English version

Balandžio mėnesio renginių kalendorius

2021 m. vasario 25 d.

  • Balandžio 10 d. JTBA organizuoja nuotolinius mokymus Patirčių tinklui, vienijančiam jaunuolius, pasinaudojus „Europos solidarumo korpuso“ galimybėmis išvykti tarptautinei savanorystei ar įgyvendinti Solidarumo projektą.
  • Balandžio 12–14 d. JTBA organizuoja nuotolinį savanorystės vidurio į(si)vertinimo susitikimą į Lietuvą atvykusiems tarptautinams savanoriams.
  • Balandžio 12–14 d. JTBA organizuoja nuotolinius mokymus naujai Kokybės ženklą gavusioms organizacijoms.