Veiklos Lietuvoje 2017 m.

Atidarymo renginys

Tai renginys pagrindinėms suinteresuotosioms pusėms ir Europos jaunimo savaitės atidarymo renginys, kurio metu kūrybiškai pristatoma JTBA veikla, „Erasmus+“ jaunimo srities pasiekimai ir planuojami Europos jaunimo savaitės renginiai regionuose. Šio renginio metu eksponuojama EST 20 nuotraukų paroda, pristatomos sėkmės istorijos, dalijamasi pavyzdžiais. Susitikimas užbaigiamas institucinio lygmens diskusija apie darbo su jaunimu ateitį Lietuvoje, tarpinstitucinį bendradarbiavimą ir žingsnius, kurių galėtų imtis kiekviena institucija.

„Idėja+“ savivaldybėse

Tai bendro formato renginiai, kurie gegužės 2 arba 3 dieną vyks įvairiausiuose Lietuvos regionuose. Jų tikslas – paskatinti jaunus žmones aktyviai ir solidariai spręsti bendruomenėje kylančius iššūkius, prisidėti prie geresnio jaunų žmonių ir vietos politikų dialogo bei bendradarbiavimo. Jauni žmonės kviečiami pristatyti savo siūlomas idėjas pasirinktiems iššūkiams spręsti. Iš visų pristatytų idėjų renkama geriausia, kuri keliaus į nacionalinį renginį.

Taip pat renginio metu vyks diskusija tarp jaunų žmonių ir sprendimų priėmėjų, kai dalyviai turės galimybę išsakyti ir aptarti skirtingas galimybes pasirinktam socialiniam iššūkiui spręsti bei analizuos pateiktus idėjų pasiūlymus, bus kviečiami aptarti, kokio bendradarbiavimo reikėtų, norint įgyvendinti pasiūlytas idėjas vietiniu lygmeniu, išdiskutuos skirtingus veiksmus, kaip šios idėjos gali virsti realybe bei nuspręs, kas gali šiuos veiksmus įgyvendinti, nusimatys artimiausius žingsnius.

Galimų iššūkių sąrašas:

 • Atskirtį patiriančio jaunimo įtraukimas į bendruomenės gyvenimą.
 • Jaunų žmonių dalyvavimas sprendimų priėmime vietiniu lygmeniu.
 • Pilietiškumas socialinių problemų kontekste.
 • Tolerancija, pagarba žmogaus teisėms, kultūrų ir religijų dialogui.
 • Jaunimo užimtumas, nedarbas.
 • Savanorystės galimybės vietos bendruomenėje.
 • Jaunų žmonių iš atokesnių vietovių įtrauktis.
 • Patyčios, socialinių įgūdžių ir pasitikėjimo savimi trūkumas.
 • Jaunų žmonių solidarumo skatinimas.
 • Pabėgėlių ir migrantų įtraukimas į vietinę bendruomenę.
 • Jaunų šeimų iššūkiai.

Nacionalinis renginys

Kiekviena savivaldybė „Idėja+“ renginio metu išrenka ir deleguoja geriausios idėjos atstovus į nacionalinį susitikimą Klaipėdoje, 2017 gegužės 5 d., kurio metu pristatomos sukurtos idėjos ir pasiekti bendradarbiavimo susitarimai su vietos sprendimų priėmėjais.

Nacionalinio renginio metu išrenkama viena daugiausiai publikos simpatijų sulaukusi idėja, kurios autoriai laimės Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje įsteigtą prizą – pažintinę kelionę į Europos Sąjungos institucijas Briuselyje. 2-3 vietos laimėtojai gaus galimybę paskraidyti „Erasmus+“ oro balionu.

Veiklų Lietuvoje žemėlapis