English version

Europos solidarumo korpusas

„Europos solidarumo korpusas“ yra Europos Sąjungos rėmimo programa, kuria siekiama suteikti jauniems žmonėms galimybių tobulėti padedant kitiems.

2021–2027 m. programai „Europos solidarumo korpusas“ bendrai numatytas 1,009 mlrd. eurų biudžetas – šie pinigai leis jauniems žmonėms savanoriauti tarptautiniu mastu arba kurti ir įgyvendinti vietines bendruomenes stiprinančius projektus.

Kam programa skirta?

Programa siekiama suteikti jauniems žmonėms galimybių tobulėti padedant kitiems, t.y. skatinti jaunimo veiklas, kuriančias vieningumą, bendruomeniškumą.

Pasinaudoti programos parama gali visi, kuriems šis tikslas taip pat artimas.

Jauni žmonės (18–30 m.), pasinaudoję programa, gali dalyvauti tarptautiniuose savanorystės projektuose – t. y. savanoriauti užsienyje.

Taip pat susibūrę į grupes (formalias arba neformalias) jauni asmenys gali įgyvendinti savo idėjas – vietinius projektus, kurie stiprintų jų vietos bendruomenes.

Su jaunimu dirbančios organizacijos, pasinaudoję programa, gali įgyvendinti projektus, įveiklinančius jaunus žmones.

Kokią paramą suteikia programa?

Vykstantiems savanoriauti į užsienį, programa kompensuoja visas su dalyvavimu pasirinktame projekte susijusias išlaidas: kelionę, apgyvendinimą, vietinį transportą, kalbos kursus, mokymus ir sveikatos draudimą. Taip pat skiria kišenpinigius bei maistpinigius.

Siekiantys įgyvendinti programos tikslą atitinkančius projektus – teikdami projektų paraiškas nurodo ir pagrindžia, kokio biudžeto reikės veiklų įgyvendinimui. Paraiškas vertina nepriklausomi ekspertai, kurių balais ir komentarais remiantis priimamas sprendimas dėl finansavimo.

Kaip dalyvauti?

VISA INFORMACIJA: www.solidarumokorpusas.lt