Darbo užmokestis

Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros darbuotojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis (pareigybinis atlyginimas, priedai ir priemokos) eurais neatskaičiavus mokesčių.

Pareigybė 2021 m. I ketv.  2021 m. II ketv. 2021 m. III ketv. 2021 m. IV ketv.
Darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis Darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis Darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis Darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis
Vadovybė 3 2395
Projektų ir informacinės veiklos koordinatoriai 7 1427
Buhalteriai 3 1569
Administratorius,   IT specialistas (0,3 etato) 2 723
Kiti specialistai (0,5 etato) ir asistentė (0,3 etato) 3 565