Direktoriaus darbotvarkė

Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros direktorė – Guoda Lomanaitė

Jaunimo srityje veiklą pradėjo 2004 m., o į savo pirmuosius tarptautinius jaunimo mainus pagal programą „Jaunimas“ išvyko 2006 metais. Vėliau dirbo Lietuvos jaunimo organizacijų taryboje, koordinavo jaunimo pilietiškumo skatinimo kampaniją „Man ne dzin!“ ir nuo 2008 m. prisijungė prie europinių jaunimo organizacijų veiklos. Nuo 2011 m. išrinkta Europos jaunimo forumo valdybos nare, po dviejų metų – viceprezidente. Šioje pozicijoje dirbo su Struktūrinio dialogo jaunimo srityje stiprinimu ir Europos jaunimo forumo nuostatų naujai Europos Sąjungos finansavimo programai jaunimui – „Erasmus+“ – parengimu ir atstovavimu.

Nuo 2014 m. prisijungė prie „Swedbank“ kolektyvo ir pradėjo dirbti Viešųjų reikalų vadove. Šioje srityje rūpinosi banko socialinės atsakomybės politikos įgyvendinimu Lietuvoje, tvarumo politikos priežiūra, rėmimo ir bendradarbiavimo projektų  įgyvendinimu.

Turi Politikos mokslų bakalauro laipsnį (Vilniaus universitetas) ir Tarptautinės vadybos ir rinkodaros dvigubą magistro laipsnį (ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas ir BI Norvegijos verslo mokykla).

Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūrai vadovauja nuo 2016 m. spalio 4 d.

Spalio 28–lapkričio 1 d.

 • Agentūros direktorė nuo spalio 31 d. iki lapkričio 15 d. atostogauja, ją pavaduoja Loreta Eimontaitė.

Spalio 21–25 d.

 • Trečiadienį nuo 15 val. vyksta Aktyvių piliečių fondo atidarymo renginys „Kas būtų, jei nebūtų…”.

Spalio 14–18 d.

 • Antradienį nuo 15 val. vyksta susitikimas su Užsienio reikalų ministerijos atstovais dėl 4-ojo Rytų partnerystės jaunimo forumo rezultatų sklaidos.
 • Antradienįketvirtadienį vyksta planavimo susitikimas jaunimo nacionalinių agentūrų mainų koordinatorių mokymams 2020 m.
 • Šeštadienį nuo 10 val. vyksta LiJOT 48-oji Asamblėja. Asamblėjos metu bus renkamas naujas organizacijos prezidentas.

Spalio 7–11 d. 

 • Pirmadienį nuo 11 val. vyksta neeilinis dalininkų susirinkimas.
 • Pirmadienį nuo 15 val. vyksta koordinacinis susitikimas su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Švietimo mainų paramos fondu ir Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra dėl programos „Erasmus+“ įgyvendinimo 2020 m.
 • Trečiadienį nuo 13 val. vyksta Agentūros valdybos posėdis, kurio metu bus tvirtinamas Agentūros veiklos planas 2020 m.
 • Pirmadienįpenktadienį Agentūros direktorė dalyvauja Agentūrų direktorių susitikime Helsinkyje, Suomijoje. Ją pavaduoja Loreta Eimontaitė.

Rugsėjo 30–spalio 4 d.

 • Vyksta susitikimai su kandidatais į laisvas pozicijas Agentūroje – viešųjų pirkimų specialisto ir vidaus audito specialisto.
 • Penktadienį Agentūra teikia III-io ketvirčio veiklos ir finansinę ataskaitą Socalinės apsaugos ir darbo ministerijai.

Rugsėjo 23–27 d. 

 • Pirmadienį nuo 13 val. vyksta susitikimas su Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Jaunimo reikalų departamento prie SADM ir Lietuvos Jaunimo organizacijų tarybos atstovais dėl jaunimo politikos įgyvendinimo modelio tobulinimo.
 • Pirmadienį nuo 15 val. vyksta susitikimas su Migracijos departamento atstovais dėl reikalavimų tarptautiniams savanoriams atvykstant į Lietuvą.
 • Ketvirtadienį nuo 11 val. vyksta „Erasmus+“ projekto „Aktyvūs piliečiai: struktūrinis dialogas Pietryčių Lietuvoje“ konferencija. Konferencijos metu vyks Panelinė diskusija „Jaunimo dalyvavimas regionuose: (ne)išnaudotas potencialas“.

Rugsėjo 16–20 d. 

 • Pirmadienį nuo 14 val. vyksta susitikimas su jaunimo politikos veikėjais dėl gairių „Erasmus+“ strateginių partnerysčių jaunimo srityje.
 • Trečiadienįpenktadienį direktorė yra komandiruotėje-susitikime dėl programų indėlio į regioninį ES bendradarbiavimą Liublianoje, Slovėnijoje.  Direktorę pavaduoja Loreta Eimontaitė.

Rugsėjo 9–13 d.

 • Pirmadienį nuo 8.15 val. vyksta koordinacinis susitikimas su LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Lietuvos jaunimo organizacijų taryba ir Jaunimo reikalų departamentu prie SADM dėl jaunimo politikos pertvarkos veiksmų.
 • Antradienį Agentūros kolektyvas lanko Betzatos bendruomenę ir gilinasi į socialinės įtraukties temą.
 • Trečiadienį nuo 11 val. vyksta susitikimas su LR Sveikatos apsaugos ministerijos, SADM, JRD, LiJOT atstovais dėl sveikatos fondo veiklos ypatybių.
 • Ketvirtadienį nuo 18 val. Agentūros kolektyvas, buvę darbuotojai mini Agentūros veiklos 20-metį.

Rugsėjo 2–6 d.

 • Pirmadienį nuo 11 val. vyksta susitikimas su Jaunimo reikalų departamento prie SADM, Lietuvos Jaunimo organizacijų tarybos atstovais dėl Digital youth work metodo integravimo į darbo su jaunimu sistemą.
 • Pirmadienį nuo 13 val. vyksta susitikimas su Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vyr. patarėja D. Urbonaitiene dėl temų, susijusių su vaiko gerovės veiklomis.
 • Antradienį vyksta Agentūros darbuotojų planavimo susitikimas, pasirengimas teikti Agentūros darbo planą 2020 m.
 • Ketvirtadienį nuo 14 val. vyksta koordinacinis susitikimas su Švietimo mainų paramos fondo kolegomis dėl bendrų programos „Erasmus+“ veiklų įgyvendinimo 2020 m.
 • Penktadienįšeštadienį Agentūra dalyvauja diskusijų festivalyje „Būtent!“, kurio metu pristatys programas „Erasmus+“ ir „Europos solidarumo korpusas“.

Rugpjūčio 26–30 d.:

 • Penktadienį direktorę laisvadienio metu pavaduoja Loreta Eimontaitė.

Rugpjūčio 19–23 d.:

 • Ketvirtadienį nuo 13 val. vyksta susitikimas su Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vyriausiąja patarėja neįgaliųjų klausimais E. Čaplikiene.
 • Penktadienį nuo 11 val. vyksta koordinacinis susitikimas su Jaunimo reikalų departamento prie SADM kolegomis dėl darbo su jaunimu chartijos pristatymo.

Rugpjūčio 12–16 d:

 • Pirmadienį nuo 13 val. vyksta susitikimas su Socialinių paslaugų ir priežiūros departamento direktoriumi Alvydu Masiuliu.

2019 rugpjūčio 5–9 d.:

 • Vyksta pusmečio susitikimai su darbuotojais.

2019 liepos 29–rugpjūčio 2 d.:

 • Antradienį nuo 13 val. vyksta susitikimas su Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Jaunimo reikalų departamento prie SADM ir Lietuvos Jaunimo organizacijų tarybos atstovais dėl Jaunimo politikos pagrindų įstatymo keitimo.

2019 liepos 22–26 d.:

 • Ketvirtadienį nuo 11 val. vyksta susitikimas su Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Jaunimo reikalų departamento prie SADM ir Lietuvos Jaunimo organizacijų tarybos atstovais dėl Jaunimo politikos pagrindų įstatymo keitimo.

2019 liepos 15–21 d.:

 • Liepos 19-20 d. vyksta LiJOT Vasaros forumas „Dalinkis Vasara“. Šeštadienį kartu su Forumu vyksta ir Neeilinė LiJOT Asamblėja.

2019 liepos 8–12 d.:

 • Pirmadienį nuo 17 val. vyksta JTBA dalininkų neeilinis susirinkimas.

2019 liepos 1–5 d.:

 • Antradienį nuo 12 val. vyksta Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kolegijos posėdis.
 • Ketvirtadienį nuo 13 val. vyksta susitikimas su Atviros Lietuvos Fondo atstovais.
 • Penktadienį nuo 13 val. vyksta projektų atrankos komiteto posėdis.
 • Penktadienį Agentūra teikia Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai II ketvirčio veiklos ir finansinę ataskaitą.

2019 birželio 24–28 d.:

 • Birželio 2425 d. Agentūros direktorė dalyvauja Europos Komisijos Švietimo, jaunimo, sporto ir kultūros direktorato oranizuojamoje konferencijoje „EAP Conference on Promoting Common Values through Education and Culture“, kur pristato 4-ojo Rytų partnerystės jaunimo forumo rezultatus.
 • Birželio 2627 d. Agentūros direktorė dalyvauja „European Academy on Youth Work“ partnerių susitikime. Susitikimo metu vyks renginio įvertinimas ir ateities planų dėliojimas.

