Darbo užmokestis

Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros darbuotojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis (pareigybinis atlyginimas, priedai ir priemokos) eurais neatskaičiavus mokesčių.

Pareigybė 2020 m. I ketv.  2020 m. II ketv. 2020 m. III ketv. 2020 m. IV ketv.
Darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis Darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis Darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis Darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis
Vadovybė 3 2441 3 2679
Projektų ir informacinės veiklos koordinatoriai 7 1352 7 1411
Buhalteriai 3 1579 3 1576
Administratorius,   IT specialistas (0,3 etato) 2 762 2 838
Kiti specialistai (0,5 etato) ir asistentė (0,3 etato) 3 560 3 565