English version

Informacija apie Jungtinės Karalystės dalyvavimą „Erasmus+“ ir „Europos solidarumo korpuso“ programose

2020 m. sausio 29 d.

Nacionalinė agentūra, administruojanti „Erasmus+“ ir „Europos solidarumo korpuso“ programas Jungtinėje Karalystėje, informuoja apie tolimesnį šalies dalyvavimą programose.

JK dalyvavimas „Erasmus+“ ir „Europos solidarumo korpuso programose 2014–2020 m.

Praėjus Jungtinės Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos terminui (2020 m. sausio 31 d.), šalis pilnai tęs dalyvavimą programose. Tai reiškia, kad jau egzistuojantys „Erasmus+“ ir „Europos solidarumo korpuso“ projektai, įtraukiantys Jungtinę Karalystę, toliau sėkmingai bus vykdomi kaip įprasta.

Taip pat organizacijos, veikiančios Jungtinėje Karalystėje arba norinčios šią šalį įtraukti į savo projektus kaip partnerę, gali teikti paraiškas 2020 m. terminams. Pareiškėjai, kurių projektai bus finansuoti, turės galimybę pilnai įgyvendinti projektą visą numatytą trukmę. Tai reiškia, kad organizacijos, numačiusios partnerystę su Jungtine Karalyste KA1/2/3 projektuose, galės siųsti ir priimti dalyvius.

JK dalyvavimas „Erasmus+“ ir „Europos solidarumo korpuso“ programose 2021–2027 m.

Jungtinės Karalystės sprendimu šalis lieka atvira dalyvavimui naujose programose ir tai bus derybų klausimas su Europos Sąjunga ateinančiais mėnesiais.

 Jei lieka klausimų, kreiptis el. paštu info@jtba.lt