Lithuanian version

Ataskaitų formos

ES programos „Veiklus jaunimas“ 2013 m. vadovas (lietuvių k.). pdf >

ES programos „Veiklus jaunimas“ 2013 m. vadovas (anglų k.). pdf >

ES Programos „Veiklus jaunimas“ finansuotų projektų sutartį sudaro keletas dokumentų:

 1. Specialiosios sąlygos
 2. Bendrosios sąlygos
 3. Priedai:
 • I priedas – paraiška ir projekto biudžeto sąmata
 • II priedas – ataskaitos forma
 • III priedas – Finansavimo taisyklės ir išlaidų suvestinės forma

2013 m. sutarties Bendrosios sąlygos projektams iki 60 000 EUR doc > (*.doc).

2013 m. sutarties Bendrosios sąlygos projektams virš 60 000 EUR doc > (*.doc).

2012 m. sutarties Bendrosios sąlygos doc > (*.doc).

Kiti sutarčių dokumentai bei ataskaitų formos atskiroms priemonėms pateikiami žemiau.

Atkreipiame dėmesį, kad jei pildote ataskaitą anglų kalba, prašome prie jos pridėti Bendradarbiavimo  su JTBA atskiruose projekto įgyvendinimo etapuose vertinimo formą doc >(*doc.).

Veiksmas 1 Jaunimas Europai

Priemonė 1.1 Jaunimo mainai

2013 m. projektams (sutarties Nr. LT-11-X-2013-RX):

 • Finansavimo taisyklės 2013 m. doc > (*.doc)
 • Subsidijos panaudojimo tvarka 2013 m. doc > (*.doc)
 • Išlaidų suvestinė (*.xls)
 • Veiklos ataskaita (liet.) 2013 m. doc > (*.doc). Dalyvių sąrašo forma – p. 14.
 • Veiklos ataskaita (angl.) 2013 m. doc > (*.doc)
 • Susipažinimui pateikiame pirminį galutinės ataskaitos pateikimo lapą doc > (pildo Agentūros darbuotojai)
 • Dalyvių sąrašas (angl.) 2013 m. doc > (*.doc)

2012 m. projektams (sutarties Nr. LT-11-X-2012-RX):

 • Finansavimo taisyklės 2012 m. doc > (*.doc)
 • Subsidijos panaudojimo tvarka 2012 m. doc > (*.doc)
 • Išlaidų suvestinė (*.xls)
 • Veiklos ataskaita 2012 m. doc > (*.doc)
 • Susipažinimui pateikiame pirminį galutinės ataskaitos pateikimo lapą doc > (pildo Agentūros darbuotojai)
 • Dalyvių sąrašas doc > (*.doc)

Priemonė 1.2 Jaunimo iniciatyvos

2013 m. projektams (sutarties Nr. LT-12-X-2013-RX):

 • Finansavimo taisyklės 2013 m. docx > (*.doc)
 • Subsidijos panaudojimo tvarka 2013 m. doc > (*.doc)
 • Tarpinė ataskaita – 2013 m.finansuotos Jaunimo iniciatyvos NETEIKIA
 • Išlaidų suvestinė – 2013 m. finansuotos Vietinės jaunimo iniciatyvos NETEIKIA
 • Veiklos ataskaita 2013 m. doc > (*.doc). Dalyvių sąrašo forma – p. 14.
 • Susipažinimui pateikiame pirminį galutinės ataskaitos pateikimo lapą doc > (pildo Agentūros darbuotojai)

2012 m. projektams (sutarties Nr. LT-12-X-2012-RX):

 • Finansavimo taisyklės docx > 2012 m. (*.doc)
 • Subsidijos panaudojimo ir atsiskaitymo tvarka doc > 2012 m. (*.doc)
 • Tarpinė ataskaita doc > (*.doc) – teikiama projektui įpusėjus, jei trukmė ilgesnė nei 5 mėn.
 • Išlaidų suvestinė 2012 m. (*.xls) – galutinės ataskaitos dalis
 • Veiklos ataskaita doc > 2012 m. (*.doc)
 • Susipažinimui pateikiame pirminį galutinės ataskaitos pateikimo lapą doc > (pildo Agentūros darbuotojai)

Priemonė 1.3 Jaunimo demokratiškumo projektai

2013 m. projektams (sutarties Nr. LT-13-X-2013-RX):

 • Finansavimo taisyklės 2013 m. doc > (*.doc)
 • Subsidijos panaudojimo tvarka 2013 m. doc > (*.doc)
 • Išlaidų suvestinė (*.xls)
 • Veiklos ataskaita (liet.) 2013 m. doc > (*.doc). Dalyvių sąrašo forma – p. 13.
 • Susipažinimui pateikiame pirminį galutinės ataskaitos pateikimo lapą doc > (pildo Agentūros darbuotojai)

2012 m. projektams (sutarties Nr. LT-13-X-2012-RX):

 • Finansavimo taisyklės 2012 m. doc > (*.doc)
 • Subsidijos panaudojimo tvarka 2012 m. doc > (*.doc)
 • Išlaidų suvestinė (*xls)
 • Veiklos ataskaita 2012 doc > m. (*.doc)
 • Susipažinimui pateikiame pirminį galutinės ataskaitos pateikimo lapą doc > (pildo Agentūros darbuotojai)

Veiksmas 2 Europos savanorių tarnyba

2013 m. projektams (sutarties Nr. LT-21-X-2013-RX):

 • Finansavimo taisyklės 2013 m. doc >(*.doc)
 • Subsidijos panaudojimo tvarka 2013 m. doc > (*.doc)
 • Tarpinė ataskaita (angl.) 2013 m. doc > (*.doc)
 • Tarpinė ataskaita (liet.) 2013 m. doc > (*.doc)
 • Galutinė ataskaita (angl.) 2013 m. doc > (*.doc)
 • Galutinė ataskaita (liet.) 2013 m. doc > (*.doc)
 • Savanorio ataskaita (angl.) 2013 m. doc > (*.doc)
 • Savanorio ataskaita (liet.) 2013 m. doc > (*.doc)
 • Išlaidų suvestinė 2013 m. (*.xls)
 • Susipažinimui pateikiame pirminį galutinės ataskaitos pateikimo lapą doc > (pildo Agentūros darbuotojai)

2012 m. projektams (sutarties Nr. LT-21-X-2012-RX):

 • Finansavimo taisyklės 2012 m. doc >(*.doc)
 • Subsidijos panaudojimo tvarka 2012 m. doc > (*.doc)
 • Tarpinė ataskaita (angl.) 2012 m. doc > (*.doc)
 • Tarpinė ataskaita (liet.) 2012 m. doc > (*.doc)
 • Galutinė ataskaita (angl.) 2012 m. doc > (*.doc)
 • Galutinė ataskaita (liet.) 2012 m. doc > (*.doc)
 • Savanorio ataskaita (angl.) 2012 m. doc >
 • Savanorio ataskaita (liet.) 2012 m. doc > (*.doc)
 • Išlaidų suvestinė (*.xls)
 • Susipažinimui pateikiame pirminį galutinės ataskaitos pateikimo lapą doc > (pildo Agentūros darbuotojai)
 • Informacinis rinkinys EST savanoriams  (*.zip)

Veiksmas 3 Pasaulio jaunimas

Priemonė 3.1 Bendradarbiavimas su ES kaimyninėmis šalimis

3.1 mainų projektai:

2013 m. projektams (sutarties Nr. LT-31-X-2013-RX):

  • Finansavimo taisyklės 2013 m. doc > (*.doc)
  • Subsidijos panaudojimo tvarka 2013 m. doc > (*.doc)
  • Išlaidų suvestinė 2013 m. (*.xls)
  • Veiklos ataskaita (liet.) 2013 m. doc > (*.doc). Dalyvių sąrašo forma – p. 15.
  • Veiklos ataskaita (angl.) 2013 m. doc > (*.doc)
  • Susipažinimui pateikiame pirminį galutinės ataskaitos pateikimo lapą doc > (pildo Agentūros darbuotojai)
  • Dalyvių sąrašas doc > (angl.) 2013 m. (*.doc)

2012 m. projektams (sutarties Nr. LT-31-X-2012-RX):

 • Finansavimo taisyklės 2012 m. doc > (*.doc)
 • Subsidijos panaudojimo tvarka 2012 m. doc > (*.doc)
 • Išlaidų suvestinė (*.xls)
 • Veiklos ataskaita 2012 m. doc > (*.doc)
 • Susipažinimui pateikiame pirminį galutinės ataskaitos pateikimo lapą doc > (pildo Agentūros darbuotojai)
 • Dalyvių sąrašas doc > (*.doc)

3.1 mokymų projektai:

2013 m. projektams (sutarties Nr. LT-21-X-2013-RX):

