2020 sutartys

PROGRAMOS „ERASMUS+“ 2020 M. VADOVAS

Sutarties priedai, kai dotacijos gavėjų daugiau nei 1:

  • Priedas I – Bendrosios sąlygos – LT – multi – 2020 docx >
  • Priedas III-Finansinės ir sutarties taisyklės-LT-multi-2020 docx >
  • Priedas IV – Taikomos normos – EN – multi –2020 docx >
  • V priedas-Mandatai-EN-2020 doc >
  • Rekomenduojama-dalyvių-sąrašo-deklaracijos-forma-visiems-projektams DOC > doc >

KA1 ir KA3 tarpinės ataskaitos teikimui

  • Kaip pateikti tarpinę ataskaitą pdf >
  • Erasmus+ KA1 ir KA3 – tarpinės ataskaitos forma doc >

Naudinga informacija