Darbo užmokestis

Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros darbuotojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis (pareigybinis atlyginimas, priedai ir priemokos) eurais neatskaičiavus mokesčių.

Pareigybė 2019 m. I ketv.  2019 m. II ketv. 2019 m. III ketv. 2019 m. IV ketv.
Darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis Darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis Darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis Darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis
Vadovybė 3 2367 3 2443 3 2608 3 3219
Projektų ir informacinės veiklos koordinatoriai 8 1402 8 1379 8 1382 8 1670
Buhalteriai 3 1553 3 1487 3 1583 3 2033
Administratorius,   IT specialistas (0,3 etato) 2 740 2 717 2 749 2 713
Kiti specialistai (0,5 etato) ir asistentė (0,3 etato) 3 449