 • Finansavimo taisyklės 2013 m. doc > (*.doc)
 • Subsidijos panaudojimo tvarka 2013 m. doc > (*.doc)
 • Išlaidų suvestinė 2013 m. (*.xls)
 • Veiklos ataskaita (liet.) 2013 m. doc > (*.doc). Dalyvių sąrašo (liet.) forma – p. 18.
 • Veiklos ataskaita (angl.) 2013 m. doc > (*.doc)
 • Susipažinimui pateikiame pirminį galutinės ataskaitos pateikimo lapą doc > (pildo Agentūros darbuotojai)
 • Dalyvių ir ekspertų sąrašas (angl.) 2013 m. doc > (*.doc)

2012 m. projektams (sutarties Nr. LT-31-X-2012-RX):

 • Finansavimo taisyklės 2012 m. doc > (*.doc)
 • Subsidijos panaudojimo tvarka 2012 m. doc > (*.doc)
 • Išlaidų suvestinė (*.xls)
 • Veiklos ataskaita (liet.) 2012 m. doc > (*.doc)
 • Veiklos ataskaita (angl.) 2012 m. doc > (*.doc)
 • Susipažinimui pateikiame pirminį galutinės ataskaitos pateikimo lapą doc > (pildo Agentūros darbuotojai)
 • Dalyvių sąrašas (angl.) 2012 m. (*.doc) doc >

Veiksmas 4 Paramos jaunimui sistemos

Priemonė 4.3 Jaunimo darbuotojų ir jaunimo organizacijose dirbančių asmenų mokymas ir bendradarbiavimo tinklų kūrimas

2013 m. projektams (sutarties Nr. LT-43-X-2013-RX):

  • Finansavimo taisyklės 2013 m. doc > (*.doc)
  • Subsidijos panaudojimo tvarka 2013 m. doc > (*.doc)
  • Išlaidų suvestinė 2013 m. (*.xls)
  • Veiklos ataskaita (liet.) 2013 m. doc > (*.doc). Dalyvių sąrašo (liet.) forma – p. 17. Bendradarbiavimo su JTBA vertinimo anketa – p. 18 (prašome pridėti šį lapą, jei anketą pildote ir anglų kalba).
  • Veiklos ataskaita (angl.) 2013 m. doc > (*.doc)
  • Susipažinimui pateikiame pirminį galutinės ataskaitos pateikimo lapą doc > (pildo Agentūros darbuotojai)
  • Dalyvių ir ekspertų sąrašas (angl.) 2013 m. doc > (*.doc)

2012 m. projektams (sutarties Nr. LT-43-X-2012-RX):

 • Finansavimo taisyklės 2012 m. doc > (*.doc) (Pastaba: formoje buvo klaidingai nurodyta ypatingųjų išlaidų suma – 70%. Teisinga suma – 100 %. Atnaujinta 2013-02-04)
 • Subsidijos panaudojimo tvarka 2012 m. doc > (*.doc)
 • Išlaidų suvestinė (*.xls)
 • Veiklos ataskaita (liet.) 2012 m. doc > (*.doc)
 • Veiklos ataskaita (angl.) 2012 m. doc > (*.doc)
 • Susipažinimui pateikiame pirminį galutinės ataskaitos pateikimo lapą doc > (pildo Agentūros darbuotojai)
 • Dalyvių ir ekspertų sąrašas (angl.) 2012 m. doc > (*.doc)

Veiksmas 5 Parama bendradarbiavimui Europos jaunimo reikalų srityje

Priemonė 5.1 Jaunų žmonių ir už jaunimo reikalus atsakingų asmenų susitikimai

2013 m. projektams (sutarties Nr. LT-51-X-2013-RX):

 • Finansavimo taisyklės 2013 m. doc > (*.doc)
 • Subsidijos panaudojimo tvarka 2013 m. doc > (*.doc)
 • Išlaidų suvestinė 2013 m. (*.xls)
 • Veiklos ataskaita 2013 m. doc > (*.doc). Dalyvių sąrašo forma – p. 14.
 • Susipažinimui pateikiame pirminį galutinės ataskaitos pateikimo lapą doc > (pildo Agentūros darbuotojai)

2012 m. projektams  (sutarties Nr. LT-51-X-2012-RX):

 • Finansavimo taisyklės 2012 m. doc > (*.doc)
 • Subsidijos panaudojimo tvarka 2012 m. doc > (*.doc)
 • Išlaidų suvestinė (*.xls)
 • Veiklos ataskaita 2012 m. doc > (*.doc)
 • Susipažinimui pateikiame pirminį galutinės ataskaitos pateikimo lapą doc > (pildo Agentūros darbuotojai)