2014 sutartys

Kviečiame susipažinti su Europos Sąjungos programos „Erasmus+“ sutarčių su finansuotų projektų vykdytojais priedais.

Sutartys, kai dotacijos gavėjų daugiau nei 1:

  • Sutarties II dalis. Bendrosios sąlygos. pdf >
  • III priedas. Finansinės taisyklės. pdf >
  • Rekomenduojama dalyvių sąrašo – deklaracijos forma visiems projektams doc >

Sutarties priedai, kai dotacija skiriama 1 gavėjui (Struktūrinio dialogo projektai):

  • Sutarties II dalis. Bendrosios sąlygos. pdf >
  • III priedas. Finansinės taisyklės. pdf >
  • Rekomenduojama dalyvių sąrašo – deklaracijos forma (lietuvių k.) doc >
  • Rekomenduojama dalyvių sąrašo – deklaracijos forma (anglų k.) doc >

Vadovas, kaip naudotis „Mobility Tool+“ įrankiu

  • Mobility Tool+ vadovas projektų vykdytojams pdf >
  • Kaip importuoti dalyvių duomenis į Mobility Tool+ sistemą docx >

 

Organizacijų sutartiniai įsipareigojimai, projektų išlaidų valdymas ir atsiskaitymas

2014 m. organizacijų sutartiniai įsipareigojimai, projekto išlaidų valdymas ir atsiskaitymas (JTBA pranešimas sutarčių pasirašymo seminaro metu)