Finansinės ataskaitos

2019 m. ataskaitos

  • Finansinė būklės ataskaita ir veiklos rezultatų ataskaita 2019 m. I ketv. pdf >
  • Aiškinamasis raštas su priedais 2019 m. I ketv.  pdf >

2018 m. metinės ataskaitos

  • Metinių finansinių ataskaitų rinkinys pdf >
  • Aiškinamasis raštas su priedais pdf >

2017 m. metinės ataskaitos

  • Metinių finansinių ataskaitų rinkinys pdf >
  • Aiškinamasis raštas su priedais pdf >

2016 m. metinės ataskaitos

  • Metinių finansinių ataskaitų rinkinys pdf >
  • Aiškinamasis raštas su priedais pdf >

2015 m. metinės ataskaitos:

  • Metinių finansinių ataskaitų rinkinys pdf >
  • Aiškinamasis raštas su priedais pdf >