Finansinės ataskaitos

2018 m. II ketv. ataskaitos

 • Aiškinamasis raštas su priedais pdf >
 • Finansinės būklės ataskaita ir veiklos rezultatų ataskaita pdf >

2018 m. I ketv. ataskaitos

 • Aiškinamasis raštas su priedais pdf >
 • Finansinės būklės ataskaita ir veiklos rezultatų ataskaita pdf >

2017 m. metinės ataskaitos

 • Aiškinamasis raštas su priedais pdf >
 • Finansinės būklės ataskaita ir veiklos rezultatų ataskaita pdf >

2017 m. III ketv. ataskaitos

 • Aiškinamasis raštas su priedais pdf >
 • Finansinės būklės ataskaita ir veiklos rezultatų ataskaita pdf >

2017 m. II ketv. ataskaitos

 • Aiškinamasis raštas su priedais pdf >
 • Finansinės būklės ataskaita ir veiklos rezultatų ataskaita pdf >

2017 m. I ketv. ataskaitos

 • Aiškinamasis raštas su priedais pdf >
 • Finansinės būklės ataskaita ir veiklos rezultatų ataskaita pdf >

2016 m. metinės ataskaitos

 • Metinių finansinių ataskaitų rinkinys pdf >
 • Aiškinamasis raštas su priedais pdf >

2016 m. III ketv. ataskaitos:

 • Finansinės būklės ir veiklos rezultatų ataskaitos pdf >
 • Aiškinamasis raštas su priedais pdf >

2016 m. II ketv. ataskaitos:

 • Veiklos rezultatų ir finansinės būklės ataskaita pdf >
 • Aiškinamasis raštas su priedais pdf >

2016 m. I ketv. ataskaitos:

 • Finansinės būklės ir veiklos rezultatų ataskaitos pdf >
 • Aiškinamasis raštas pdf >

2015 m. metinės ataskaitos:

 • Metinių finansinių ataskaitų rinkinys pdf >
 • Aiškinamasis raštas su priedais pdf >