English version

Projektų atrankos komitetas

Projektų atrankos komiteto tikslas – užtikrinti tinkamas ir skaidrias projektų atrankos procedūras.

Projektų atrankos komitetas teikia siūlymą dėl projektų finansavimo Agentūros direktorei, remiantis reitinguotų projektų sąrašu pagal kokybės vertinimą, informacija apie turimas lėšas, informacija apie paraiškas pateikusių organizacijų finansinius ir administracinius gebėjimus, esant reikalui, ir paraiškų turiniu. Galutinį sprendimą dėl paraiškų finansavimo priima Agentūros direktorė.

Projektų atrankos komiteto sudėtis:

  1. Egidijus Gricius – Nacionalinė jaunimo reikalų koordinatorių asociacija, komiteto pirmininkas.
  2. Dr. Barbara Stankevič – M.Romerio universiteto Politikos ir vadybos fakultetas, komiteto pirmininko pavaduotoja.
  3. Urtė Petrulytė – Lietuvos jaunimo organizacijų taryba, komiteto narė.
  4. Artūras Bytautas – Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, komiteto narys.
  5. Gintarė Stankevičienė – Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, komiteto narė.
  6. Giedrė Valčiukaitė – Lietuvos jaunimo darbuotojų asociacija, komiteto narė.
  7. Giedrė Vinickienė – Lietuvos atsakingo verslo asociacija, komiteto narė.