Lithuanian version

Organizacijų juodasis sąrašas

Skelbiame organizacijų sąrašą, kurių teikiamos projektų paraiškos ES programai „Erasmus+“ nesvarstomos dėl ankstesnių projektų sutarčių sąlygų pažeidimų. Jeigu nenurodyta kitaip, organizacijos teikiamos paraiškos nesvarstomos visą programos laikotarpį (2014–2020 m.):

 • Lietuvos moksleivių sąjunga;
 • Lietuvos studentų atstovybių sąjunga;
 • LKKA turistų klubas „Altus“;
 • Jaunimo asociacija „Unreal“;
 • Jaunimo verslo biuras;
 • Tausojančios ekonomikos ir vadybos studentų organizacija OIKOS Vilnius;
 • Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos Šiaulių rajono skyrius;
 • VšĮ „Vilniaus dailės centras“;
 • VšĮ „Austėjos draugai“;
 • VšĮ „In Competence“ / The Knowledge Centre;
 • VšĮ „Kultūros cechas“;
 • VšĮ „RA-draugija“;

 

 • Kauno jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“ (organizacijai pilnai atsiskaičius per 6 mėnesius nuo Valdybos sprendimo, ji gali būti išbraukta iš juodojo sąrašo);
 • VšĮ „Jaunimo sporto ir turizmo centras KAUNAS“ (organizacijai pilnai atsiskaičius per 6 mėnesius nuo Valdybos sprendimo, ji gali būti išbraukta iš juodojo sąrašo).

Sprendimas drausti šioms organizacijoms dalyvauti ES programoje „Erasmus+“ iki 2020 metų priimtas Valdybos posėdyje 2014 m. kovo 7 d.