Direktorės komandiruočių metu ją pavaduoja Loreta Eimontaitė.

2019 birželio 16–20 d.:

 • Pasiruošimo susitikimai ir Rytų partnerystės Jaunimo forumas. Daugiau apie jį: www.eap2019.lt

2019 birželio 10–14 d.:

 • Pirmadienį nuo 15 val. vyksta Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kolegijos posėdis, kuriame bus sprendžiama dėl Jaunimo politikos srityje veikiančių institucijų pertvarkos.
 • Antradienį–trečiadienį Agentūros direktorė išvykusi į Nacionalinių Agentūrų tinklo koordinacinės grupės susitikimą Helsinkyje, Suomijoje. Susitikimo metu įvertinami praėjusio susitikimo rezultatai ir dėliojama darbotvarkė Agentūrų diretorių susitikimui spalio mėnesį Suomijos pirmininkavimo ES metu.

2019 birželio 3–7 d.:

 • Pirmadienį nuo 11 val. vyksta koordinacinis institucinis susitikimas su Jaunimo organizacijų taryba, Jaunimo reikalų departamentu prie SADM, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovais.
 • Ketvirtadienį JTBA komanda dalyvauja Jaunimo vasaros akademijoje „Kartu mes galim daug – 2019“ Drevernos kempinge. 14 kartą vykstančiame renginyje dalyvauja 20-ies Lietuvos savivaldybių suburtų jaunimo komandų. Renginio metu JTBA pristatys savanoriškos veiklos galimybes ir jaunimo mainų projektus.

2019 gegužės 27–birželio 2 d.:

 • Pirmadienį–penktadienį JTBA tikrina Europos Komisijos auditas. Auditas tikrina projektų valdymo ciklą bei finansinius duomenis iš 20142017 m. pateiktų metinių ataskaitų.
 • Pirmadienį nuo 13.30 val. vyksta susitikimas su Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovais dėl JTBA atitikties Vyriausybės patvirtintoms viešųjų įstaigų gairėms.
 • Atradienį nuo 17.30 val. vyksta LiJOT Vadovų klubas, kurio metu LiJOT organizacijų vadovams pristatomos Jaunimo politikos institucijų pertvarkos alternatyvos.
 • Penktadienį nuo 9 val. vyksta susitikims su savanoriškos veiklos projektus įgyvendinančiomis organizacijomis Tony Resort, Trakų rajone.
 • Sekmadienį vyksta „We run Vilnius“ bėgimas, kuriame kartu su Švietimo mainų paramos fondu suburta didžiausia „Erasmus+“ bėgimo komanda. Nuo 9.30 val. vyksta renginio registracija, o nuo 13 val. dalyvių startas bėgti 5 km trasą.

2019 gegužės 20–24 d.:

JTBA direktorė komandiruotėje renginyje „European Academy on Youth Work“ Slovėnijoje. Direktorę pavaduoja Loreta Eimontaitė.

2019 gegužės 13–17 d:

 • Pirmadienį 9.30 val. vyksta Nacionalinės jaunimo politikos priemonių plano analizės darbo grupės susitikimas.
 • Trečiadienį nuo 13 val. vyksta Seimo Jaunimo ir Sporto reikalų komisijos posėdis, kurio metu pristatomas jaunimo politikos institucijų pertvarkos modelis.

2019 m. gegužės 6–10 d. 

 • Pirmadienį nuo 14 val. vyksta susitikimas su Užsienio reikalų ministerijos atstovais dėl artėjančio 4-ojo Rytų partnerystės jaunimo forumo.
 • Antradienį nuo 10 val. Agentūroje lankosi kolegos iš Europos Komisijos IT padalinio.
 • Ketvirtadienį nuo 18 val. vyksta Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje organizuojamas Europos dienos minėjimas.

2019 m. balandžio 29–gegužės 3 d.

 • Pirmadienį nuo 10 val. vyksta susitikimas su Užsienio reikalų ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijų atstovais dėl artėjančio 4-ojo Rytų partnerystės jaunimo forumo.
 • Ketvirtadienį vyksta Europos jaunimo savaitės uždarymo renginys, daugiau informacijos – https://www.jtba.lt/europos-jaunimo-savaite/

2019 m. balandžio 22–26 d.

 • Ketvirtadienį – balandžio 25 d. vyksta Europos Jaunimo savaitės atidarymo renginys. 2019 metų Europos jaunimo savaitės tema – „Demokratija ir aš“. Renginio metu pristatysime geruosius projektų pavyzdžius, klausysimės „Swedbank“ vyriausiojo ekonomisto Nerijaus Mačiulio ir Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje vadovo Arnoldo Pranckevičiaus pranešimų. Daugiau informacijos https://www.jtba.lt/europos-jaunimo-savaite/

2019 m. balandžio 15–19 d.

 • Trečiadienį nuo 14 val. vyksta projektų atrankos komiteto posėdis.
 • Trečiadienį nuo 15 val. vyksta eilinis dalininkų posėdis, kurio metu bus svarstoma metinė viešosios įstaigos veiklos ir finansinė ataskaita. Ši ataskaita teikiama VĮ Registrų centras ir gali būti prieinama viešai.
 • Ketvirtadienį nuo 10 val. vyksta strateginių partnerysčių projekto konferencija „Educated, Motivated, Employed – New way model”.
 • Penktadenį nuo 13 val. vysta koordinacinis susitikimas su Jaunimo reikalų departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

2019 m. balandžio 8–12 d.

 • JTBA direktorė yra išvykus į nacionalinių agentūrų direktorių susitikimą Bukarešte. Jos komandiruotės metu laikinai direktoriaus pareigas vykdo Justinas Danaitis.

2019 m. balandžio 1–5 d.

 • Antradienį nuo 10.30 vyksta koordinacinis institucinis susitikimas su Jaunimo organizacijų taryba, Jaunimo reikalų departamentu prie SADM, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovais.
 • Trečiadienį nuo 10 val. vyksta atnaujinto JTBA programų konsultantų tinklo susitikimas.
 • Penktadienį JTBA pateikia 2019 m. I ketvirčio „Erasmus+“, „Eurodesk“ ir „Europos solidarumo korpusas“ programų veiklos ir biudžeto vykdymo ataskaitas.

2019 m. kovo 25–29 d.

 • Antradienį nuo 11 val. vyksta susitikimas su Ugdymo plėtotės centru dėl įgyvendinamo strateginių partnerysčių Jaunimo srityje projekto.
 • Penktadienį nuo 10 val. vyksta JTBA kokybės valdymo sistemos vadovybinės analizės posėdis.

2019 m. kovo 18–23 d.

 • JTBA rengia dokumentus išoriniam Europos Komisijos auditui, kuris apims 2014-2017 m. projektų administravimą ir Agentūros administravimo veiklas. Taip pat vyksta daug vidinių susitikimų su darbuotojais dėl ateinančio laikotarpio veiklų: Europos Jaunimo savaitės, Rytų partnerystės Jaunimo forumas, JTBA programų konsultantų tinklo atnaujinimo ir kt.

2019 m. kovo 4–8 d.

 • Pirmadienį vyksta koordinacinis institucinis susitikimas su Lietuvos Jaunimo organizacijų taryba, Jaunimo reikalų departamentu prie SADM, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovais.
 • Antradienį nuo 12 val. Socialinės apsaugos ir darbo minsiterijoje vyksta renginys „How international cooperation supports youth work development”, kurio metu dalinamasi patirtimi, kaip ES jaunimo programos paskatino bendradarbiavimą ir darbo su jaunimu plėtrą Rytų partnerystės regione.
 • Penktadienį–antradienį direktorė atostogauja, ją pavaduoja Loreta Eimontaitė.

2019 m. vasario 25–kovo 1 d.

 • Pirmadienį nuo 11 val. vyksta susitikimas su Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vidaus audito skyriaus atstovais aptarti vidaus audito ataskaitą dėl JTBA ir JRD veiklos optimizavimo.
 • Antradienįtrečiadienį vyksta pirmasis partnerių susitikimas Rytų partnerystės jaunimo forumui pasirengti.

2019 m. vasario 18–22 d.

 • Antradienį nuo 9 val. vyksta Regioninių jaunimo organizacijų stiprinimo programų finansavimo 2018–2019 metais konkurso komisijos posėdis dėl finansavimo pratęsimo 2019 m. II-IV ketv.
 • Trečiadienį nuo 11 val. vyksta susitikimas su Užsienio reikalų ministerijos, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos viceministrais ir Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje vadovu dėl Rytų partnerystės Jaunimo forumo organizacinių klausimų.
 • Šeštadienį nuo 15 val. JTBA dalyvauja Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos Žiemos forumo prisistatymo mugėje ir sekmadienį nuo 11 val. veda praktinį užsiėmimą apie paraiškų rašymą.

2019 m. vasario 11–15 d.

