English version

Europos solidarumo korpusas

Europos solidarumo korpusas yra nauja Europos Sąjungos programa, kuri suteikia jaunimui (18-30 m.) galimybių savanoriaujant, atliekant praktiką, dirbant, įgyvendinant pačių inicijuotus projektus – kurti naudą vietos ar visos Europos bendruomenėms.

Europos solidarumo korpuso veiklos

Savanoriškos veiklos projektai:

 • Individualios savanoriškos veiklos projektai suteikia jaunimui galimybę 2–12 mėn. visą darbo dieną vykdyti savanorišką veiklą pasirinktoje organizacijoje savo šalyje arba užsienyje.
 • Grupinės savanoriškos veiklos projektai, trunkantys 2 sav. – 2 mėn., suteikia galimybę 10–40 jaunų žmonių iš bent dviejų šalių grupei visą darbo dieną veikti solidarumo veiklose.

Profesinės veiklos projektai suteikia jaunimui galimybę dirbti (3–12 mėn.) arba stažuotis (2–6  mėn.) įvairiuose sektoriuose, kuriuose vykdoma su solidarumu susijusi veikla ir kuriuose reikia motyvuoto, visuomeniškų pažiūrų jaunimo.

Solidarumo projektai – tai pačių jaunų žmonių inicijuota, parengta ir įgyvendinama nacionalinė veikla, teikianti naudą vietos bendruomenei. Trukmė 2–12 mėn. Teikti paraiškas gali jaunimo grupės (sudarytos iš bent 5 žmonių), užsiregistravusios Europos solidarumo korpuso duomenų bazėje ir turinčios globojančią organizaciją (ji paraiškoje nurodoma kaip teisinis atstovas).

Biudžetas

2019 metais Europos solidarumo korpuso veikloms Lietuvai numatoma skirti:

 • Savanoriškai veiklai – 1 167 288 Eur;
 • Stažuotėms ir į(si)darbinimui – 105 568 Eur;
 • Solidarumo projektams – 86 338 Eur.

Sąlygos

Veiklos skirtos 18–30 metų asmenims. 

Savanoriams programa kompensuoja visas su dalyvavimu pasirinktame projekte susijusias išlaidas: kelionę, apgyvendinimą, vietinį transportą, kalbos kursus, mokymus ir sveikatos draudimą. Taip pat skiria kišenpinigius bei maistpinigius.

Profesinės veiklos projektų dalyviams kompensuojamos kelionės išlaidos. Taip pat su jais sudaromos darbo sutartys ir mokama pagal atitinkamus nacionalinius darbo užmokestį reglamentuojančius teisės aktus bei kolektyvines sutartis – tai reiškia, jog besipraktikuojantys ir dirbantys už savo pragyvenimą, būstą turi susimokėti patys iš darbdavio mokamo atlyginimo.

Taip pat savanoriams, stažuotojams ir įdarbintiems dalyviams internetu teikiama pagalba susidūrus su kalbos barjeru, mokymai bei konsultavimas.

Veiklų sritys:

 • Švietimas
 • Socialinė integracija
 • Sveikatos priežiūra
 • Parama teikiant maisto produktus
 • Migrantų ir pabėgėlių priėmimas
 • Aplinkos apsauga
 • Gaivalinių nelaimių prevencija

Kaip dalyvauti?

VISA INFORMACIJA: www.solidarumokorpusas.lt

 

 

Daugiau nuorodų: