English version

Komanda

Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos struktūrą rasite nuspaudę čia.

Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbuotojų kontaktus rasite nuspaudę čia.

Bendras įstaigos el. pašto adresas – info@jrd.lt

Jonas Laniauskas
Direktorius
+370 650 80 798
Loreta Eimontaitė
Tarptautinės jaunimo politikos skyriaus vedėja
+370 650 14052
Monika Paulauskaitė
„Erasmus+“ jaunimo darbuotojų mobilumo projektų koordinatorė, tarptautinių mokymosi renginių koordinatorė
+370 607 20 631
Olga Bakulo
Vyr. finansininkė
+370 685 41 930
TATJANA MURAŠKO
Vyresn. buhalterė
+370 685 55 613
AUDRUTĖ KAULINYTĖ
Buhalterė
+370 650 13 822
Sigutė Šaduikytė
Buhalterė
+370 607 20 664
Rugilė Stakėnaitė
„Erasmus+“ jaunimo mainų projektų koordinatorė
+370 606 98 294
Eglė Poteliūnė
„Erasmus+“ strateginių partnerysčių, jaunimo dialogo projektų koordinatorė
+370 607 20 581
Evelina Stanaitienė
Jaunimo dalyvavimo veiklų, solidarumo projektų ir Discover EU koordinatorė
+370 671 69 348
Evelina Mikoleiko
„Europos solidarumo korpuso" projektų koordinatorė
+370 607 12 787
Elena Daukšaitė
„Europos solidarumo korpuso“ projektų koordinatorė
+370 607 12 806
Karolina Lipnickienė
„Europos solidarumo korpuso“ projektų koordinatorė
+370 607 12 830
Zita Šlepetienė
Informacinės veiklos koordinatorė
+370 607 20 654
Marytė Duksaitė
Vidaus audito specialistė
Violeta Lukoitytė
Specialistė
+370 607 12 684
IT specialistas
Pagalba susidūrus su techninėmis kliūtimis pildant paraiškas ar ataskaitas, prisijungiant prie ORS sistemos