English version

Ekspertai

Visos gautos Europos Sąjungos programų – „Erasmus+“ ir „Europos solidarumo korpusas“ – paraiškos dalyvauja atrankos procedūroje. Paraiškų atranka susideda iš dviejų etapų:

  1. pirmiausiai įvertinama jų atitiktis tinkamumo, atmetimo ir atrankos kriterijams (vertina nacionalinės agentūros darbuotojai);
  2. sėkmingai pirmąjį etapą įveikusios paraiškos vertinamos pagal kokybės kriterijus (vertina išoriniai ekspertai).

Nepriklausomi ekspertai konkurso būdu atrenkami 2 metams. 2020–2021 m. ekspertų sąrašas buvo patvirtintas 2020 m. kovo 6 d.

Kviečiame susipažinti su jaunimo srities ekspertais

Marta Gadeikienė
„Open Lithuania Foundation“
Aistė Šlajūtė
Eurobug, International Youth Work Training and Collaboration Limited; Trainer for Youth
Eglė Šumskienė
Vilniaus universiteto Filosofijos fakultetas, Socialinio darbo ir socialinės gerovės katedra
Aušrinė Diržinskaitė
Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje Ekonomikos valdysenos grupės asistentė
Elena Trepulė
Vytauto Didžiojo universitetas
Gediminas Sargelis
Registrų centras
Donata Pečiukėnienė
Vilma Ferrari
VšĮ Švietimo ir kultūros mobiliųjų technologijų institutas „IMOTEC“
Reda Mikalauskaitė
VšĮ „Socialinių mokslų kolegija“
Aistė Pagirienė
„Jaunuolių dienos centras“
Jolita Murauskaitė
„Keliauk, kad keistum“
Roberta Venclovienė
Europos lyčių lygybės institutas
Giedrė Oleškevičienė
Mykolo Romerio universitetas
Vaida Spūdytė
Ingrida Veliutė
Vytauto Didžiojo universitetas
Justina Garbauskaitė–Jakimovska
VšĮ „Jaunimo epicentras“
Kristina Stepanova
„Žiburio“ labdaros ir paramos fondas
Lina Gumbrevičienė
Asociacija „Viva Sol“
Lina Mačernienė
VšĮ „Profat“
Lina Trebienė
„Jaunuolių dienos centras“
Agnė Kovalenkaitė
Klaipėdos jaunimo organizacijų asociacija „Apskritasis stalas“
Daiva Dumčiuvienė
Kauno technologijos universitetas
Alina Bechterevė
VšĮ „Creativitas“
Monika Rajeckaitė
Švietimo mainų paramos fondas
Silva Blažulionienė
Asociacija „Kūrybinės ateities idėjos“
Agnė Sakalinskienė
Elektrėnų savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
Dalia Mikelinskienė
Molėtų raj. vietos veiklos grupė „Keisdamiesi keičiame“, VšĮ Jaunimo laisvalaikio centras, VšĮ „Idėjų medis“

Ekspertai, vertindami paraiškas, vadovaujasi šiais dokumentais:

  • „Erasmus+“ projektų kokybės vertinimo vadovas ekspertams 2020 docx >
  • „Europos solidarumo korpuso“ kokybės vertinimo vadovas ekspertams 2020 pdf >
  • OEET prisijungimo vadovas ekspertams docx >
  • OEET naudotojo vadovas ekspertams docx >