English version

Pasirašytos projektų finansavimo sutartys su 52 projektų vykdytojais

2015 m. birželio 16 d.

Praėjusią savaitę įvyko pirmasis 2015-aisiais metais Europos Sąjungos programos „Erasmus+“ jaunimo srities informacinis sutarčių pasirašymo seminaras. Jo metu organizacijos parašais patvirtino įsipareigojimą įgyvendinti 52 projektus, kurie bus vykdomi 18 savivaldybių. Net 5 savivaldybės prie programos „Erasmus+“ jaunimo srityje prisijungė naujai. 2014 metais Akmenėje, Biržuose, Kupiškyje, Palangoje ir Vilkaviškyje finansuotų jaunimo srities projektų nebuvo. Didžiausiu finansuotų projektų skaičiumi pasižymi Vilniaus ir Kauno miesto savivaldybės. Jose finansuota 17 ir 13 projektų.

Erasmus-jaunimo-zemelapis-2015R1

Informacinio seminaro metu projektų vykdytojai išklausė pranešimus apie projekto ciklą, jaunimo neformalųjį ugdymą ir „Youthpass“ sertifikatą, išgirdo svarbiausius akcentus ir taisykles apie projektų komunikaciją, programos matomumo užtikrinimą, rezultatų sklaidą, viešuosius pirkimus, sutartinius įsipareigojimus ir biudžeto administravimo taisykles. Taip pat pristatyta rezultatų sklaidos platforma „Valor“ ir ataskaitų teikimo platforma „Mobility Tool+“.

Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra, administruojanti Europos Sąjungos programos „Erasmus+“ jaunimo sritį, pirmajam paraiškų teikimo terminui 2015 metais (vasario 4 d.) sulaukė 172 paraiškų. Iš 52 jaunimo srities projektų, kuriems skirtas finansavimas – 45 pirmo pagrindinio veiksmo projektai, 2 strateginės partnerystės, 5 struktūrinio dialogo projektai.

Svarbu paminėti, kad 2015 m. per 1–2 terminą paraiškas pateikė 89 naujos organizacijos. Tai yra 47,9% visų pateikusių paraiškas organizacijų. 2015 m. finansuotus 52 projektus vykdo 43 organizacijos. Iš jų – 21 nauja organizacija, 2014 metais negavusi finansavimo.

Paraiškų rezultatai-2

Pirmojo termino metu 3 pagrindinio veiksmo projektams išskirta prioritetinė tema – Europos jaunimo savaitė. 4 iš 5 finansuotų projektų numato veiklas, skirtas Europos jaunimo savaitei, jaunų žmonių įsidarbinimo, aktyvaus įsitraukimo į bendruomenės gyvenimą temai. Šiais projektais į veiklas įtraukiamos 10 savivaldybių.

Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra yra „Erasmus+“ nacionalinė agentūra jaunimo srityje, kurios pagrindinis tikslas – užtikrinti tarptautinio jaunimo bendradarbiavimo vystymąsi bei sėkmingą Lietuvos jaunimo dalyvavimą Europos Sąjungos programose jaunimui, gerinti jaunimo neformaliojo ugdymo ir darbo su jaunimu kokybę Lietuvoje.