Logotipai dotacijų gavėjams

Dotacijų gavėjai įsipareigoja ant visų viešinimo priemonių (leidinių, plakatų) ir reprezentacinių gaminių (atributikos) visuomet naudoti logotipą, kuris skirtas Programos matomumui ir atpažįstamumui didinti.

1.1. Įprastais atvejais dotacijos gavėjai turi naudoti programos logotipą su užrašu „Bendrai finansuojama pagal Europos Sąjungos programą „Erasmus+“. Logotipą parsisiųsti galite čia:

1.2. Išskirtiniais atvejais (kai anksčiau nurodytas logotipas netinka, nes spaudos plotas yra labai mažas arba dėl vizualinės neatitikties – pavyzdžiui, ant marškinėlių) gali būti naudojamas „Erasmus+“ logotipas. Logotipą parsiųsti galite čia:

Kilus klausimams dėl logotipo pasirinkimo, pirmenybė visada teikiama pirmojo logotipo naudojimui. Taip pat galima kreiptis į Agentūrą dėl konsultacijos.