganizuota nuo 2021 m. liepos 1 d.

Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra (JTBA) – įstaiga, siekianti užtikrinti  jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo vystymąsi bei sėkmingą Lietuvos jaunimo dalyvavimą Europos Sąjungos programose jaunimui, gerinti jaunimo neformaliojo ugdymo ir darbo su jaunimu kokybę Lietuvoje.

Mūsų uždaviniai:

  • bendradarbiauti su užsienio institucijomis, dirbančiomis jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo srityje;
  • inicijuoti, organizuoti ir įgyvendinti ilgalaikį dvišalį ir daugiašalį bendradarbiavimą tarp valstybinių ir nevyriausybinių institucijų bei organizacijų jaunimo politikos srityje;
  • remti jaunimo bendradarbiavimo stiprinimą savivaldybių lygmeniu (organizuoti mokymo kursus bei seminarus, pagrįstus tarpkultūrinio mokymosi metodika; skatinti apskričių ir savivaldybių lygmeniu organizuojamus jaunimo mainus bei kitokią jaunimo veiklą);
  • koordinuoti Europos Sąjungos programų jaunimui finansinės paramos skyrimą tarptautinio jaunimo bendradarbiavimo projektams, ypač tokiems, kurie skirti jauniems žmonėms, gyvenantiems tobulėjimui ir pažinimui nepalankioje aplinkoje.
  • kaupti, sisteminti ir teikti informaciją visuomenei, susijusią su tarptautiniu bendradarbiavimu, jo galimybėmis.

NORINTIEMS DALYVAUTI ES PROGRAMŲ „ERASMUS+“ JAUNIMO SRITIES IR „EUROPOS SOLIDARUMO KORPUSO“ VEIKLOSE, MES:

  • teikiame informaciją apie dalyvavimo galimybes;
  • padedame surasti partnerius jaunimo grupėms, norinčioms bendradarbiauti su užsienio šalių jaunimu, taip pat jauniems žmonėms bei organizacijoms, norinčioms dalyvauti Europos savanorių tarnybos projektuose;
  • konsultuojame ir teikiame metodinę informaciją apie tarpkultūrinį bendravimą, paraiškų pildymą bei projektų vadybą;
  • esant nesklandumų projekto įgyvendinimo metu, konsultuojame projekto vykdytojus ir drauge ieškome būdų, kaip išspręsti problemas.