English version

Kokybės politika

*Informacija šiame polapyje neatnaujinama nuo 2021 m. liepos 1 d. po JTBA reorganizacijos.

Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros (JTBA) pagrindinė veikla – Europos Sąjungos (ES) programų „Veiklus jaunimas“ ir „Erasmus+“ jaunimo srities administravimas. Vykdydama veiklą Agentūra vadovaujasi šiais prioritetais:

  • jaunimo neformaliojo ugdymo kokybės gerinimas;
  • europinės dimensijos stiprinimas Lietuvos jaunimo veikloje;
  • jaunimo mobilumo ir partnerystės skatinimas;
  • nuolatinis Agentūros teikiamų paslaugų – informacijos sklaidos, projektų administravimo ir ugdomųjų renginių organizavimo – gerinimas;
  • orientacija į Agentūros klientų poreikius.

Agentūra turi nustatytus kokybės tikslus, skatinančius nuolatinį veiklos gerinimą. Šie tikslai tvirtinami kiekvienais metais.

Siekiame ir įsipareigojame nuolat gerinti teikiamų paslaugų kokybę. Klientų poreikiams, darbuotojams, Agentūros dalininkų ir Europos Komisijos suformuluotoms gairėms skiriamas nuolatinis dėmesys. Tai laikome pagrindinėmis savo veiklos vertybėmis.

Kokybės vadybos sistemai, kuria vadovaujasi Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra, 2007 m. gegužės 18 d. suteiktas ISO 9001:2000 atitikties sertifikatas. 2010 m. gegužės 18 d. patvirtinta sistemos atitiktis atnaujintam ISO 9001:2008 standartui. 2013 m. gegužės 18 d. sertifikatas atnaujintas. Nuo 2016 m. gegužės 18 d. Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra sertifikuota pagal naują Kokybės vadybos sistemos standartą ISO 9001:2015. 2019 m. gegužės 18 d. sertifikatas atnaujintas.

Kokybės vadybos sistemos taikymo sritis: Europos jaunimo neformaliojo ugdymo ir tarptautinio bendradarbiavimo programų įgyvendinimas ir informacijos sklaida.

Atitikties sertifikato numeris: 10191153

Išduotas: Lloyd’s Register EMEA Klaipėdos filialas, Lloyd’s Register Quality Assurance Limited vardu

Sertifikatas galioja iki 2022 m. gegužės 17 d.

Jei turite pastebėjimų ar komentarų dėl Agentūros teikiamų paslaugų, norite pasiūlyti būdų jų kokybės gerinimui, kreipkitės į Agentūros l. e. p. direktorę Loretą Eimontaitę telefonu (8 5) 249 70 04 ar el. paštu loreta@jtba.lt.