English version

Mokymo kursai jaunimo mainų naujokams „BiTriMulti“

2014 m. gruodžio 04 d.

„BiTriMulti“ mokymo kursų tikslas – suteikti tarptautinės mokymosi patirties tiems, kurie aktyviai veikia darbo su jaunimu srityje. Taip jiems bus suteikiama galimybė tobulinti savo kompetencijas, susijusias su kokybiškų jaunimo mainų organizavimu. Šie mokymo kursai ypač rekomenduojami naujokams, kurie turi mažai jaunimo mainų organizavimo ir įgyvendinimo patirties.

Šie mokymo kursai vyks mokantis iš patirties – dalyvaujant simuliaciniuose užsiėmimuose, kūrybinėse dirbtuvėse, informacinėse sesijose, veiklose, skirtose grupės dinamikai gerinti, ir įvertinimo dalyje.

BiTriMulti“ uždaviniai:

  • Supažindinti su Europos Sąjungos programos „Erasmus+“ jaunimo sritimi, daugiausiai dėmesio skiriant jaunimo mainams kaip priemonei įtraukti jaunus žmones aktyviai dalyvauti kuriant Europą. Daugiausiai mokymo kursai skirti naujokams, bet ne tik.
  • Suteikti individualaus ir grupinio mokymosi patirties, simuliuojant jaunimo mainų projektą.
  • Stiprinti reikalingas žinias, įgūdžius ir požiūrį, siekiant kokybiškai organizuoti jaunimo mainus, paremtus neformaliojo ugdymo principais, praktikomis ir ES jaunimo programoms taikomais kokybės standartais.
  • Reflektuoti savo mokymosi patirtį, susipažinti su „Youthpass“ įrankiu neformaliojo ugdymo pripažinimui.
  • Susirasti galimų partnerių, užmegzti kontaktą būsimiems bendriems projektams.

Registracija vyksta iki 2015 m. vasario 22 d. Iš Lietuvos bus siunčiami 2 dalyviai.

NACIONALINĖS AGENTŪROS INFORMACIJA:

Registracija į šį renginį vyksta per SALTO sistemą iki 2015 m. vasario 22 d. Pirmiausia turite susikurti šioje sistemoje savo profilį ir tik tuomet užsiregistravę galėsite užpildyti anketą.

Išsamų aprašymą ir dalyvio anketą anglų kalba rasite čia.

Dalyvių atranka

Dalyviai atrenkami pagal dalyvavimo anketoje pateikiamą informaciją, atsižvelgiant į dalyvio profilio bei motyvacijos dalyvauti atitikimą keliamiems renginio tikslams, reikalavimams. Taip pat atsižvelgiama į dalyvio indėlį bei ateities perspektyvas: kaip dalyvis ruošiasi suteikti grįžtamąjį ryšį savo organizacijai, ES programai „Erasmus+: Veiklus jaunimas“. Pirmenybė dalyvauti renginiuose suteikiama pirmą kartą Programos mokymo renginiuose dalyvaujantiems asmenims (tačiau priklauso nuo renginio pobūdžio).

Vienam renginiui rekomenduojame deleguoti ne daugiau nei po vieną asmenį nuo organizacijos. Taip pat agentūra dalyvius atrinkdama juos rotuoja, nesiunčia to paties dalyvio kelis kartus per metus (išskyrus išimtinius atvejus).

Renginio išlaidos

Tarptautinių renginių atvejais dalyvių apgyvendinimo, maitinimo ir programos išlaidomis rūpinasi organizatoriai. Atrinktų dalyvių tarptautinės kelionės iš Lietuvos ir atgal* bei sveikatos draudimo išlaidas dalinai (ne daugiau kaip 90 proc.) finansuoja Agentūra.

Siuntimo tvarka

Apie renginio turinį, programą, praktinius dalykus atrinkti dalyviai yra informuojami el. paštu, jei reikia – dalyviai kviečiami susitikti.Atrinkus dalyvius, dalyviai el.paštu gauna organizatorių laišką anglų kalba apie atrinkimą į mokymo kursus.

Po šio laiško, maždaug per savaitę iš Lietuvos siunčiami dalyviai sulaukia informuojančio el. laiško iš Agentūros, kuriame detaliau aprašoma dalyvių siuntimo tvarka ir pradedamos su siuntimu susijusios procedūros. Dalyviai kviečiami pasirašyti sutartį su Agentūra. Dalyviai suderinę su Agentūra kainas ir kelionės laikus turi patys įsigyti kelionės bilietus ir draudimą, jei reikia — vizą. Šių išlaidų dalis (ne daugiau nei 90 proc.) vėliau, pateikus reikalingus dokumentus, Agentūros kompensuojama.

Dalyvis arba jo organizacija įsipareigoja, kad kelionės ir su ja susijusių išlaidų indėlis yra ne mažesnis kaip 10 proc. (pateikus įrodančius dokumentus, deklaruojama išleista 100 proc. suma ir prašymas Agentūrai kompensuoti 90 proc.). Tarptautinį renginį organizuojanti agentūra taip pat gali paprašyti dalyvio mokesčio (informacija būna pateikiama).

Kilus klausimams, kreipkitės į projektų koordinatorę Eglę Venckutę el. paštu egle@jtba.lt, tel. (8 5) 249 7003.