 • Pirmadienį nuo 11.30 vyksta institucinis susitikimas su Lietuvos Jaunimo organizacijų taryba, Jaunimo reikalų departamentu prie SADM, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovais aptarti Jaunimo politikos įgyvendinimo efektyvinimo planą.
 • Trečiadienį nuo 10 val. vyksta neeilinis dalininkų susirinkimas.
 • Penktadienį Agentūra pateikia metinę veiklos ataskaitą Europos Komisijai už 2018 m. programų „Erasmus+“ ir „Europos solidarumo korpusas“ įgyvendinimą.

2019 m. vasario 4–8 d.

 • Antradienį nuo 13 val. vyksta susitikimas su LR Užsienio reikalų ministerijos ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovais dėl pasiruošimo Rytų partnerystės Jaunimo forumui
 • Penktadienį nuo 13.30 vyksta koordinacinis susitikimas su Europos Komisijos atstovais dėl Rytų partnerystės Jaunimo forumo.

2019 m. sausio 28–vasario 1 d.

 • Antradienį nuo 14 val. vyksta susitikimas su LR Užsienio reikalų ministerijos ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovais dėl pasiruošimo Rytų partnerystės Jaunimo forumui.
 • Antradienį nuo 16 val. vyksta Agentūros Valdybos posėdis. Planuojama svarstyti atnaujintą Valdybos reglamentą.
 • Trečiadienį–ketvirtadienį Agentūros direktorė dalyvauja agentūrų direktorių tarpusavio patirties mainuose Utrechte, Nyderlandų Karalystėje.
 • Penktadienį vyksta koordinacinis institucinis susitikimas su Lietuvos Jaunimo organizacijų taryba, Jaunimo reikalų departamentu prie SADM, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovais.

2019 m. sausio 21–25 d.

 • Agentūros direktorė atostogauja, ją pavaduoja Loreta Eimontaitė.

2019 m. sausio 14–18 d.

 • Pirmadienį nuo 10 val. vyksta Jaunimo organizacijų stiprinimo programų finansavimo 2019–2020 metais konkurso komisijos posėdis.
 • Pirmadienį nuo 11.30 val. vyksta susitikimas su LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atostovais dėl ministerijos įsitraukimo į Rytų partnerystės Jaunimo forumą.
 • Antradienį nuo 13 val. vyksta susitikimas su Užsienio reikalų ministerija ir DG NEAR atstovais dėl Rytų partnerystės Jaunimo forumo.

2018 m. sausio 7–11 d.

 • Pirmadienį nuo 15 val. vyksta susitikimas su Jaunimo reikalų departamento prie SADM atstovais dėl tarptautinių mokymų ir kitų galimybių jaunimo darbuotojams.
 • Antradienį-ketvirtadienį Agentūros direktorė dalyvauja Nacionalinių Agentūrų tinklo koordinacinės grupės susitikime Bukarešte, Rumunijoje.
 • Penktadienį nuo 13 val. vyksta Mobiliojo darbo su jaunimu ir darbo su jaunimu gatvėje projektų finansavimo 2019 metais konkurso komisijos posėdis.

2018 m. gruodžio 17–21 d.

 • Pirmadienį nuo 16 val. vyksta neeilinis dalininkų susirinkimas, kurio metu bus aptariami einamieji JTBA veiklos klausimai.
 • Ketvirtadienį nuo 8.30 val. Jaunimo reikalų departamente prie SADM vyksta Jaunimo organizacijų stiprinimo programų finansavimo 2019–2020 metais konkurso komisijos posėdis.
 • Ketvirtadienį nuo 10 val. Vilniaus Savivaldybėje vyksta sutarčių pasirašymo seminaras su ES programos „Erasmus+“ jaunimo srities projektų vykdytojais, kurie gavo finansavimą 2018 m. spalio 4 d. kvietimu.
 • Ketvirtadienį nuo 11 val. vyksta koordinacinis susitikimas su LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Lygių galimybių, moterų ir vyrų lygybės skyriaus atstovais.
 • Ketvirtadienį nuo 16 val. vyksta JTBA Vadybos posėdis, kurio metu bus tvirtinami ES programų „Erasmus+“ jaunimo srities ir „Europos solidarumo korpusas“ įgyvendinimo biudžetai, aptariami 2018 m. rezultatai bei pristatomas JTBA veiklos planas 2019 m.

2018 m. gruodžio 10–14 d.

 • Pirmadienį LR Seime nuo 9.30 vykta konferencija „Balsavimas nuo 16 metų: Lietuvos ateities scenarijus“.
 • Antradienį nuo 14 val. vyksta Nacionalinės darbo grupės ES Jaunimo dialogui posėdis.
 • Trečiadienį nuo 9.30 val. vyksta Regioninių jaunimo organizacijų stiprinimo programų finansavimo 2018–2019 metais konkurso komisijos posėdis.
 • Trečiadienį LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje nuo 10.30 val. vyksta susitikimas dėl draugiškos jaunimui savivaldybės bruožų ir kriterijų išgryninimo.
 • Ketvirtadienį nuo 12 val. vyksta Britų Tarybos ir programos „Active Citizens“ įgyvendinimo Lietuvoje ir pasiektų rezultatų pristatymas.

2018 m. gruodžio 3–7 d.

 • Pirmadienį nuo 13 val. vyksta susitikimas dėl jaunimo infrasruktūros sąvokos supratimo.
 • Ketvirtadienį nuo 10 val. vyksta projekto „Europe goes local“ nacionalinės darbo grupės, mokymų vadovų ir JTBA kolektyvo susitikimas. Susitikimo metu bus siekiama apžvelgti 2018 m. pasiekimus ir 2019 m. planus šio projekto rėmuose.
 • Ketvirtadienį nuo 18 val. „Vilnius Tech Parke“ vyksta LiJOT padėkos vakaras.
 • Penktadienį nuo 9 val. vyksta mokymai JTBA kolektyvui apie duomenų apsaugą, įsigaliojusio reglamento taikymą praktikoje.
 • Penktadienį nuo 14 val. vyksta JTBA projektų atrankos komiteto 2018 m. paskutinis posėdis, kuriame bus sprendžiama dėl „Erasmus+“ jaunimo srities ir „Europos solidarumo korpuso“ projektų finansavimo.

2018 m. lapkričio 26–30 d.

 • Pirmadienį nuo 14 val. Vyksta susitikimas su Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus atstovais dėl 2018 m. skyriaus veiklos plane numatyto atlikti Europos Sąjungos programos „Erasmus+“ (Veiklus jaunimas) 2014–2020 m. finansinio, veiklos ir valdymo audito.
 • Trečiadienį nuo 14 val. vyksta susitikimas su Užsienio reikalų ministerija dėl Rytų partnerystės jaunimo forumo organizavimo.
 • Penktadienį Vilniaus informavimo centre vyksta Nacionalinė jaunimo konferencija, skirta apžvelgti struktūrinio dialogo rezultatus Lietuvoje.

2018 m. lapkričio 19–23 d.

 • Pirmadienį–ketvirtadienį Briuselyje, Belgijoje, vyksta nacionalinių agentūrų direktorių ir Europos Komisijos atstovų susitikimas. Komandiruotės metu direktorę pavaduoja Loreta Eimontaitė.
 • Antradienį vyksta pirmasis Europos solidarumo korpuso programos projektų atrankos komitetas, kurio metu bus sprendžiama dėl Savanoriškos veiklos partnerysčių projektų finansavimo.

2018 m. lapkričio 12–16 d.

 • Antradienį nuo 16 val. vyksta Švietimo mainų paramos fondo Kokybės konkurso apdovanojimų renginys.
 • Ketvirtadienį vyksta ketvirtoji jaunimo tyrėjų tarpdalykinė mokslinė-praktinė konferencija KODAS „JAUNIMAS“, kurioje savo įžvalgomis ir patirtimi dalinsis dvi Europos sąjungos programas jaunimui tiriančio tinklo RAY narės. Daugiau informacijos apie renginį čia.
 • Ketvirtadienį nuo 15 val. vyksta Jaunimo organizacijų stiprinimo programų finansavimo 2019–2020 metais konkurso komisijos posėdis.
 • Penktadienį Mažeikiuose vyksta konferencija „Jungtinės pajėgos jaunimui“, kuriame JTBA vardu bus skaitomas pranešimas „Jaunimo politika Europoje. Ko galime tikėtis ateityje?“

2018 m. spalio 31–lapkričio 9 d.

 • Pirmadienį nuo 15 val. vyksta Nacionalinės darbo grupės struktūriniam dialogui susitikimas, kurio metu bus aptariami struktūrinio dialogo rezultatų Europos sąjungos mastu aptarimas ir pasiruošimas nacionalinei konferencijai.

2018 m. spalio 22–30 d.

 • Direktorė Guoda Lomanaitė atostogauja, laikinai jos pareigas atlieka direktorės pavaduotoja Loreta Eimontaitė.

2018 m. spalio 15–19 d.

 • Pirmadienį pateikiamas Agentūros 2019 m. veiklos planas, pagal kurį bus įgyvendinamos programos „Erasmus+“ jaunimo sritis ir „Europos solidarumo korpusas“.
 • Antradienį nuo 9 val. vyksta Jaunimo savanoriškos tarnybos akreditavimo ir programų finansavimo 2018–2019 m. konkurso komisijos posėdis.
 • Trečiadienį nuo 11 val. LR Seimo Švietimo ir mokslo komitete Europos Audito rūmų narys R. Šadžius pristatys veiklos audito dėl „Erasmus+“ programos vykdymo rezultatus.
 • Šeštadienį vyksta 45-oji LiJOT Asamblėja, nuo 15 val. vyks interesų grupė apie programą „Europos solidarumo korpusas“.

