Darbo užmokestis

Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros darbuotojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis (pareigybinis atlyginimas, priedai ir priemokos) eurais neatskaičiavus mokesčių.

Pareigybė 2018 m. I ketv.  2018 m. II ketv. 2018 m. III ketv. 2018 m. IV ketv.
Vadovybė 1624 1627 1638
Projektų ir informacinės veiklos koordinatoriai 953 813 909
Buhalteriai 932 1004 998
Administratorius,   IT specialistas (0,3 etato) 425 484 420