2016 sutartys

PROGRAMOS „ERASMUS+“ 2016 M. VADOVAS

Sutartys, kai dotacijos gavėjų daugiau nei 1:

 • Priedas I – Bendrosios sąlygos – EN – multi – 2016 doc >
 • Priedas I – Bendrosios sąlygos – LT – 2016 doc >
 • Priedas III – KA1 Finansinės ir sutarties taisyklės – EN – 2016 docx >
 • Priedas III – KA2 Finansinės ir sutarties taisyklės – EN – 2016 docx >
 • Priedas III – KA3 Finansinės ir sutarties taisyklės – EN – 2016 docx >
 • Priedas IV – KA1 Taikomos normos – 2016 – EN docx >
 • Priedas IV – KA2 Taikomos normos – 2016 – EN docx >
 • Priedas IV – KA3 Taikomos normos – 2016 – EN docx >
 • Priedas V – Mandatai – EN -2016 doc >
 • Rekomenduojama dalyvių sąrašo – deklaracijos forma visiems projektams doc >

Dotacijos gavėjų sutartys su dalyviais (Europos savanorių tarnyba):

 • Priedas VI – Sutartys su EST dalyviais – EN – 2016 doc >

Sutarties priedai, kai dotacija skiriama 1 gavėjui (Struktūrinio dialogo projektai):

 • Priedas I – Bendrosios sąlygos – EN – 2016 doc >
 • Priedas III – KA3 Finansinės ir sutarties taisyklės – EN – 2016 docx >
 • Priedas IV – KA3 Taikomos normos – EN – 2016 docx >
 • Rekomenduojama dalyvių sąrašo – deklaracijos forma – EN – 2016 doc >

Tarpinės ataskaitos*

 • Tarpinės ataskaitos forma doc > doc > (skirta 1 ir 3 pagrindinio veiksmo dotacijų gavėjams)

* tarpinė ataskaita teikiama tik tuo atveju, jei taip nurodyta sutartyje.

Gairės tarpinės ataskaitos teikimui

 • Kaip pateikti tarpinę ataskaitą pdf >

Galutinės ataskaitos patikrai teikiama informacija ir dokumentai

 • 1 ir 3 pagrindiniam veiksmui pdf >
 • 2 pagrindiniam veiksmui pdf >

Vadovas, kaip naudotis „Mobility Tool+“ įrankiu

 • Mobility Tool+ vadovas projektų vykdytojams pdf > pdf >
 • Kaip importuoti dalyvių duomenis į Mobility Tool+ sistemą doc > docx >