2018 m. spalio 8–12 d.

 • Trečiadienį vyksta trečioji atvira konsultacija, kurios metu jauni žmonės, negyvenantys savivaldybėse iš kurių yra kilę, kviečiami identifikuoti draugiškos jaunimui savivaldybės požymius, aptarti esamą situaciją savivaldybėse. Renginys įgyvendinamas kartu su Jaunimo reikalų departamentu prie SADM ir Lietuvos jaunimo organizacijų taryba.
 • Penktadienį nuo 16 val. vyksta JTBA valdybos posėdis, kuriame bus tvirtinamas 2019 m. Agentūros veiklos planas, aptariamas naujos programos „Europos solidarumo korpusas“ įgyvendinimas 2018 m.

2018 m. spalio 1–5 d.

 • Toliau vyksta JTBA 2019 m. veiklos plano, skirto „Erasmus+“ ir „Europos solidarumo korpusas“ programų įgyvendinimui, rašymas. Veiklos planą Europos Komisijai Agentūra pateikia iki spalio 15 d.
 • Ketvirtadienį iki 13 val. laukiamos programos „Erasmus+“ paraiškos.
 • Penktadienį JTBA pateikia III ketvirčio finansinę ir veiklos ataskaitą Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai.
 • Penktadienį vyksta susitikimas dėl Agentūros strateginio veiklos plano.

2018 m. rugsėjo 24–28 d.

 • Šiuo metu JTBA dėlioja 2019 m. agentūros veiklos planą, kuriuo remiantis bus siekiama įgyvendinti „Erasmus+“ ir „Europos Solidarumo korpusas“ programas.
 • Antradienį nuo 10 val. vyksta Pažeidimų kontrolierių susitikimas Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyboje.
 • Trečiadienį nuo 10 val. vyksta koordinacinis susitikimas su Švietimo mainų paramos fondo kolegomis dėl nacionalinių agentūrų 2019 m. darbo plano veiklų.

2018 m. rugsėjo 17–21 d.

 • Rugsėjo 17–21 d. JTBA direktorė dalyvauja nacionalinių agentūrų direktorių susitikime-mokymuose. Ją pavaduoja Loreta Eimontaitė.

2018 m. rugsėjo 10–14 d.

 • Savaitės eigoje vyksta susitikimai su kandidatais užimti laisvas pozicijas.
 • Pirmadienį nuo 9 val. vyksta Agentūros strateginio planavimo susitikimas.
 • Antradienį nuo 13 val. vyksta susitikimas su Jaunimo reikalų departamentu prie SADM dėl veiklų Lietuvos regionuose, stiprinant jaunimo politiką įgyvendinančių struktūrų kompetencijas.
 • Antradienį nuo 14 val. vyksta neeilinis dalininkų susitikimas.
 • Penktadienį nuo 12 val. vyksta „Jaunimo migracijos hakatono“ dalyvių idėjų pristatymai, įgyvendinant strateginės partnerystės projektą „Baltic youth research(ers) up-graded: long term impact on youth field“ jaunimo migracijos tyrimų srityje.

2018 m. rugsėjo 3–7 d.

 • Savaitės eigoje vyksta susitikimai su kandidatais užimti laisvas pozicijas.
 • Trečiadienį nuo 10 val. vyksta tyrimo „Jaunimo informavimas ir konsultavimas ateityje: informaciniai poreikiai ir tendencijos“ pristatymas, įgyvendinant „Erasmus+“ strateginių partnerysčių projektą „Youth.Info: Future Youth Information Toolbox“.
 • Penktadienį direktorės pareigas laikinai eina direktorės pavaduotoja Loreta Eimontaitė.

2018 m. rugpjūčio 27–31 d.

 • Trečiadienį vyksta programos Europos solidarumo korpusas atidarymo renginys Kėdainiuose.

2018 m. rugpjūčio 20–24 d.

 • Antradienį nuo 11 val. Zip FM eteryje laida kartu su Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos atstovais apie programą Erasmus+ jaunimo srityje,  jos teikiamas galimybes bei kuo tai naudinga jaunam žmogui.
 • Trečiadienį nuo 16 val. susitikimas su Jaunimo Europos Komanda Europos Informacijos centre Vilniuje, kalbėsimės apie Erasmus+ programą jaunimo srityje ir Europos solidarumo korpusą.

2018 m. rugpjūčio 13–17 d.

 • Antradienį nuo 13 val. vyksta JTBA kolektyvo strateginio planavimo pirmoji sesija.

2018 m. rugpjūčio 6–10 d.

 • Pirmadienį nuo 14 val. vyksta susitikimas su Tolerantiško jaunimo asociacijos atstovais.

2018 m. liepos 30–rugpjūčio 3 d.

 • Savaitės eigoje vyksta metų vidurio susitikimai su Agentūros darbuotojais.
 • Pirmadienį nuo 13 val. vyksta koordinacinis susitikimas su LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos jaunimo sritį kuruojančių padalinių, Jaunimo reikalų departamento prie SADM ir Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos atstovais.
 • Antradienį nuo 11.30 val. Vilniaus savivaldybėje vyksta informacinis sutarčių pasirašymo seminaras 2018 m. pirmu terminu finansuotų projektų įgyvendintojams. Šio seminaro metu su pareiškėjais, diskutuosime apie projektų kokybės užtikrinimą, informacijos sklaidą, programos reikalavimus ataskaitoms ir kitus su įgyvendinimu susijusius aspektus.
 • Antradienį nuo 13 val. vyksta susitikimas dėl tarptautinių jaunimo politikos klausimų – ES jaunimo strategijos, Erasmus ir Europos Solidarumo korpuso programų 2021-2027 laikotarpiui.
 • Penktadienį Trakų raj. vyksta pirmoji atvira konsultacija, kurios metu savivaldybių jaunimo reikalų tarybų atstovai kviečiami identifikuoti draugiškos jaunimui savivaldybės požymius, aptarti esamą situaciją savivaldybėse, keliamus lūkesčius bei planuoti veiksmus pokyčiams pasiekti. Renginys įgyvendinamas kartu su Jaunimo reikalų departamentu prie SADM ir Lietuvos jaunimo organizacijų taryba.

2018 m. liepos 23–27 d.

 • Pirmadienį nuo 16 val. vyksta susitikimas su LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos viceministru E. Bingeliu ir vyr. patarėja J. Sakalauskiene dėl Europos solidarumo korpuso finansavimo.
 • Savaitės eigoje vyksta metų vidurio susitikimai su Agentūros darbuotojais.

2018 m. liepos 16–20 d.

 • Pirmadienį nuo 15 val. vyksta neeilinis dalininkų susitikimas, kurio metu bus aptariama agentūros II ketvirčio veiklos ir finansinė ataskaitos, pasiruošimas Europos solidarumo korpuso programos įgyvendinimui ir kt. einamieji klausimai.
 • Ketvirtadienį nuo 9 val. vyksta vidurio įvertinimo seminaro EST savanoriams lankymas.
 • Šeštadienį vyksta LiJOT renginys „Dalinkis vasara’18. Galimybės, istorijos, įspūdžiai.“, kuriame savo savanoriškos veiklos patirtis pristatys buvę EST savanoriai.

2018 m. liepos 9–13 d.

 • Pirmadienį nuo 13 val. vyksta susitikimas su Užsienio reikalų ministerijos Rytų kaimynystės politikos departamento atstovais dėl 4-ojo Rytų partnerystės jaunimo forumo 2019 metais.
 • Pirmadienį nuo 15 val. vyksta JTBA projektų atrankos komitetas, kurio metu bus sprendžiama dėl II terminui sulauktų projektų paraiškų finansavimo. Finansuojamų projektų sąrašas bus paskelbtas  per kelias dienas, atlikus patikras dėl galimo dvigubo finansavimo.
 • Antradienį nuo 16 val. vyksta susitikimas su mokymų vadovais dėl  tarpagentūrinio projekto „Europe goes local“ trečiojo projekto etapo mokymo renginių savivaldybėms.
 • Trečiadienį-ketvirtadienį Vienoje, Austrijoje, vyksta agentūrų koordinacinės grupės susitikimas. Komandiruotės metu direktorę pavaduoja Loreta Eimontaitė.

2018 m. birželio 25–29 d.

 • Antradienį nuo 11 val. vyksta susitikimas su Jaunimo reikalų departamentu prie SADM ir LAMA BPO atstovais dėl bendrojo priėmimo tvarkos, savanoriškos veiklos patirties patvirtinimo tvarkos.
 • Trečiadienį nuo 10 val. vyksta koordinacinis susitikimas su Švietimo mainų paramos fondo kolegomis dėl naujos pristatytos ES jaunimo strategijos ir naujos finansavimo programos jaunimo srityje po 2020 m.
 • Penktadienį nuo 16.30 val. vyksta susitikimas su LiJOT valdybos ir biuro nariais dėl naujos LiJOT strategijos.

