2020 sutartys

PROGRAMOS „ERASMUS+“ 2020 M. VADOVAS

Sutarties priedai, kai dotacijos gavėjų daugiau nei 1:

 • Priedas I – Bendrosios sąlygos – LT – multi – 2020 docx >
 • Priedas III-Finansinės ir sutarties taisyklės-LT-multi-2020 docx >
 • Priedas IV – Taikomos normos – EN – multi –2020 docx >
 • V priedas-Mandatai-EN-2020 doc >
 • Rekomenduojama dalyvių sąrašo-deklaracijos forma visiems projektams doc >
 • Erasmus+ programos ir projekto matomumo bei rezultatų sklaidos taisyklės pdf >

Sutarties priedai, kai dotacija skiriama 1 gavėjui (jaunimo dialogo projektai):

 • Priedas I – Bendrosios sąlygos – LT – mono – 2020 docx >
 • Priedas III-Finansinės ir sutarties taisyklės-LT-mono-2020 docx >
 • Priedas IV – KA3 Taikomos normos – EN – mono – 2020 docx >
 • Rekomenduojama dalyvių sąrašo-deklaracijos forma visiems projektams doc >
 • Erasmus+ programos ir projekto matomumo bei rezultatų sklaidos taisyklės pdf >

Naujausios veiklų organizavimo bei išlaidų finansavimo tvarkos koronaviruso pandemijos metu

 • Tvarka dėl „Erasmus+“ jaunimo mainų ir jaunimo darbuotojų mobilumo (KA1) veiklų organizavimo ir išlaidų finansavimo laikotarpiu, kai yra taikomi oficialūs apribojimai dėl koronaviruso paplitimo. docx >
 • Tvarka dėl „Erasmus+“ jaunimo srities strateginių partnerysčių projektų veiklų organizavimo ir išlaidų finansavimo laikotarpiu, kai yra taikomi oficialūs apribojimai dėl koronaviruso paplitimo.  docx >
 • Tvarka dėl „Erasmus+“ jaunimo dialogo projektų (KA3) veiklų organizavimo ir išlaidų finansavimo laikotarpiu, kai yra taikomi oficialūs apribojimai dėl koronaviruso paplitimo.  docx >

KA1 ir KA3 tarpinės ataskaitos teikimui

 • Kaip pateikti tarpinę ataskaitą pdf >
 • Erasmus+ KA1 ir KA3 – tarpinės ataskaitos forma doc >

Galutinės ataskaitos teikimui

 • Kaip pateikti KA1 ir KA3 galutinę ataskaitą pdf >
 • Kaip pateikti KA2 galutinę ataskaitą pdf >

Naudinga informacija