2021 m. gegužės 18 d.

RAY–MON, įrodymais grįsta „Erasmus+“ jaunimo projektų stebėsena ir analizė, 2021

„Erasmus+“ programa jauniems žmonėms suteikia galimybę inicijuoti ir įgyvendinti savo projektus. RAY tyrimų tinklo 2015-2020 m. vykdytų apklausų rezultatai leidžia geriau suprasti, kokį poveikį projektai turi juos įgyvendinusių asmenų įgūdžiams, požiūriui ir karjerai.

Lietuvoje įgyvendinamuose „Erasmus+“ jaunimo projektuose kasmet sudalyvauja po maždaug 5000 dalyvių. RAY tyrimų tinklo 2015-2020 m. vykdytų apklausų rezultatai parodo, kas jaunus žmones motyvuoja dalyvauti ir kokį poveikį projektai turi jų įgūdžiams bei požiūriui.

Kviečiame susipažinti su tyrimo rezultatais. pdf >