2018 m. birželio 18–22 d.

 • Antradienį – trečiadienį Briuselyje vyksta Rytų partnerystės 4-os platformos susitikimas. Susitikime diskutuojama apie platformos temas: „Judumas ir sienų apsauga“, „Tyrimai ir Inovacijos“ ir „Švietimas, Jaunimas ir Kultūra“. Direktorę komandiruotės metu pavaduoja Loreta Eimontaitė.

 2018 m. birželio 11–15 d. 

 • Pirmadienį vyksta susitikimai su kandidatais, norinčiais užimti projektų koordinatoriaus poziciją.
 • Antradienį–ketvirtadienį Briuselyje, Belgijoje, vyksta nacionalinių agentūrų direktorių susitikimas. Susitikimo metu bus aptariama Europos Komisijos pasiūlyta Europos jaunimo strategija, ateinančio ES finansavimo periodo 2021–2027 m. perspektyva ir naujos finansavimo programos jaunimo srityje. Direktorę pavaduoja Loreta Eimontaitė.

2018 m. birželio 4–8 d. 

 • Šią savaitę vyksta susitikimai su kandidatais, norinčiais užimti projektų koordinatoriaus poziciją.
 • Trečiadienį nuo 10 val. LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje vyksta susitikimas dėl jaunimo grupių poreikių identifikavimo ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo stiprinimo horizontalios jaunimo politikos kontekste.
 • Trečiadienį nuo 16 val. vyksta susitikimas su LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir Jaunimo reikalų departamentu prie SADM.
 • Penktadienį nuo 16 val. vyksta koordinacinis susitikimas su Jaunimo reikalų departamento prie SADM ir Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos atstovais dėl veiklų Lietuvos regionuose, stiprinant jaunimo politiką įgyvendinančių struktūrų kompetencijas.

2018 m. gegužės 28–birželio 1 d. 

 • Pirmadienį-antradienį komandiruotė planavimo susitikime agentūrų projektui „European Youth Work Academy“ Romoje, Italijoje.
 • Ketvirtadienį vyks susitikimai su Kokybės valdymo sistemos išoriniu auditu. Šio audito metu bus peržiūrimi Agentūros kokybės valdymo sistemos procesai ir jų įgyvendinimas, teikiamos rekomendacijos veiklos tobulinimui.
 • Šią savaitę vyks susitikimai su kandidatais, norinčiais užimti projektų koordinatoriaus poziciją.

2018 m. gegužės 21–26 d. 

 • Pirmadienį nuo 14.30 val. vyksta JTBA kolektyvui skirti Pirmosios pagalbos praktiniai mokymai.
 • Antradienį nuo 12 val. vyks konkurso „Europos egzaminas“ finalas Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje patalpose.
 • Ketvirtadienį vyksta metinis savanoriškos tarnybos akreditaciją turinčių organizacijų susitikimas.
 • Sekmadienį nuo 11 val. „Erasmus+“ komanda Vilniaus gatvėmis „We run Vilnius“ bėgime įveiks 5 km. trasą. Bėgime dalyvauja 600 bėgikų, iš kurių 100-tą sudaro jaunimo srities projektų vykdytojų atstovai.

2018 m. gegužės 14–20 d. 

 • Trečiadienį nuo 10 val. vyksta Mobilaus darbo su jaunimu ir darbo su jaunimu gatvėje projektų 2018 m. finansavimo konkurso komisijos posėdis.
 • Trečiadienį nuo 13 val. vyksta JTBA ir „Eurodesk“ komandos susitikimas.
 • Ketvirtadienį nuo 15 val. vyksta bendras Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Jaunimo reikalų departamento prie SADM, Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos ir JTBA koordinacinis susitikimas.

2018 m. gegužės 7–11 d. 

 • Trečiadienį nuo 18 val. vyks Europos Parlamento biuro Lietuvoje ir Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje organizuojamas Europos dienos minėjimo renginys.
 • Ketvirtadienį nuo 18 val. vyksta susitikimas su mokymo vadovais dėl veiklų Lietuvos regionuose programos parengimo stiprinant jaunimo politiką įgyvendinančių struktūrų kompetencijas.

2018 m. gegužės 2–8 d. JTBA direktorė atostogauja. Ją pavaduoja Loreta Eimontaitė.

2018 m. balandžio 23–27 d. savaitės akcentai:

 • Ketvirtadienį nuo 14 val. Užsienio reikalų ministerijoje vyksta susitikimas apie Lietuvos narystės ES viešinimą ir jam kylančius iššūkius.
 • Penktadienį nuo 10 val. vyksta pasiruošimo „Europos egzaminui“ pamoka, susitikimas su Matuizų pagrindinės mokyklos Varėnos rajone moksleiviais.  JTBA dalyvauja Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje organizuojamame pasiruošimo etape, kuomet dalindamiesi savo žiniomis įvairių institucijų atstovai padeda pasiruošti Europos egzaminui gegužės 9 d.
 • Penktadienį nuo 11 val. Vilniaus jaunimo informacijos centre vyksta sutarčių pasirašymo seminaras 2018 m. pirmu terminu finansuotų projektų įgyvendintojams. Šio seminaro metu su pareiškėjais, diskutuosime apie projektų kokybės užtikrinimą, informacijos sklaidą, programos reikalavimus ataskaitoms ir kitus su įgyvendinimu susijusius aspektus.

2018 m. balandžio 16–20 d. savaitės akcentai:

 • Pirmadienį–penktadienį Sofijoje, Bulgarijoje vyksta nacionalinių agentūrų direktorių susitikimas. Susitikimo metu bus aptariami Europos Sąjungos politiniai procesai jaunimo srityje – Europos solidarumo korpuso programa, Europos jaunimo strategijos atnaujinimas, naujos kartos ES finansavimo programos po 2020 metų, 2018 metų planai. Direktorę pavaduoja Loreta Eimontaitė.
 • Šeštadienį nuo 10.30 val. Druskininkuose vyksta Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos 44-oji Asamblėja. Asamblėjos metu vyks interesų grupė apie veiklas, stiprinančias jaunimo politiką įgyvendinančių struktūrų kompetencijas regionuose.

2018 m. balandžio 9–13 d. savaitės akcentai:

 • Trečiadienį nuo 11 val. vyksta susitikimas su Jaunimo reikalų departamento prie SADM kolegomis ir pasiruošimas pažintiniam vizitui į Suomiją, kurio tikslas – susipažinti su atvirų jaunimo centrų ir kitų organizacijų, vykdančių įvairių formų darbą su jaunimu šalies regionuose, praktikomis.
 • Ketvirtadienį nuo 13 val. vyksta JTBA valdybos posėdis, kuriame svarstomas Agentūros biudžetas, vidaus audito išvados ir kt. klausimai, susiję su kasdieniu agentūros darbu.
 • Ketvirtadienį nuo 14 val. vyksta koordinacinis susitikimas su Jaunimo reikalų departamento prie SADM ir Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos atstovais dėl veiklų Lietuvos regionuose, stiprinant jaunimo politiką įgyvendinančių struktūrų kompetencijas.
 • Ketvirtadienį nuo 16 val. vyksta eilinis dalininkų susirinkimas, kuriame bus aptariamas Agentūros finansinių ataskaitų rinkinys, vidaus tvarkų pakeitimai ir kiti klausimai, susiję su kasdiene Agentūros veikla.

2018 m. balandžio 3–6 d. savaitės akcentai:

 • Ketvirtadienį nuo 12.30 val. vyksta priešgaisrinės saugos mokymai JTBA kolektyvui.
 • Ketvirtadienį JTBA teikia veiklos ir finansinę ataskaitą LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai už valstybės lėšų panaudojimą administruojant Europos Sąjungos programą „Erasmus+“ jaunimo srityje pirmąjį 2018 metų ketvirtį.
 • Penktadienį nuo 13 val. vyksta JTBA projektų atrankos komiteto posėdis, kuriame sprendžiama dėl I terminui sulauktų projektų paraiškų finansavimo.

2018 m. kovo 26–30 d. savaitės akcentai:

 • Pirmadienį nuo 11 val. vyksta Lietuvos-Lenkijos jaunimo mainų fondo finansuojamų projektų 2018–2019 m. konkurso komisijos susitikimas.
 • Ketvirtadienį vyksta projekto „Europe goes local“ pirmo etapo informacinis renginys Pasvalyje. Nuo 14 val. vyksta renginys, skirtas supažindinti su įvairiomis galimybėmis jaunimui ir su jaunimu dirbančioms organizacijoms. Kartu su partneriais pristatome įvairias galimybes ir įrankius, kurie galėtų padėti savivaldybėje veikiančioms iniciatyvoms ar organizacijoms pastūmėti jaunimo politikos įgyvendinimą į kitą lygmenį.

