2015 m. rugsėjo 09 d.
Metodinis leidinys „Tark savo žodį!”

Kūrybinės raiškos centras kviečia naudotis išverstu metodiniu leidiniu „Tark savo žodį!”

Nuo 2012 m. gegužės mėnesio Kūrybinės raiškos centras įgyvendino ES programos „Veiklus jaunimas“ finansuotą projektą „Misija: jaunimo politikos kokybė“. Jo metu į lietuvių kalbą buvo išverstas metodinis leidinys – peržiūrėtos Europos chartijos dėl jaunimo dalyvavimo vietos ir regioniniame gyvenime vadovas „Tark savo žodį!“. Kviečiame parsisiųsti ir naudotis.

Šis dokumentas yra refleksijų ir klausimų, galinčių padėti vietiniame lygmenyje dirbantiems žmonėms rasti savų būdų siekti reikšmingo jaunimo dalyvavimo, rinkinys. Leidinys suskirstytas į aštuonis skyrius, o kiekviename jų akcentuojami skirtingi aspektai, susiję su jaunimo dalyvavimu ir pačia chartija.

Kviečiame naudotis šiuo leidiniu ir dalintis su kitomis jaunimo organizacijomis ir institucijomis, kurios paliečia jaunus žmones.

Leidinio vertimą finansavo ES programa „Veiklus jaunimas“. Leidinio vertimą inicijavo Kūrybinės raiškos centras. Leidinio originalą išleido Europos Taryba.

Parsisiųsti leidinį galite paspaudę čia pdf >