Lithuanian version

Europos jaunimo savaitė

KAS YRA Europos jaunimo savaitė?

Europos jaunimo savaitė (EJS) vyksta nuo 2003 m. kas 18 mėn. pagal struktūrinio dialogo ir pirmininkaujančių Europos Sąjungos Tarybai valstybių ciklus. Europos jaunimo savaitė prisideda prie Europos jaunimo strategijos prioritetų įgyvendinimo ir yra integrali struktūrinio dialogo dalis.

Struktūriniu dialogu vadinamos jaunų žmonių ir už jaunimo politiką atsakingų asmenų (visais lygmenimis) diskusijos pasirinkta tema, siekiant politiniams sprendimams priimti reikalingų rezultatų. Diskusijos yra struktūruotos temų ir laiko prasme.

Europos jaunimo savaitės metu visoje Europoje vyksta įvairaus mąsto renginiai susiję su savaitės tema ir jaunimo politika.

KOKIE Europos jaunimo savaitės TIKSLAI?

2015 metais Europos jaunimo savaite siekiama:

  • Didinti jaunų žmonių suvokimą apie galimybes įsitraukti į Europos Sąjungos konsultacijas;
  • Informuoti jaunus žmones apie ES programos „Erasmus+“ suteikiamas galimybes ir kitas programas, skirtas įgūdžių ir profesinių perspektyvų gerinimui, supažindinti juos su sėkmingų projektų pavyzdžiais.

KADA VYKS Europos jaunimo savaitė?

Šiemet Europos jaunimo savaitė vyks 2015 m. balandžio 27 – gegužės 10 d.
Lietuvoje EJS švęsime 2015 m. gegužės 4–10 d.

KUR VYKS Europos jaunimo savaitė?

EJS veiklos vyks visoje Europoje, teminiai renginiai apims miestus ir miestelius visose Europos Sąjungos valstybėse. Kviečiame tave, tavo organizaciją ir tavo miestą prisijungti prie Europos jaunimo savaitės šurmulio!

KOKIA Europos jaunimo savaitės TEMA?

Jaunų žmonių dalyvavimas darbo rinkoje ir visuomenės gyvenime

KAIP GALIMA PRISIJUNGTI prie Europos jaunimo savaitės veiklų?

Kviečiame aktyviai jungtis į Europos jaunimo savaitės veiklas ir prisidėti, kad EJS būtų švenčiama visoje Lietuvoje! Kaip tai padaryti?

  • Teikti projektus, kurių veiklos skirtos Europos jaunimo savaitei įgyvendinti. Paraiškos gali būti teikiamos 2015 m. vasario 4 d. terminui. Projektų pradžia – 2015 m. gegužės 1 d.
  • Savo tradiciniam organizacijos renginiui, atitinkančiam temą, suteikti Europos jaunimo savaitės renginio statusą.
  • Dalyvauti kitų organizacijų organizuojamuose renginiuose savo regione.

Prisiminkite, kaip Europos jaunimo savaitė Lietuvoje atrodė ankstesniais metais!

KUR RASTI DAUGIAU informacijos?

Su reikalavimais „Erasmus+“ jaunimo srities 3 pagrindinio veiksmo projektams – jaunų žmonių ir už jaunimo reikalus atsakingų asmenų susitikimams, galima susipažinti čia.

Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros organizuojamos konsultacijos ir atvirų durų dienos:

  • Sausio 15 d. online konsultacija, skirta Europos jaunimo savaitei. Joje pasitikrinkite projekto idėją, pasitarkite dėl įgyvendinamų veiklų, teiraukitės, kaip pildyti paraišką. Agentūros darbuotojai, atsakingi už EJS įgyvendinimą, mielai padės.
  • Sausio 16 d. 11–14 val. „Erasmus+“ jaunimo srities informacinė diena. Vilnius.
  • Sausio 17 d. (šeštadienį) 11–14 val. atvirų durų diena, skirta paraiškų teikėjams, planuojantiems 3 pagrindinio veiksmo projektus. JTBA biure  Vilniuje.
  • Sausio 29 d. paskutinės minutės online konsultacija, vyksianti socialiniame tinkle „Facebook“.