English version

Ekspertai

Visos gautos Europos Sąjungos programų – „Erasmus+“ ir „Europos solidarumo korpusas“ – paraiškos dalyvauja atrankos procedūroje. Paraiškų atranka susideda iš dviejų etapų:

  1. pirmiausiai įvertinama jų atitiktis tinkamumo, atmetimo ir atrankos kriterijams (vertina nacionalinės agentūros darbuotojai);
  2. sėkmingai pirmąjį etapą įveikusios paraiškos vertinamos pagal kokybės kriterijus (vertina išoriniai ekspertai).

Nepriklausomi ekspertai konkurso būdu atrenkami 2 metams. 2018 m. sausio 8 d. JTBA valdyba,  atsižvelgusi į steigėjų vertinimus,  patvirtino ekspertų sąrašą 2018–2019 m. paraiškų vertinimui. Valdybos teiktą  2018–2019 m. ekspertų sąrašą 2018 m. vasario 5 d. patvirtino JTBA direktorė.

Kviečiame susipažinti su jaunimo srities ekspertais.

Agnė Sakalinskienė
Elektrėnų savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
Alina Bechterevė
VšĮ Creativitas
Aušrinė Diržinskaitė
Žinau, ką renku
Daiva Dumčiuvienė
Kauno technologijos universitetas
Donata Pečiukėnienė
Elena Trepulė
Vytauto Didžiojo universitetas
Gediminas Sargelis
Giedrė Oleškevičienė
Mykolo Romerio universitetas
Ingrida Veliūtė
Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos kultūros taryba
Justina Garbauskaitė–Jakimovska
VšĮ Jaunimo epicentras
Kristina Stepanova
„Žiburio“ labdaros ir paramos fondas
Lina Gumbrevičienė
Programos „Leader“ ir žemdirbių mokymo metodikos centras
Lina Mačernienė
VšĮ „Profat“
Lina Trebienė
Jaunuolių dienos centras
Roberta Venclovienė
UAB „Propeller“
Silva Blažulionienė
Asociacija „Kūrybinės ateities idėjos“, Klaipėdos valstybinė kolegija
Vaida Spūdytė
Vilma Ferrari
VšĮ Švietimo ir kultūros mobiliųjų technologijų institutas „IMOTEC“

Ekspertai, vertindami paraiškas, vadovaujasi šiais dokumentais:

  • Erasmus+ projektų kokybės vertinimo vadovas ekspertams 2018 pdf >
  • Europos solidarumo korpuso kokybės vertinimo vadovas ekspertams 2018 pdf >
  • OEET prisijungimo vadovas ekspertams docx >
  • OEET naudotojo vadovas ekspertams docx >