Logotipai dotacijų gavėjams

2021-2027 m. etapas

ES emblema yra vienintelis ir svarbiausias vizualinis prekės ženklas, naudojamas ES finansavimo kilmei pripažinti ir matomumui užtikrinti.

Visi paramos gavėjai, vadovaujančios institucijos ir įgyvendinantys ES finansavimą partneriai savo pranešimuose turi naudoti ES emblemą, patvirtindami, kad parama gauta pagal ES programas. Svarbus įsipareigojimas – teisingai ir gerai pavaizduoti ES emblemą kartu su paprastu teiginiu apie finansavimą.

Atsižvelgiant į tai, kad ES finasavimo programos yra gana komplesiškas dalykas, nuspręsta, kad dotacijų gavėjai nebeturi skelbti pagal kokią programą remiamas jų projektas. Pakanka ES emblemos ir teiginių „Finansuojama Europos Sąjungos“/ „Bendrai finansuojama Europos Sąjungos“ šalia.

Paruoštą naudoti ES emblemą su finansavimo pažyma galima atsisiųsti visomis ES ir arabų, salų, norvegų, turkų ir rusų kalbomis: Download centre for visual elements – Regional Policy – European Commission (europa.eu)

ES emblemos naudojimo taisyklės pdf >

Informacijos apie teisingą ES emblemos naudojimą ir išdėstymą bei finansavimo ataskaitą rasite Veiklos gairėse ES finansavimo gavėjams: Vizualinių elementų naudojimo gairės pdf >

Rekomenduojame remtis naujausiomis viešinimo gairėmis, kuriose žingsnis po žingsnio paaiškinta, kaip projektų vykdytojai gali viešinti savo projektus ir kokius įsipareigojimus turi įvykdyti gavę finansavimą: How to communicate your project. pdf >

Taip pat kviečiame susipažinti su asociacijos „Unique projects“ parengtu paaiškinimu, kuo skiriasi projekto matomumo ir rezultatų sklaida (visibility and dissemination): Visibility vs. Dissemination pdf >

2018-2021 m. etapas

Dotacijų gavėjai įsipareigoja ant visų viešinimo priemonių (leidinių, plakatų) ir reprezentacinių gaminių (atributikos) visuomet naudoti logotipą, kuris skirtas Programos matomumui ir atpažįstamumui didinti.

1.1. Įprastais atvejais dotacijos gavėjai turi naudoti programos logotipą su užrašu „Bendrai finansuojama pagal Europos Sąjungos programą „Erasmus+“. Logotipą parsisiųsti galite čia:

1.2. Išskirtiniais atvejais (kai anksčiau nurodytas logotipas netinka, nes spaudos plotas yra labai mažas arba dėl vizualinės neatitikties – pavyzdžiui, ant marškinėlių) gali būti naudojamas „Erasmus+“ logotipas. Logotipą parsiųsti galite čia:

Kilus klausimams dėl logotipo pasirinkimo, pirmenybė visada teikiama pirmojo logotipo naudojimui. Taip pat galima kreiptis į Agentūrą dėl konsultacijos.