2018 m. kovo 19–23 d. savaitės akcentai:

 • Trečiadienį nuo 16 val. Jaunimo reikalų departamente prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vyksta susitikimas su Jaunimo reikalų departamento prie SADM ir Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos atstovais dėl veiklų Lietuvos regionuose, stiprinant jaunimo politiką įgyvendinančių struktūrų kompetencijas.
 • Ketvirtadienį nuo 14 val. vyksta susitikimas su Jaunimo reikalų departamentu prie SADM, Lietuvos jaunimo organizacijų taryba, LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija bei Jaunimo tyrėjų tinklo atstovais dėl nacionalinių jaunimo politikos plėtros programos prioritetų.
 • Ketvirtadienį nuo 15 val. vyksta Regioninių organizacijų tarybų stiprinimo programų finansavimo 2018–2019 m. konkurso komisijos susitikimas.
 • Penktadienį vyksta projekto „Europe goes local“ pirmo etapo informacinis renginys Jurbarke. Nuo 13 val. vyksta renginys, skirtas supažindinti su įvairiomis galimybėmis jaunimui ir su jaunimu dirbančioms organizacijoms. Kartu su partneriais pristatome įvairias galimybes ir įrankius, kurie galėtų padėti savivaldybėje veikiančioms iniciatyvoms ar organizacijoms pastūmėti jaunimo politikos įgyvendinimą į kitą lygmenį.
 • Sekmadienį nuo 10 val. vyksta Alytaus visuomeninių jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ Pavasario forumas. Forumo metu pristatomos „Erasmus+“ jaunimo dalies galimybės jaunimo organizacijoms ir jauniems žmonėms.

2018 m. kovo 12–16 d. savaitės akcentai:

 • Pirmadienį nuo 14 val. vyksta JTBA kokybės valdymo sistemos (KVS) vadovybinės analizės posėdis, kurio metu apžvelgiami visi KVS procesai, analizuojami 2017 m. rodikliai bei iškeltų tikslų įgyvendinimas. Posėdžio metu taip pat nustatomi rodikliai 2018 metams.
 • Antradienį vyksta projekto „Europe goes local“ pirmo etapo informacinis renginys Raseiniuose: 13.00 val. vyksta susitikimas su savivaldybės (meru, administracijos direktoriumi, jaunimo reikalų koordinatoriumi, „Jaunimo garantijų“ schemą įgyvendinančiais asmenimis ir organizacijomis) ir Jaunimo reikalų departamento prie SADM atstovais. Šiame susitikime iš JTBA pusės pristatomas savivaldybės dalyvavimas projekte „Europe goes local“ ir programos „Erasmus+“ galimybės. Nuo 14 val. vyksta renginys, skirtas supažindinti su įvairiomis galimybėmis jaunimui ir su jaunimu dirbančioms organizacijoms. Kartu su partneriais pristatome įvairias galimybes ir įrankius, kurie galėtų padėti savivaldybėje veikiančioms iniciatyvoms ar organizacijoms pastūmėti jaunimo politikos įgyvendinimą į kitą lygmenį.
 • Trečiadienį nuo 11 val. vyksta susitikimas su LR socialinės apsaugos ir darbo viceministru Eitvydu Bingeliu dėl JTBA planų ir turimų resursų  2018 metams.

2018 m. kovo 5–9 d. savaitės akcentai:

 • Pirmadienį nuo 13 val. JTBA vyksta susitikimas su LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus atstovais dėl JTBA metinės ataskaitos Europos Komisijai audito.
 • Antradienį nuo 16 val. vyksta susitikimas su Jaunimo reikalų departamento prie SADM ir Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos atstovais dėl veiklų Lietuvos regionuose, stiprinant jaunimo politiką įgyvendinančių struktūrų kompetencijas.
 • Trečiadienį startuoja antrus metus JTBA įgyvendinimo projekto „Europe goes local“ ciklas, per kurį metus laiko dirbsime su Skuodo, Raseinių, Pasvalio ir Jurbarko savivaldybėmis. Projektu siekiama stiprinti darbo su jaunimu vietos lygmeniu sistemą, telkti vietos bendruomenę ir skatinti įvairias organizacijas dalyvauti tarptautinėse veiklose. Pirmasis renginys planuojamas Skuode.

2018 m. vasario 26–kovo 2 d. savaitės akcentai:

 • Antradienį nuo 14 val. vyksta susitikimas su LR Užsienio reikalų ministerija dėl Rytų partnerystės daugiašalio bendradarbiavimo ir 4 teminės platformos „Mobility and people-to-people contacts“ darbo programos.
 • Trečiadienį nuo 10 val. vyksta susitikimas su Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos darbuotojais dėl organizacijų, neįvykdžiusių sutartinių įsipareigojimų ir JTBA įtrauktų į Juodąjį organizacijų sąrašą.
 • Ketvirtadienį vyksta Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje organizuojamas Europos Sąjungos informacinių tinklų susitikimas.

2018 m. vasario 19–23 d. savaitės akcentai:

 • Pirmadienį nuo 14 val. vyksta susitikimas su LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus atstovais dėl JTBA metinės ataskaitos Europos Komisijai audito.
 • Trečiadienį nuo 10 val. vyksta Nacionalinės darbo grupės Struktūriniam dialogui susitikimas aptarti VI konsultacijų ciklo rezultatus.
 • Trečiadienį nuo 15 val. vyksta susitikimas su Švietimo mainų paramos fondo kolegomis dėl „Positive role models“ tinklo įgyvendinimo.

2018 m. vasario 12–16 d. savaitės akcentai:

 • Pirmadienį nuo 15 val. vyksta projekto „Europe goes local“ dalyvių atrankos posėdis. Šio posėdžio metu bus atrinktos savivaldybės, dalyvausiančios projekte 2018 m.
 • Ketvirtadienį nuo 10 val. vyksta Regioninių organizacijų tarybų stiprinimo programų finansavimo 2018–2019 m. konkurso komisijos susitikimas.
 • Iki vasario 15 d. Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra turi parengti ir pateikti Europos Komisijai metines veiklos ir finansines ataskaitas už 2017 metus.

2018 m. vasario 5–10 d. savaitės akcentai:

 • Ketvirtadienį–šeštadienį JTBA kartu su Švietimo mainų paramos fondu dalyvauja tarptautinėje mokymosi, žinių ir karjeros planavimo parodoje „Studijos 2018“. Bendrame stende galima bus sužinoti apie tarptautines savanorystės ir kitas programos „Erasmus+“ teikiamas galimybes. Stende bus galima pasikalbėti su užsienyje savanoriaujančiais lietuviais naudojantis „Skype“ programa, konsultuotis su programos konsultantais ir bendrauti su tarptautinę savanorystę išbandžiusiais jaunais žmonėmis.
 • Ketvirtadienį nuo 15 val. vyksta neeilinis dalininkų susitikimas, kurio metu bus pristatomi institucijų planai ir galimos veiklos sinergijos.
 • Penktadienį nuo 16 val. vyksta susitikimas su „Actio Catholica Patria“ dėl „Positive role models“ tinklo metų rezultatų įsivertinimo ir koordinavimo.
 • Penktadienį nuo 14 val. vyksta koordinacinis susitikimas su LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Jaunimo skyriumi ir Lietuvos nuolatinėje atstovybėje Briuselyje Jaunimo sritį kuruojančia atašė, Europos Sąjungos jaunimo politikos klausimais.
 • Šeštadienį vyksta įvadiniai išorinių paraiškų vertinimo ekspertų mokymai, kuriuose atnaujintas tinklas plačiau susipažins su programos paraiškų vertinimu ir reikalavimais.
 • JTBA iki vasario 15 d. rengia metinę veiklos ataskaitą Europos Komisijai, kurioje atsiskaito už veiklos plane numatytus rodiklius ir procesus.

2018 m. sausio 29–vasario 2 d. savaitės akcentai:

 • Pirmadienį nuo 11 val. vyksta susitikimas su Lietuvos jaunimo organizacijų taryba, kaip nacionalinės darbo grupės, įgyvendinančios struktūrinio dialogo procesą Lietuvoje, sekretoriatu. Susitikimo metu bus aptariami struktūrinio dialogo Lietuvoje konsultacijų rezultatai ir procesui aktualios temos.
 • Ketvirtadienį JTBA Europos Komisijai pateikia Europos solidarumo korpuso darbo planą 2018 metams. Darbo plane numatyti preliminarūs veiksmai ir rodikliai, kuriuos planuojama pasiekti įgyvendinant naują programą nuo 2018 m. III ketvirčio.
 • Vasario 1–3 d. vyksta regioninių konsultantų ir mokymo vadovų tinklų susitikimai. Šių susitikimų metu bus pristatoma JTBA veikla 2018 m., aptariamas tinklų veikimas ir pagrindiniai procesai.

2018 m. sausio 22–26 d. savaitės akcentai:

 • Šią savaitę direktorę pavaduoja Loreta Eimontaitė.
 • Sausio 24 d. susitikimas dėl organizuojamų mokymų paraiškų vertinimo ekspertams programos.
 • Daug dėmesio skiriama metinės veiklos ataskaitos Europos Komisijai rengimui, paraiškų formų vertimo tikslinimui.

2018 m. sausio 15–19 d. savaitės akcentai:

 • Sausio 14–16 d. komandiruotė planavimo susitikime agentūrų projektui „European Youth Work Academy“ Liublianoje Slovėnijoje.
 • Sausio 17 d. vyksta JTBA kolektyvo planavimo sesija 2018 metams, jos metu aptariami 2017 metų rezultatai ir šių metų planai.
 • Sausio 18–28 d. direktorė atostogauja, ją pavaduoja Loreta Eimontaitė.

