2017 m. liepos 18 d.

„Improving youth work: your guide to quality development“

Šis naujai išleistas vadovas padeda suinteresuotosioms pusėms gerinti savo darbo su jaunimu kokybę.

Vadove pateikti detalūs aprašymai apie tai, kaip:

  • kurti gerus rodiklius;
  • įvertinti, kokiu lygmeniu šie rodikliai pasiekti;
  • kaip kokybišką tobulėjimą paversti pozityviu organizaciniu vystymu.

Vadovas panaudojamas nepaisant darbo su jaunimu formos, kaip ir kas tą darbą atlieka, bei sąlygų, kuriomis jis vyksta. Čia pateikti įvairių, šiuo metu naudojamų įrankių, skirtų kokybiškam tobulėjimui, pavyzdžiai iš skirtingų organizacijų visoje Europoje.

Pilną vadovą galite rasti čia pdf >.