2019 m. spalio 08 d.

4-ojo Rytų partnerystės jaunimo forumo ataskaita

2019 metais Lietuva organizavo 4-ąjį Rytų partnerystės jaunimo forumą tema „Kritinio mąstymo ugdymas per medijų raštingumą ir aktyvų dalyvavimą“.

Buvo siekiama:

  • pažymėti 10-ąsias ES ir Rytų partnerystės šalių bendradarbiavimo metines, atkreipti dėmesį į poveikį ir pasiekimus;
  • suteikti jauniems žmonėms galimybę prisidėti prie didelės svarbos diskusijų apie ES ir Rytų partnerystės šalių bendradarbiavimo viziją ir perduoti jų nuomonę 2020 m. Rytų partnerystės aukščiausiojo lygio susitikimo dalyviams;
  • paskatinti diskusijas ES ir Rytų partnerystės šalių lygmeniu apie besikeičiančius jaunimo politikos iššūkius – jaunų žmonių kritinio mąstymo ugdymą, medijų raštingumą ir aktyvaus dalyvavimo skatinimą;
  • skatinti ES ir Rytų partnerystės šalių jaunų žmonių, jaunimo ir su jaunimu dirbančių, jaunimo politiką įgyvendinančių organizacijų bendradarbiavimą, gerosios patirties mainus.

Kviečiame susipažinti su 4-ojo Rytų partnerystės jaunimo forumo ataskaita. pdf >