Europos solidarumo korpusas

Europos solidarumo korpusas yra nauja Europos Sąjungos programa, kuri suteikia jaunimui galimybių savanoriaujant, stažuojantis, dirbant savo šalyje ar užsienyje – įgyvendinti Europos bendruomenėms ir gyventojams naudingus projektus.

Finansuojama veikla

Europos solidarumo korpuso lėšomis finansuojama:

 • Savanoriška veikla
 • Stažuotės ir į(si)darbinimas
 • Solidarumo projektai

Savanoriškos veiklos projektai:

 • Individualios savanoriškos veiklos projektai suteikia jaunimui galimybę 2–12 mėn. visą darbo dieną vykdyti savanorišką veiklą pasirinktoje organizacijoje savo šalyje arba užsienyje.
 • Grupinės savanoriškos veiklos projektai, trunkantys 2 sav. – 2 mėn., suteikia galimybę 10–40 jaunų žmonių iš bent dviejų šalių grupei visą darbo dieną veikti solidarumo veiklose.

Profesinės veiklos projektai suteikia jaunimui galimybę dirbti (3–12 mėn.) arba stažuotis (2–6  mėn.) įvairiuose sektoriuose, kuriuose vykdoma su solidarumu susijusi veikla ir kuriuose reikia motyvuoto, visuomeniškų pažiūrų jaunimo.

Solidarumo projektai – tai pačių jaunų žmonių inicijuota, parengta ir įgyvendinama nacionalinė veikla, teikianti naudą vietos bendruomenei. Trukmė 2–12 mėn. Teikti paraiškas gali jaunimo grupės (sudarytos iš bent 5 žmonių), užsiregistravusios Europos solidarumo korpuso duomenų bazėje ir turinčios globojančią organizaciją (ji paraiškoje nurodoma kaip teisinis atstovas).

Sąlygos

Savanoriams programa kompensuoja visas su dalyvavimu pasirinktame projekte susijusias išlaidas: kelionę, apgyvendinimą, vietinį transportą, kalbos kursus, mokymus ir sveikatos draudimą. Taip pat skiria kišenpinigius bei maistpinigius.

Profesinės veiklos projektų dalyviams kompensuojamos kelionės išlaidos. Taip pat su jais sudaromos darbo sutartys ir mokama pagal atitinkamus nacionalinius darbo užmokestį reglamentuojančius teisės aktus bei kolektyvines sutartis – tai reiškia, jog besipraktikuojantys ir dirbantys už savo pragyvenimą, būstą turi susimokėti patys iš darbdavio mokamo atlyginimo.

Taip pat savanoriams, stažuotojams ir įdarbintiems dalyviams internetu teikiama pagalba susidūrus su kalbos barjeru, mokymai bei konsultavimas.

Veiklų sritys:

 • Švietimas
 • Socialinė integracija
 • Sveikatos priežiūra
 • Parama teikiant maisto produktus
 • Migrantų ir pabėgėlių priėmimas
 • Aplinkos apsauga
 • Gaivalinių nelaimių prevencija

Veiklos skirtos 18–30 metų asmenims. Iki 2020 m. į jas tikimasi įtraukti 100 000 jaunų žmonių.

Kaip dalyvauti?

Jauni žmonės, norintys dalyvauti Europos solidarumo korpuse, kviečiami užsiregistruoti Europos solidarumo korpuso duomenų bazėje.

Po registracijos galimi 3 variantai:
• laukti pasiūlymo iš organizacijos, kuri pakvies projektui,
• ieškoti priimančios organizacijos kitoje šalyje savarankiškai,
• kreiptis į siunčiančią organizaciją Lietuvoje, kuri padės surasti tinkamą organizaciją
bei projektą užsienyje, pasirengti būsimoms veikloms.

Organizacijų, norinčių įsitraukti į Europos solidarumo korpuso projektus, sulaukti jaunų žmonių savo organizacijoje ar bendruomenėje ir/ ar padėti lietuviams išvykti į projektus svetur, laukia šios užduotys:

 1. Informuoti savo komandą apie ketinimus priimti arba siųsti jaunus žmones pagal Korpuso programą.
 2. Užsiregistruoti sistemoje ir gauti unikalų organizacijos PIC numerį.
 3. Teikti paraišką kokybės ženklui (akreditacijai) gauti.
 4. Susitikti su Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros darbuotojais pokalbiui dėl kokybės ženklo (akreditacijos).
 5. Užpildyti paraišką projekto finansavimui gauti (plačiau skaitykite čia).

Organizacijos, kurios nori suteikti galimybę jauniems žmonėms vykdyti savanorišką veiklą, pildydamos paraiškas kokybės ženklui ir projekto finansavimui gauti privalo kartu pateikti ir užpildytą būsimų veiklų tvarkaraštį xlsx > (tam, kad būtų įsitikinta, jog siūlomos veiklos bus kokybiškos bei naudingos).

PASKELBTAS PIRMASIS KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS PROJEKTŲ FINANSAVIMUI GAUTI IR PARAIŠKOS BUS PRIIMAMOS IKI 2018 M. SPALIO 16 D. 13 VAL. 

Išsamesnė informacija