Lithuanian version

Viešieji pirkimai

Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra (JTBA) viešuosius pirkimus organizuoja siekdama užtikrinti su Agentūros veikla susijusius poreikius bei įgyvendindama Agentūros Mokymo ir bendradarbiavimo veiklą (angl. Transnational Cooperation Activities (TCA).

JTBA supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės:

Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės pdf >(atnaujinta 2014–04–01)

JTBA viešųjų pirkimų planai:

Planuojamų pirkimų vertės 2014-iems metams (atnaujinta 2014-02-14).
Planuojamų pirkimų vertės 2013-iems metams (atnaujinta 2013-12-13) doc >

Informacija apie 2014 m. pradedamus vykdyti pirkimus, nustatytus laimėtojus ir ketinamas sudaryti pirkimo sutartis, sudarytas pirkimo sutartis: