English version

Mokymo vadovai

Mokymo vadovų tinklas egzistuoja daugiau nei 5 metus. Agentūros mokymo vadovų tinklo nariai ne tik ruošia mokymo kursų programas, juos veda, bet ir padeda vykdyti kitas su ES programos „Erasmus+“ jaunimo sritimi arba JTBA susietas veiklas.

JTBA mokymo vadovų veikla:

 • vietinių, nacionalinių ar tarptautinių mokymo kursų, seminarų, renginių (toliau – mokymo kursai) planavimas, rengimas, įgyvendinimas ir įvertinimas;
 • ataskaitų apie vestus mokymo kursus rengimas ir pateikimas;
 • Agentūros organizuojamų seminarų ir konferencijų koordinavimas;
 • metodinės mokomosios medžiagos, naujų mokymo modulių rengimas;
  Agentūros darbuotojų, mokymo vadovų ir Programos vartotojų konsultavimas bei dalijimasis informacija ir patirtimi apie mokymus, neformalųjį ugdymą ar kitas programos „Erasmus+“ jaunimo sričiai svarbias temas;
 • domėjimasis kitomis Lietuvos ir Europos mokymų tendencijomis, programomis;
 • dalyvavimas mokymo vadovų grupės susitikimuose, inicijuojamuose grupės narių arba Agentūros;
 • konsultacijų teikimas dėl Agentūros mokymo veiklos vykdymo (pasitarimai dėl metinių prioritetų, mokymų koncepcijų ir pan.).

Agentūra mokymo vadovams siūlo:

 • galimybę gauti reikalingą ir aktualią informaciją, susijusią su Agentūros mokymo strategija, metodinę mokomąją medžiagą, susijusią su mokymo informaciniais renginiais, jų temomis, tikslinėmis grupėmis ir pan.;
 • galimybę kelti kvalifikaciją, gilinti žinias, įgyti naujos patirties mokymo kursų, stažuočių metu Lietuvoje ir užsienyje;
 • galimybę dalyvauti ir teikti pasiūlymus Agentūros mokymo strategijai, jos įgyvendinimo priemonėms;
  galimybę dirbti tarptautinėse mokymo vadovų komandose;
 • apmokėjimą už darbą renginiuose, remiantis fiksuotais vienos dienos įkainiais.