Akreditacija jaunimo srityje

Naujame „Erasmus+“ programos  etape (2021–2027 m.) organizacijos, nuosekliai ir tikslingai veikiančios darbo su jaunimu, jaunimo politikos srityje bei planuojančios reguliariai vykdyti neformaliuoju ugdymu pagrįstas tarptautinio mobilumo veiklas, gali gauti „Erasmus+“ akreditaciją, kuri leidžia kreiptis dėl veiklų finansavimo pagal programą supaprastinta tvarka. 

KOKIĄ NAUDĄ ORGANIZACIJOMS TEIKIA AKREDITACIJA?

Suteikta akreditacija patvirtina, jog organizacija atitinka Europos Komisijos keliamus standartus, yra pajėgi organizuoti kokybiškas mobilumo mokymosi tikslais veiklas jauniems žmonėms. Todėl  akredituotos organizacijos veiklos gali būti finansuojamos supaprastinta tvarka – tokiai organizacijai patvirtinama prieiga prie biudžeto, tiesiogiai susijusio su akreditacijos paraiškoje nurodytais veiklų, tikslų ir dalyvių kiekiais.

Tokiu būdu taupomas organizacijos laikas – jai nebereikia teikti atskirų išsamių paraiškų dėl finansavimo; ataskaitas teikti reikia ne už atskirus projektus, o už visas įgyvendintas veiklas.

Akreditacija suteikiama visam programos etapui (2021–2027 m.), tačiau akredituotų organizacijos vykdomų veiklų atitikimas prisiimtiems įsipareigojimams bus peržiūrimas ir vertinamas prieš kiekvieną supaprastintų paraiškų dėl kitos finansavimo dalies gavimo teikimą.  Akreditacija galės būti panaikinta, jei organizacija nebeatitiks reikalavimų, keltų prieš akreditaciją įgyjant, jei veiklos metu atsiras pagrįstų nusiskundimų iš dalyvių ar organizacijų partnerių, klaidingos informacijos nacionalinei agentūrai teikimo atveju ir pan.

Visa informacija, kaip galima gauti akreditaciją – ČIA.

 

„Erasmus+“ jaunimo srities akreditacija jau yra suteikta:

  • Elektrėnų kultūros centrui
  • Politikos tyrimų ir analizės institutui
  • Asociacijai „Aktyvus jaunimas“
  • Telšių kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų draugijai