Darbotvarkė

Nuo 2021 m. balandžio 1 d. Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros direktoriaus pareigas eina Jonas Laniauskas – buvęs Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Jaunimo reikalų skyriaus vedėjas, esamas Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktorius.

Nuo 2021 m. balandžio 1 d. Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros direktoriaus pavaduotojos pareigas laikinai eina Monika Paulauskaitė – projektų ir tarptautinių mokymo kursų koordinatorė, agentūroje dirbanti nuo 2017 m. spalio mėn.; įgijusi ekonomikos (su politikos pakraipa) bakalauro laipsnį ir verslo vadybos magistro laipsnį ISM vadybos ir ekonomikos universitete; ilgametė asociacijos „Lietuvos skautija“ narė.

Balandžio 12–16 d.

  • Antradienį vyksta susitikimas dėl „Erasmus+“ jaunimo srities akredituotų organizacijų projektams skirtų lėšų paskirstymo.

Balandžio 6–9 d.

  • Antradienį vyksta tarptautinių mokymų kursų koordinatorių susitikimas.
  • Trečiadienį vyksta Europos Komisijos organizuojamas nuotolinis susitikimas dėl programų „Erasmus+“ ir „Europos solidarumo korpusas“ akreditavimo tvarkų.
  • Penktadienį vyksta Bonos proceso darbo grupės nacionalinis susitikimas apie darbo su jaunimu paslaugų finansavimą.