Lithuanian version

Kokybės politika

Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros (JTBA) pagrindinė veikla – Europos Sąjungos (ES) programų „Veiklus jaunimas“ ir „Erasmus+“ jaunimo srities administravimas. Vykdydama veiklą Agentūra vadovaujasi šiais prioritetais:

  • jaunimo neformaliojo ugdymo kokybės gerinimas;
  • europinės dimensijos stiprinimas Lietuvos jaunimo veikloje;
  • jaunimo mobilumo ir partnerystės skatinimas;
  • nuolatinis Agentūros teikiamų paslaugų – informacijos sklaidos, projektų administravimo ir ugdomųjų renginių organizavimo – gerinimas;
  • orientacija į Agentūros klientų poreikius.

Agentūra turi nustatytus kokybės tikslus, skatinančius nuolatinį veiklos gerinimą. Šie tikslai tvirtinami kiekvienais metais.

Siekiame ir įsipareigojame nuolat gerinti teikiamų paslaugų kokybę. Klientų poreikiams, darbuotojams, Agentūros steigėjų ir Europos Komisijos suformuluotoms gairėms skiriamas nuolatinis dėmesys. Tai laikome pagrindinėmis savo veiklos vertybėmis.

Kokybės vadybos sistemai, kuria vadovaujasi Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra, 2007 m. gegužės 18 d. suteiktas ISO 9001:2000 atitikties sertifikatas. 2010 m. gegužės 18 d. patvirtinta sistemos atitiktis atnaujintam ISO 9001:2008 standartui. 2013 m. gegužės 18 d. sertifikatas atnaujintas.

Kokybės vadybos sistemos taikymo sritis: Europos jaunimo neformaliojo ugdymo ir tarptautinio bendradarbiavimo programų įgyvendinimas.

Atitikties sertifikato numeris: Nr.: LTQ6000852

Išduotas: UAB LRQA Lietuva, Lloyd’s Register Quality Assurance Limited vardu

Sertifikatas galioja iki 2016 m. gegužės 17 d.

Jei turite pastebėjimų ar komentarų dėl Agentūros teikiamų paslaugų, norite pasiūlyti būdų jų kokybės gerinimui, kreipkitės į Agentūros direktorę Lilija Gerasimienę telefonu (8 5) 260 42 49 ar el. paštu lilija.gerasimiene@jtba.lt.