Darbo užmokestis

Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros darbuotojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis (pareigybinis atlyginimas, priedai ir priemokos) eurais neatskaičiavus mokesčių.

Pareigybė 2020 m. I ketv.  2020 m. II ketv. 2020 m. III ketv. 2020 m. IV ketv.
Darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis Darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis Darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis Darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis
Vadovybė 3 2441 3 2679 3 2507 2 2916
Projektų ir informacinės veiklos koordinatoriai 7 1352 7 1411 8 1306 8 1895
Buhalteriai 3 1579 3 1576 3 1586 3 2050
Administratorius,   IT specialistas (0,3 etato) 2 762 2 838 2 800 2 664
Kiti specialistai (0,5 etato) ir asistentė (0,3 etato) 3 560 3 565 3 565 3 612