English version

Naujausia informacija apie karantino įtaką „Erasmus+“ ir „Europos solidarumo korpuso“ programų projektams

2020 m. balandžio 03 d.

Reaguodami į besikeičiančią situaciją, atnaujiname informaciją, aktualią organizacijoms, įgyvendinančioms „Erasmus+” jaunimo srities ir „Europos solidarumo korpuso“ projektus, bei asmenims, ketinantiems dalyvauti projektų veiklose.

Svarbu: naujausia informacija tekste paryškinta. 

 

Vyriausybei pratęsus karantiną visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje iki 2020 balandžio 13 d. 24 val., informuojame, kad:

 • Nuo 2020.03.16 iki 04.13 vietiniai renginiai ir tarptautinės veiklos (pvz., jaunimo mainai, jaunimo darbuotojų mobilumas) Lietuvoje negali būti organizuojamos, negalima kviesti tarptautinių dalyvių atvykti į Lietuvą ir Lietuvos piliečiams negalima vykti į veiklas, organizuojamas užsienio šalyse.
 • Erasmus+“ strateginių partnerysčių, „Erasmus+“ jaunimo dialogo ir „Europos solidarumo korpuso“ solidarumo projektų vykdytojai, kol yra taikomi veiklų organizavimo ir kelionių apribojimai dėl koronaviruso paplitimo, gali tęsti veiklas virtualioje erdvėje. Kviečiame pasikonsultuoti su Agentūra dėl praktinių veiklos įgyvendinimo klausimų.
 • Savanoriškos ir profesinės veiklos, kurios buvo pradėtos iki koronaviruso paplitimo, gali būti tęsiamos nuotoliniu būdu ar laikantis kitų LR Vyriausybės taikomų rekomendacijų darbo ir veiklos organizavimui.
 • Nuo 2020.04.14 iki kol Lietuvos ir jūsų projektų partnerių Vyriausybės nepanaikins taikomų apribojimų veikloms ir kelionėms dėl koronaviruso paplitimo, neorganizuoti tarptautinių veiklų Lietuvoje ir nevykti į jas, organizuojamas užsienio šalyse.
 • Atšaukus veiklą, kuri turėjo būti įgyvendinama 2020.03.13–2020.04.14 laikotarpiu, išlaidos, kurių nepavyks susigrąžinti iš tiekėjų, ir kurios bus patirtos iki 2020.03.12, galės būti padengtos projekto lėšomis pripažįstant force majeure (liet. nenugalimos jėgos) atvejus.

PASTABA: Svarbu suprasti, jog taikant force majeure atvejus, kai patirtos išlaidos pripažįstamos tinkamomis kompensuoti, kompensavimas vykdomas iš projektui skirtos dotacijos lėšų. Tai reiškia, jog papildomų lėšų projektui, deja, nėra galimybės skirti.

PROJEKTO VEIKLOS ATŠAUKIMAS AR PERKĖLIMAS

Remiantis LR Vyriausybės nurodymais, dotacijų gavėjai turi atšaukti arba nukelti projekto veiklas, kurios turėjo būti įgyvendinamos 2020.03.13–2020.04.14 laikotarpiu.

Veiksmai, nusprendus atšaukti ar nukelti projekto veiklas:

 1. Reikia informuoti raštu kelionių agentūras/vežėjus/avialinijas, iš kurių buvo pirkti bilietai, kad dėl koronaviruso paplitimo ir LR Vyriausybės paskelbto karantino į kelionę nebus vykstama bei pateikti prašymą grąžinti lėšas (arba pakeisti kelionės datą, jei veikla nukeliama). Jei paslaugos teikėjas atsakys, kad tai nėra įmanoma, reikia išsaugoti susirašinėjimus ir juos pateikti JTBA kartu su kelionės bilietais, sąskaitomis, apmokėjimais.
 2. Raštu informuoti kitus tiekėjus (apgyvendinimo, maitinimo, kt.), kad dėl LR Vyriausybės paskelbto karantino atšaukiama planuota veikla, prašoma nutraukti sutartis (jei veikla nukeliama, pakeisti paslaugų teikimo datas). Jei buvo sumokėtas avansas, reikia prašyti grąžinti pervestas lėšas. Jei gaunamas neigiamas atsakymas – kad pervestų lėšų negalima grąžinti, reikia išsaugoti susirašinėjimus ir juos pateikti JTBA kartu su sutartimis, apmokėjimais.
 3. Surinkus 1 ir 2 punkte nurodytus dokumentus, reikės juos pateikti JTBA kartu su galutine ataskaita, pridedat prašymą padengti patirtas išlaidas, pripažįstant force majeure aplinkybes. Jei dėl force majeure patirtų išlaidų suma yra didelė ir iš likusios projekto dotacijos sumos nėra galimybių ar organizacija nuspręstų neįgyvendinti projekto mažesne apimtimi (pvz., mažinant dalyvių skaičių), tuomet galėtų būti inicijuojamas projekto nutraukimas. Organizacija turėtų pateikti projekto ataskaitą ir ją patvirtinus pasidengti išlaidas, patirtas dėl nenugalimos jėgos aplinkybių (kelionės ir organizacines).
 4. Jei norima nukelti projekto veiklas (bet įgyvendinti jas iki projekto pabaigos datos), reikėtų informuoti apie tai JTBA. Jei norima veiklas nukelti ilgesniam laikotarpiui, reiktų pateikti oficialų prašymą pratęsti projektą. Pagal Europos Komisijos gaires, „Erasmus+“ ar „Europos solidarumo korpuso“ projektus galima pratęsti ne ilgesniam nei 12 mėn. laikotarpiui, tačiau bendra projekto trukmė negali viršyti 36 mėnesių.

PAPILDOMA INFORMACIJA

 • Aukščiau pateikta informacija yra parengta remiantis dabartine situacija ir esamais nutarimais bei rekomendacijomis. Tai reiškia, jog itin svarbu stebėti, kokie vyks pokyčiai, suprasti – kad ateityje terminai ir kt. gali kisti. Jei taip įvyktų, kuo greičiau jus informuosime.
 • Projektų organizatorius, priimančias ir siunčiančias organizacijas prašome aktyviai komunikuoti su dalyviais, suteikti jiems reikalingos informacijos. Dalyvius visais klausimais pirmiausia kviečiame kreiptis į projektų organizatorius, priimančias ir siunčiančias organizacijas.
 • Kviečiame savarankiškai domėtis ir nuolat sekti Lietuvos respublikos vyriausybėsUžsienio reikalų ministerijos ir Sveikatos apsaugos ministerijos skelbiamą informaciją.

DĖL KONKREČIŲ SITUACIJŲ KVIEČIAME KREIPTIS:

 •  elektroniniu paštu

Darbuotojų kontaktus galite rasti čia.

 • telefonais
  • Bendrieji klausimai (8 5) 249 7003;
  • klausimai, susiję su „Erasmus+“ jaunimo sritimi (8 5) 250 7442;
  • klausimai, susiję su programa „Europos solidarumo korpusas“ (8 5) 250 7440;
  • klausimai, susiję su projektų finansiniu atsiskaitymu (8 5) 249 7008;
  • klausimai, susiję su JTBA finansais (8 5) 212 1382;
  • klausimai, susiję su komunikacija, kontaktas žiniasklaidai 865491500;
  • direktorė (8 5) 260 4249;
  • direktorės pavaduotoja (8 5) 249 7004.