2018 m. sausio 8–12 d. savaitės akcentai:

 • Šią savaitę vyksta metiniai pokalbiai su JTBA kolektyvo nariais.
 • Pirmadienį vyksta susitikimai su kandidatais užimti JTBA administratoriaus poziciją.
 • Pirmadienį nuo 15 val. vyksta JTBA valdybos posėdis, kuriame bus priimamas sprendimas dėl išorinių projektų vertinimo ekspertų sąrašo patvirtinimo.
 • Trečiadienį nuo 10 val. vyksta neeilinis dalininkų susitikimas.
 • Ketvirtadienį nuo 13 val. vyksta susitikimas dėl MOOC Youth kurso, kuris vyko 2017 m. spalio-lapkričio mėnesiais.
 • Penktadienį vyksta tarpagentūrinio projekto „Europe goes local“ baigiamasis renginys savivaldybėms, kurios dalyvavo projekto veiklose 2017 m. Renginio metu bus aptariami pasiekti rezultatai vietos lygmeniu ir tolimesni planai.

2018 m. sausio 2–5 d. savaitės akcentai:

 • Trečiadienį–penktadienį vyksta susitikimai su kandidatais, norinčiais užimti laisvas JTBA administratoriaus ir buhalterio darbo vietas.
 • Penktadienį nuo 14 val. vyksta koordinacinis susitikimas su LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
 • Penktadienį JTBA pateikia veiklos ir finansinę ataskaitą LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai už valstybės lėšų panaudojimą administruojant Europos Sąjungos programą „Erasmus+“ jaunimo srityje.

2017 m. gruodžio 18–22 d. savaitės akcentai:

 • Pirmadienį nuo 15 val. vyksta valdybos posėdis. Šio posėdžio metu bus tvirtinamas agentūros biudžetas 2018 m. bei išorinių paraiškų vertinimo ekspertų sąrašas.
 • Antradienį nuo 15 val. vyksta Agentūros dalininkų susitikimas.
 • Ketvirtadienį nuo 11 val. Vilniaus jaunimo informacijos centre vyksta sutarčių pasirašymo seminaras. Šio seminaro metu su pareiškėjais, gavusiais finansavimą trečiojo termino metu, diskutuosime apie projektų kokybės užtikrinimą, informacijos sklaidą, programos reikalavimus ataskaitoms ir kitus su įgyvendinimu susijusius aspektus.

2017 m. gruodžio 11–15 d. savaitės akcentai:

 • Pirmadienį–ketvirtadienį Briuselyje, Belgijoje, vyksta nacionalinių agentūrų direktorių susitikimas. Susitikimo metu bus aptariami 2017 metų rezultatai, Europos Sąjungos politiniai procesai jaunimo srityje, 2018 metų planai. Direktorę pavaduoja Loreta Eimontaitė.
 • Penktadienį nuo 10 val. LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje vyksta paskutinis darbo grupės darbo su jaunimu koncepcijai parengti susitikimas.

2017 m. gruodžio 4–8 d. savaitės akcentai:

 • Pirmadienį nuo 8 val. ryto vyksta JTBA dalininkų susirinkimas. Susirinkimo metu aptariami klausimai: JTBA vidaus audito ataskaita, JTBA valdybos sudėtis, JTBA 2017 ir 2018 m. administracinis biudžetas, JTBA organizacinė struktūra ir kiti klausimai.
 • Pirmadienį 15 val. vyksta Jaunimo organizacijų stiprinimo programų finansavimo 2017–2018 metais konkurso vertinimo komisijos susitikimas dėl finansavimo pratęsimo konkurse dalyvavusioms organizacijoms.
 • Antradienį nuo 10 val. vyksta Lietuvos jaunimo reikalų koordinatorių seminaras „Koordinalizacija 2017“ Kėdainiuose.
 • Trečiadienį nuo 9 val. vyksta koordinacinis susitikimas su LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
 • Trečiadienį nuo 15 val. renkasi JTBA projektų atrankos komitetas priimti sprendimą dėl finansuojamų 2017 m. 3 termino paraiškų.
 • Ketvirtadienį nuo 10 val. vyksta darbo grupės darbo su jaunimu koncepcijai parengti susitikimas LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje.

2017 m. lapkričio 27 – gruodžio 1 d. savaitės akcentai:

 • Antradienį vyksta susitikimas su kitų programų, kurias palies Europos solidarumo korpuso iniciatyva, atstovais (11 val. vyksta susitikimas su EURES, 14 val. – su „Europa piliečiams “ programa). Susitikimų metu siekiama sužinoti, kokie pokyčiai laukia kitų koordinuojamų programų Lietuvoje, ir aptarti galimas bendradarbiavimo galimybes įgyvendinant Korpuso iniciatyvą.

2017 m. lapkričio 20–24 d. savaitės akcentai:

 • Pirmadienį nuo 12 val. vyks Europos Sąjungos Jaunimo ministrų tarybos debatai „What’s next? The issues that matter to young people and possible European efforts to address these issues“, kuriuos galima stebėti paspaudus nuorodą http://bit.ly/2j0ltIz.
 • Antradienį nuo 9.30 val. vyksta JTBA organizuojamas seminaras tiems, kurie dirba su specialiųjų poreikių turinčiu jaunimu. Seminaras skirtas supažindinti organizacijas su dalyvavimo programos „Erasmus+“ projektuose galimybėmis, pristatyti organizacijas, kurios turi patirties šioje srityje, ir pasidalinti įspūdžiais bei jau įgyvendintų projektų rezultatais.
 • Trečiadienį nuo 14 val. vyksta susitikimas su Jaunimo reikalų departamentu prie SADM, Lietuvos jaunimo organizacijų taryba ir LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija dėl nacionalinių jaunimo politikos plėtros programos prioritetų.

2017 m. lapkričio 13–17 d. savaitės akcentai:

 • Antradienį nuo 17 val. vyksta Švietimo mainų paramos fondo Kokybės konkurso apdovanojimų renginys, kurio metu apdovanojami Švietimo mainų paramos fondo administruojamų programų atvirumo, tarptautiškumo ir pokyčio temomis įgyvendinti kokybiškiausi projektai, programos „Erasmus+“ kokybiškiausi projektai bei įteikiamos padėkos kitų veiklų dalyviams ir partneriams.
 • Trečiadienį 11 val. JTBA vyksta susitikimas su kitų programų, kurias palies Europos solidarumo korpuso iniciatyva, atstovais. Susitikimo metu siekiama sužinoti, kokie pokyčiai laukia kitų koordinuojamų programų Lietuvoje, ir aptarti galimas bendradarbiavimo galimybes įgyvendinant Korpuso iniciatyvą.
 • Ketvirtadienį–penktadienį vyksta LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos renginys „Kaip užkirsti kelią jaunimui įsitraukti į radikalias, ekstremistines veiklas?“.

2017 m. lapkričio 6–10 d. savaitės akcentai:

 • Antradienį 10.30 val. vyksta darbo grupės posėdis dėl darbo su jaunimu koncepcijos parengimo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje.

2017 m. spalio 30–lapkričio 3 d. savaitės akcentai:

 • Antradienį 11 val. vyksta vidinė agentūros darbuotojų pirminė planavimo sesija dėl Europos solidarumo korpuso įgyvendinimo Lietuvoje.
 • Penktadienį vyksta Klaipėdos jaunimo forumas „Proveržis jaunimo politikoje: ar tai (ne)įmanoma?“. Forumo metu JTBA dalinsis patirtimi apie savivaldybių tarptautinį bendradarbiavimą.
 • Savaitės eigoje vyks susitikimai su kandidatais užimti Europos solidarumo korpuso projektų koordinatoriaus poziciją.

2017 m. spalio 23–27 d. savaitės akcentai:

 • Trečiadienį 14 val. vyksta susitikimas su Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriumi Jonu Laniausku dėl JTBA ir JRD bendradarbiavimo stiprinant regionus.
 • Ketvirtadienį Europos Komisijos atstovybės patalpose vyksta „Erasmus+“ 30-mečio konferencija ir programos tarpinio vertinimo pristatymas. Renginį organizuoja Švietimo mainų paramos fondas, Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra, Švietimo ir mokslo ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje.

2017 m. spalio 16–20 d. savaitės akcentai:

 • Pirmadienį 9 val. vyksta susitikimas su Lietuvos jaunimo organizacijos tarybos prezidentu M. Zakarka.
 • Pirmadienį nuo 14 val. vyksta pranešimas LiJOT ir Ukrainos nacionalinio jaunimo forumo projekte-konferencijoje “Youth4Cooperation” apie Rytų partnerystės regiono įsitraukimą į Europos Sąjungos finansavimo programas, ateities įsitraukimo perspektyvas.
 • Antradienį vyksta Jaunimo reikalų departamento prie SADM nacionalinis darbo su jaunimu forumas „Ateik. Išgirsk. Dalinkis“, kurio metu 11.35 val. JTBA dalinsis įžvalgomis apie Europos Sąjungos jaunimo srities programos Lietuvoje veikimą ir šių programų prieinamumą Lietuvos savivaldybėse gyvenantiems jauniems žmonėms. Taip pat nuo 14 val. moderuosime diskusiją apie tai „Ko reikia aktyviai jaunimo organizacijai šiandien?“.
 • Trečiadienį vyksta susitikimai su kandidatais užimti Europos solidarumo korpuso projektų koordinatoriaus poziciją.
 • Trečiadienį nuo 18 val. vyksta diskusija „Ar šioje šalyje yra vietos jaunimui?“ VU Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute.
 • Ketvirtadienį 9 val. vyksta susitikimas su LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija dėl Europos solidarumo korpuso įgyvendinimo Lietuvoje.
 • Ketvirtadienį 14 val. vyksta struktūrinio dialogo nacionalinės darbo grupės susitikimas LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje.
 • Šeštadienį nuo 10.30 val. vyksta Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos 43-oji asamblėja. Asamblėjos metu taip pat vyks interesų grupė apie naujos ES programos jaunimui „Europos solidarumo korpusas“ įgyvendinimą.

