Viešieji pirkimai

*Informacija šiame polapyje neatnaujinama nuo 2021 m. liepos 1 d. po JTBA reorganizacijos. Vėliau informacija skelbta www.jrd.lt bei nuo 2022 m. balandžio 1 d. JRA | Viešieji pirkimai.

Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra (JTBA) viešuosius pirkimus organizuoja siekdama užtikrinti su Agentūros veikla susijusius poreikius bei įgyvendindama Agentūros Mokymo ir bendradarbiavimo veiklą (angl. Transnational Cooperation Activities (TCA).

JTBA viešųjų pirkimų taisyklės:

  • Viešųjų pirkimų procedūrų vykdymo tvarkos aprašas (atnaujinta 2019–03–06) docx >

JTBA viešųjų pirkimų planai

  • Planuojamos viešųjų pirkimų vertės 2021 metams pdf >
  • Planuojamos viešųjų pirkimų vertės 2020 metams pdf >
  • Planuojamos viešųjų pirkimų vertės 2019 metams pdf > (atnaujinta 2019-08-21).
  • Planuojamos viešųjų pirkimų vertės 2018 metams pdf > (atnaujinta 2018-01-15).
  • Planuojamos viešųjų pirkimų vertės 2017 metams pdf > (atnaujinta 2017-10-20).
  • Planuojamų pirkimų vertės 2016 metams pdf > (atnaujinta 2016-12-09).
  • Planuojamų pirkimų vertės 2015-iems metams doc > (atnaujinta 2015-01-30).
  • Planuojamų pirkimų vertės 2014-iems metams doc > (atnaujinta 2014-02-14).