English version

Europos solidarumo korpusas

Europos solidarumo korpusas yra nauja Europos Sąjungos programa, kuria siekiama suteikti jauniems žmonėms galimybių prisidėti prie vietinių bei globalių problemų sprendimo.

2018–2020 m. Europos solidarumo korpuso programai bendrai numatytas 375,6 mln. eurų biudžetas – šie pinigai leis pavieniams jauniems žmonėms užsiimti savanoriška veikla, stažuotis, dirbti, vykdyti pačių inicijuotas vietines veiklas, o organizacijoms – kurti ir įgyvendinti su solidarumo idėja susijusius projektus.

Kam programa skirta?

Programa siūlo galimybių tiek pavieniams jauniems asmenims (18–30 m.), tiek organizacijoms.

Jaunimas (18–30 m.) gali dalyvauti tarptautiniuose bei nacionaliniuose projektuose – t. y. savanoriauti, stažuotis, dirbti užsienyje arba savo šalyje. Taip pat susibūrę į grupes jauni asmenys gali įgyvendinti vietinius projektus – užsiimti bendra jų vietos bendruomenei svarbia veikla.

Organizacijos gali inicijuoti ir vykdyti projektus – t. y. įveiklinti atvykstančius jaunus žmones – savanorius, stažuotojus, darbuotojus. Organizacijos taip pat gali padėti jaunuoliams išvykti į pasirinktas veiklas užsienyje.

Kiek kainuoja dalyvauti?

Jaunimas

Savanoriams programa kompensuoja visas su dalyvavimu pasirinktame projekte susijusias išlaidas: kelionę, apgyvendinimą, vietinį transportą, kalbos kursus, mokymus ir sveikatos draudimą. Taip pat skiria kišenpinigius bei maistpinigius.

Profesinės veiklos projektų dalyviams – besistažuojantiems ar dirbantiems – kompensuojamos kelionės išlaidos bei suteikiama persikėlimo parama. Taip pat su jais sudaromos darbo/stažuotės sutartys ir jiems mokamas atlygis pagal atitinkamus nacionalinius darbo užmokestį reglamentuojančius teisės aktus – tačiau tai reiškia, jog besistažuojantys ir dirbantys už savo pragyvenimą, būstą turi susimokėti patys iš darbdavio mokamo atlyginimo.

Organizacijos

Organizacijoms teikdamos projektų paraiškas nurodo ir pagrindžia, kokio biudžeto joms reikės veiklų įgyvendinimui. Paraiškas vertina nepriklausomi ekspertai, kurių balais ir komentarais remiantis priimamas sprendimas dėl finansavimo.

Kaip dalyvauti?

VISA INFORMACIJA: www.solidarumokorpusas.lt