2015 m. sausio 17 d.
Rekomendacinis leidinys dirbantiems su kaimiškų vietovių jaunimu

Rekomendacinis leidinys dirbantiems su kaimiškų vietovių jaunimu

2014 m. vasarą Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros ir viešosios įstaigos „Sveikatingumo idėjos“ bendras sumanymas – teikti konsultacijas Marijampolės regiono kaimiškųjų vietovių jaunimui buvo sėkmingai įgyvendintas ir pavirto rekomendaciniu leidiniu. Birželio – rugsėjo mėnesį vyko „Erasmus+“ jaunimo srities konsultacijos, kuriose dalyvavo apie 300 jaunuolių iš daugiau nei 30 skirtingų jaunimo organizacijų, grupių, klubų. Dalis jų po konsultacijų sugebėjo savarankiškai parašyti ir pateikti projektus 2014 m. spalio 1 d. terminui arba įsipareigojo būti partneriais kitų Lietuvos ar užsienio šalių jaunimo projektuose.

Šios iniciatyvos metu buvo siekiama prisidėti prie tikslo – užtikrinti tolygų jaunimo įsitraukimą į „Erasmus+“ jaunimo srities projektus ir veiklas tiek iš didžiųjų miestų, tiek ir iš kaimiškųjų vietovių. Statistika rodo, kad „Veiklus jaunimas“ vykdymo laikotarpiu (2007–2013 m.) iš Lietuvos kaimiškų vietovių buvo gauta daug mažiau paraiškų projektams nei iš didžiųjų miestų. Visi konsultacijų, susitikimų bei diskusijų apibendrinimai, metodikos ir išvados yra pateikiami rekomendaciniame leidinyje. Jame rasite išbandytą, surinktą ir apibendrintą praktinę informaciją, kaip įtraukti kaimiškų vietovių jaunimą ir asmenis, dirbančius su jaunimu, į programos „Erasmus+“ jaunimo srities projektines veiklas. Šioje leidinyje rasite praktinius patarimus:

  • kaip pritraukti kaimiškų vietovių jaunimą į programos veiklas;
  • į ką atsižvelgti, renkant grupę bei komunikuojant su kaimiškų vietovių jaunimu;
  • kaip pasiekti, kad kaimiškų vietovių jaunimas parengtų projekto paraišką bei ateityje būtų pajėgus savarankiškai veikti programos „Erasmus+“ jaunimo srityje.

Taip pat šiame leidinyje rasite programos „Veiklus jaunimas“ projektų pavyzdžių, kurie atskleidžia gerąją projektinę patirtį bei iliustruoja įvairias jaunimo įgyvendintas idėjas.

Rekomendacinis leidinys dirbantiems su kaimiškų vietovių jaunimu pdf >