Pertvarka

Įgyvendinant pertvarkos projektą „Jaunimo politikos įgyvendinimo efektyvumo didinimas“,  remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020-09-23 nutarimu Nr. 1048 „Dėl viešosios įstaigos „Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros“ dalininko teisių perėmimo ir šios įstaigos dalininko teisių ir pareigų įgyvendinimo“, kuriuo Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija (toliau – SADM) perėmė Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros (toliau – JTBA) dalininkų teises, ir 2020 m. gruodžio 9 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės priimtu nutarimu Nr. 1393 „Dėl viešosios įstaigos „Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra“ pertvarkymo”, kuriuo Lietuvos Respublikos Vyriausybė sutiko, kad SADM pertvarkytų viešąją įstaigą JTBA į biudžetinę įstaigą JTBA. Remiantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021-01-19 įsakymu „Dėl viešosios įstaigos „Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra“ pertvarkymo į biudžetinę įstaigą“ Nr. A1-51, JTBA pertvarkoma iš viešosios įstaigos į biudžetinę įstaigą nuo 2021 m. balandžio 1 d.

Nuo 2021-04-01 Agentūros savininkė yra valstybė, o Agentūros savininko teises ir pareigas įstatymų numatyta tvarka įgyvendina Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

  • Biudžetinės įstaigos JTBA nuostatai pdf >