Veiklos Lietuvoje 2011 m.

Europos jaunimo savaitės, vykusios 2011 m. gegužės 15-21 d., veiklomis buvo siekiama įvertinti vykusį struktūrinį dialogą, skatinti jo plėtojimą, naudojimą bei didelį dėmesį skirti Europos jaunimo reikalams: užimtumo, savanoriškos veiklos temoms, Europos Sąjungos jaunimo strategijai, pavyzdinei iniciatyvai „Judus jaunimas“ bei ES programai „Veiklus jaunimas“.

EUROPOS JAUNIMO SAVAITĖS ORGANIZATORIAI IR DALYVIAI

Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra buvo Europos jaunimo savaitę koordinuojanti institucija Lietuvoje. JTBA siekė užtikrinti kokybišką, skirtingus regionus padengiančią, organizacijų iniciatyva įgyvendinamą Europos jaunimo savaitę. Organizacijos, savivaldybės buvo kviečiamos kurti Europos jaunimo savaitės, struktūrinio dialogo principu paremtus ES programos „Veiklus jaunimas“ projektus.

Agentūra teikė konsultacijas, vykdė struktūrinio dialogo bei Europos jaunimo savaitės pristatymus. Bendradarbiaudamos jaunimo organizacijos, kultūros centrai, savivaldybės pateikė 13 paraiškų skirtų Europos jaunimo savaitei, struktūrinio dialogo įgyvendinimui. 5 projektai buvo finansuoti.

Europos jaunimo savaitę įgyvendinti buvo kviečiamos organizacijos, kurios nevykdo ES programos „Veiklus jaunimas“ projektų, skirtų EJS įgyvendinimui. Džiugu, kad atsirado organizacijų, įstaigų, kurios vykdė įvairaus pobūdžio veiklas EJS rėmuose. Į veiklas įsitraukė apie 18 savivaldybių (ir dar daugiau miestų, organizacijų). Iš viso veiklose dalyvavo apie 3500 registruotų dalyvių, didžiąją dalį jų sudarė jauni žmonės (daugiausia 16-25 m.). Spėjama, kad neregistruotų dalyvių skaičius galėjo būti dvigubai didesnis.

Su visais Europos jaunimo savaitės 2011 m. rezultatais galite susipažinti čia: Europos jaunimo savaites įgyvendinimas Lietuvoje pdf >.