2017 m. spalio 9–13 d. savaitės akcentai:

 • Pirmadienį 11 val. vyksta dalininkų susirinkimas, jo metu aptariamos atlikto vidaus audito rekomendacijos JTBA veiklai, išorinių vertinimo ekspertų darbo reglamentas, agentūros 2018 m. biudžetas ir kiti klausimai.
 • Pirmadienį 14 val. vyksta susitikimas su Jaunimo reikalų departamentu prie SADM, Lietuvos jaunimo organizacijų taryba ir LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija dėl nacionalinių jaunimo politikos plėtros programos prioritetų.
 • Antradienį–penktadienį Taline, Estijoje, vyksta nacionalinių agentūrų direktorių susitikimas. Šio susitikimo didžiąją darbotvarkės dalį užims diskusijos dėl ateinančio laikotarpio Europos jaunimo strategijos bei politinių prioritetų ES dokumentuose ryšio su jaunimo finansavimo schemomis stiprinimas. Taip pat bus apžvelgiami Estijos pirmininkavimo Europos Tarybai prioritetai ir planuojami rezultatai, Europos solidarumo korpuso įgyvendinimas ir kiti su agentūrų tinklu susiję klausimai. Laikinai direktorės pareigas eis direktorės pavaduotoja Loreta Eimontaitė.
 • Trečiadienį 13 val. vyksta JTBA valdybos posėdis. Posėdžio metu bus aptariamas JTBA veiklos planas 2018 m., pristatomos vidaus audito rekomendacijos JTBA veiklai bei svarstomi kiti klausimai.

2017 m. spalio 2–6 d. savaitės akcentai:

 • Pirmadienį 14 val. vyksta susitikimas su LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Lietuvos jaunimo organizacijų taryba ir Jaunimo reikalų departamentu prie SADM dėl artimesnio tarpinstitucinio bendradarbiavimo siekiant strateginių jaunimo politikos tikslų.
 • Trečiadienį 10 val. vyksta susitikimas su LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija dėl Europos solidarumo korpuso įgyvendinimo Lietuvoje.
 • Trečiadienį 11 val. vyksta „Erasmus+“ programos įgyvendinimo koordinacinis susitikimas su LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
 • Ketvirtadienį-penktadienį vyks susitikimai su kandidatais užimti projektų koordinatoriaus Europos solidarumo korpuso savanorystės projektams poziciją.

2017 m. rugsėjo 1–28 d. skelbėme l. e. p. direktorės Loretos Eimontaitės darbotvarkę.

2017 m. rugsėjo 18–22 d. savaitės akcentai:

 • Šią savaitę tęsiame veiklos plano 2018 metams rengimą.
 • Tebevyksta „Erasmus+“ veiklos auditas.
 • Rugsėjo 21 d. dalyvausime Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos organizuojamoje struktūrinio dialogo konferencijoje „Pasiruošęs gyvenimui – pasiruošęs visuomenei“. Konferencija yra skirta uždaryti praėjusį, V-ąjį, struktūrinio dialogo ciklą bei atidaryti naująjį. Struktūrinis dialogas yra procesas, skirtas užtikrinti bendradarbiavimą tarp jaunų žmonių bei sprendimų priėmėjų europiniu, nacionaliniu bei vietos lygmenimis.

2017 m. rugsėjo 11–15 d. savaitės akcentai:

 • Vienas pagrindinių aspektų – veiklos plano 2018 metams rengimas.
 • Šią savaitę daug dėmesio skiriama gilinimuisi į Europos solidarumo korpuso programą: peržiūrimi reguliavimo dokumentai, dalyvaujama Europos Komisijos seminare internetu.
 • Pratęstas „Erasmus+“ veiklos auditas.

2017 m. rugsėjo 4–8 d. savaitės akcentai:

 • Susitikimas su Švietimo mainų paramos fondu, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija bei Švietimo ir mokslo ministerija. Jo metu aptarėme „Erasmus+“ vidurio įvertinimo tyrimo Lietuvoje rezultatų pristatymo renginio formatą, pranešėjus, logistines detales.
 • Šią savaitę pradedamas rengti veiklos planas 2018 metams. Veiklos planas teikiamas Europos Komisijai.
 • Šią savaitę vykdomas planinis 2017 m. „Eurodesk“ administravimo auditas.

2017 m. rugpjūčio 28 – rugsėjo 1 d. savaitės akcentai:

 • Pirmadienį vyksta susitikimas su mokymo vadovais projekto „Europe goes local“ III veiklos etapo koncepcijai aptarti.
 • Šią savaitę prioritetas skiriamas koncepcijos „SALTO“ informacijos ir dalyvavimo resursų centro administravimo Lietuvoje kūrimui, pasiūlymo baigimui.
 • Rugsėjo 1–28 d. JTBA direktorė atostogauja, ją pavaduoja Loreta Eimontaitė.

2017 m. rugpjūčio 21–25 d. savaitės akcentai:

 • Pirmadienį nuo 13 val. vyksta susitikimas su JTBA mokymų vadovų tinklo nariais ir alumnais dėl   „SALTO“ informacijos ir dalyvavimo resursų centro veiklos koncepcijos.
 • Pirmadienį nuo 16 val. susitikimas su Jaunimo Europos komandos nariais, kurio metu bus pristatoma JTBA veikla, „Erasmus+“ jaunimo sritis ir projektų finansavimo galimybės. Savo patirtimis dalinsis dvi Europos savanorių tarnybos dalyvės.
 • Antradienį 15 val. vyksta susitikimas su LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija dėl „SALTO“ informacijos ir dalyvavimo resursų centro (jei būtų pasirinkta jį įkurti Lietuvoje) veiklos užtikrinimo Lietuvoje.
 • Trečiadienį 11 val. vyksta susitikimas su Lietuvos jaunimo organizacijų taryba, Jaunimo reikalų departamentu prie SADM ir LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija dėl 2018 m. programos prioritetų ir finansavimo.
 • Ketvirtadienį 9 val. vyksta pirmasis teismo posėdis dėl buvusios JTBA finansininkės baudžiamosios bylos.
 • Penktadienį 9 val. vyksta susitikimas su Jaunimo reikalų departamentu prie SADM, Lietuvos jaunimo organizacijų taryba ir LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija dėl nacionalinių jaunimo politikos prioritetų kitiems metams.
 • Penktadienį – šeštadienį Marijampolėje vyksta susitikimas su atnaujinto JTBA regioninių konsultantų tinklo nariais. Susitikimo metu su naujais tinklo nariais aptarsime tinklo struktūros, veiklos principų, etikos ir reglamentą, programos „Erasmus+“ jaunimo srities galimybes ir tinklo veiklos 2017 m. planą. Taip pat formuosime komandą su viso tinklo nariais bei aptarsime kitus rūpimus klausimus.

2017 m. rugpjūčio 14–18 d. savaitės akcentai:

 • Ši savaitė skiriama koncepcijos „SALTO“ informacijos ir dalyvavimo resursų centro administravimo Lietuvoje kūrimui, pasiūlymo rengimui.

2017 m. rugpjūčio 7–11 d. savaitės akcentai:

 • Pirmadienį vyksta susitikimai su kandidatais užimti biuro administratoriaus poziciją.
 • Antradienį 10 val. vyksta susitikimas su Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos atstovais, atsakingais už Europos kultūros metų (Europos Komisijos paskelbtų 2018 metų) įgyvendinimo Lietuvoje koordinavimą. Susitikimo metu įsivertinsime galimybes „Erasmus+“ programai prisidėti įgyvendinant metų tikslus ir finansuojant jaunimo projektus šioje srityje.
 • Antradienį 13 val. vyksta vidinis susitikimas su agentūros darbuotojais dėl darbo su jaunimu vietos lygmeniu projekto „Europe goes local“ trečio etapo mokymo renginių dalyviams.
 • Šią savaitę Agentūroje tęsiasi planinis 2017 m. „Erasmus+“ („Veiklus jaunimas“) 2014–2020 m. veiklos ir valdymo auditas.

2017 m. liepos 31–rugpjūčio 4 d. savaitės akcentai:

 • Šią savaitę vyks susitikimai su kandidatais užimti administratoriaus ir projektų koordinatoriaus pozicijas.

Su ankstesnių savaičių akcentais 2017 m. JTBA direktorės darbotvarkė_2017 m. pdf >

Su 2016 m. direktorės darbotvarke (nuo spalio mėn.) galite susipažinti čia pdf >.