English version

Youthpass

Kas yra Youthpass?

  • Procesas ir įrankis (koncepcija, metodai), leidžiantis apibūdinti mokymosi rezultatus bei jauno žmogaus bendrųjų gebėjimų (angl. key competences) tobulėjimą.
  • Dokumentas, patvirtinantis dalyvavimą programų „Erasmus+“ ir „Europos solidarumo korpusas“ veiklose, jų metu įgytą neformaliojo ugdymo patirtį bei pripažįstantis dalyvavimą projekte kaip neformaliojo ir savaiminio mokymosi laikotarpį.

Europos Komisija yra patvirtinusi Youthpass strategiją. Pažymėjimas yra naudojamas visose šalyse, kurios dalyvauja programose „Erasmus+“ ir „Europos solidarumo korpusas“. Siekiama, kad Youthpass būtų kuo plačiau pripažįstamas ir atpažįstamas vietiniu, nacionaliniu bei tarptautiniu lygiu.

Kaip vyksta Youthpass procesas?

Youthpass procesas susideda iš:

  • mokymosi tikslų išsikėlimo
  • stebėjimo, analizavimo
  • pasiektų mokymosi rezultatų vertinimo

Tam, kad Youthpass procesas būtų maksimaliai naudingas projektų vykdytojams ir dalyviams, yra svarbus ne tik proceso nuoseklumas, bet ir galimybė stebėti, analizuoti ir vertinti savo mokymąsi kartu su kitais asmenimis, gauti grįžtamąjį ryšį ir mokytis jį teikti, o bendrą rezultatą aprašyti paskutinėje pažymėjimo dalyje. Dėl to už Youthpass vienodai atsakingi yra ir projektų dalyviai, ir organizatoriai; mokymasis gali būti stebimas tiek su jaunimo darbuotoju, tiek kartu su kitais projekto dalyviais.

Kas gali gauti Youthpass?

Iki 2019 m. Youthpass pažymėjimus galėjo gauti tik ES programos „Erasmus+“ jaunimo srities dalyviai. Nuo 2019 m. pradėjus aktyviai veikti naujai ES jaunimo programai – „Europos solidarumo korpusui“ – Youthpass pažymėjimas suteikiamas ir šios programos dalyviams.

Kitose nacionalinėse ar tarptautinėse programose Youthpass kol kas nėra naudojamas.

Projekto vykdytojai turėtų užtikrinti, kad:

  • visi projekto dalyviai būtų informuoti apie galimybę gauti Youthpass pažymėjimą;
  • Youthpass pažymėjimas būtų išduotas jo pageidaujantiems projekto dalyviams. Rekomenduojama, kad, priklausomai nuo projekto, atsakomybę išduodant Youthpass pažymėjimus projekto vykdytojai pasidalintų su partnerėmis organizacijomis.

Kaip išduoti Youthpass pažymėjimą?

Programos vykdytojai turi galimybę atsipausdinti oficialius Youthpass pažymėjimus naudodamiesi techniniu įrankiu – tinklalapiu www.youthpass.eu. Šis tinklalapis yra Europos Komisijos tinklalapio, skirto neformaliojo ugdymo jaunimo srityje pripažinimui, dalis.

Tinklalapyje www.youthpass.eu pateikiama pagrindinė informacija, metodinės rekomendacijos bei patogi vartotojo sąsaja, kuri suteikia galimybę keliais žingsniais sukurti Youthpass pažymėjimus be išankstinių instrukcijų ar specialaus pasirengimo.