2021 m. vasario 25 d.

Trečiojo Europos konvento darbo su jaunimu klausimais galutinė deklaracija

Darbo su jaunimu bendruomenės nariai iš 50-ies Europos šalių nuotoliniu būdu susirinko į trečiąjį Europos konventą darbo su jaunimu klausimais, kurio tikslas buvo suteikti Europos darbo su jaunimu darbotvarkei aiškų pavidalą atsižvelgiant į jos politinę struktūrą ir apibrėžiant būsimus žingsnius, veiksmus bei priemones, kurių reikia imtis pagal Bonos procesą.

Šia galutine Deklaracija siekiama užfiksuoti konvento dalyvių diskusijas, svarstymus, sustiprinti politinį įsipareigojimą visuose lygmenyse palaikyti, plėtoti ir diegti inovacijas darbe su jaunimu visoje Europoje.

Deklaracija lietuvių kalba pdf >

Deklaracija anglų kalba pdf >

Jeigu versijos skirtingomis kalbomis nesutampa, vadovaujamasi versija anglų kalba.