English version

Europe goes local

Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra (JTBA), Europos Sąjungos programos „Erasmus+“* jaunimo srities nacionalinė agentūra Lietuvoje, kartu su partnerėmis iš dar 19 ES šalių įgyvendina projektą „Europe goes local“, skirtą darbo su jaunimu kokybės gerinimui vietos lygmeniu.

Nuo 1999 m. įgyvendindami tarptautinio finansavimo programas jaunimui pastebime, jog kelios savivaldybės vangiau dalyvauja teikiant paraiškas tiek mūsų administruojamoms finansavimo programoms, tiek retai dalyvauja mūsų partnerių Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ar Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos veiklose. 2017 m. nusprendėme įgyvendinti pilotinį projektą, kuris leistų nuosekliai dirbti su mažiau aktyviomis savivaldybėmis, skatinti įvairių institucijų ir organizacijų bendradarbiavimą vietos lygmeniu ir sudaryti tinkamas sąlygas jauniems žmonėms pasinaudoti esamomis nacionalinėmis ir tarptautinėmis galimybėmis.

Projekto tikslai:

  • Skatinti pokyčius darbo su jaunimu srityje vietos lygmeniu.
  • Sustiprinti jaunimo politikos formavimą ir įgyvendinimą savivaldybėse.
  • Gerinti aktyvių veikėjų vietos lygmeniu kompetencijas.
  • Motyvuoti ir įgalinti projekto dalyvius tarptautiniam bendradarbiavimui.
  • Padėti konkrečioms Lietuvos vietovėms įsitraukti į Europos Sąjungos programos „Erasmus+“ jaunimo sritį teikiant paraiškas ir gaunant finansavimą projektų įgyvendinimui.

Planuojama projekto eiga

Projektas sudarytas iš  keturių etapų, kurių numatoma trukmė – vieneri metai:

  • Pirmojo projekto etapo metu JTBA komanda kartu su partneriais ir vietos lygmens atstovais organizuoja informacinį renginį. Šio renginio tikslas – pristatyti tarptautines „Erasmus+“ jaunimo srities ir nacionalinių finansavimo programų jaunimo srityje galimybes, supažindinti su neformaliojo ugdymo metodais, identifikuoti savivaldybėje veikiančias organizacijas, jaunimo darbuotojus, lyderius.
  • Po šių renginių savivaldybės mastu kviesime suburti veiklos grupę (iki 10 asmenų iš skirtingų organizacijų ir institucijų atstovų), kuri taps pagrindine projekto dalyve. Kartu su šia grupe nustatysime konkrečius savivaldybės poreikius darbo su jaunimu srityje, parinksime savivaldybei aktualias temas.
  • Suformavus veiklos grupę, kursime veiklos planą darbo su jaunimu kokybei gerinti ir parinksime tikslines priemones ugdyti kompetencijoms.

Viso proceso metu kiekvienos savivaldybės veiklos grupei bus užtikrinama Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros komandos, partnerių ir patyrusių mokymo vadovų, regioninių konsultantų parama, konsultacijos.

Europinė darbo su jaunimu vietos lygmeniu chartija

Įgyvendinant projektą „Europe Goes Local“ buvo parengta Europinė darbo su jaunimu vietos lygmeniu chartija.

Chartija siekiama kurti bendrą darbo su jaunimu pagrindą visoje Europoje bei prisidėti prie darbo su jaunimu vietos lygmeniu plėtros ir kokybės gerinimo. Joje nurodomi pagrindiniai darbo su jaunimu principai.

Chartiją kūrė Europos darbo su jaunimu bendruomenė – politikos formuotojai, jaunimo darbuotojai ir jaunuoliai, dalyvaujantys darbe su jaunimu bei norintys ji tobulinti.

  • Su Chartija originalo kalba galite susipažinti ČIA. 
  • Su Chartija lietuviškai galite susipažinti ČIA. pdf >