Aistė Šlajūtė

Mano veiklos patirtis

Darbo su jaunimu srityje dirbu jau per dešimt metų. Esu nevyriausybinės organizacijos Airijoje „Eurobug“, dirbančios su etninių mažumų ir pabėgėlių jaunimu, įkūrėja ir direktorė. Airijos universitetuose įgijau Darbo su Jaunimu ir Bendruomenės“ bakalauro ir „Rasės, Etninės kilmės ir Karinių konfliktų“ magistro laipsnius. Penkis metus teko ko-koordinuoti „No Hate Speech Movement“ kampaniją, inicijuotą Europos Tarybos Jaunimo Departamento, priklausančią Airijos Nacionalinei Jaunimo Tarybai. Taipogi, daugiau nei penkis metus dirbu laisvai samdoma mokymų vadove ir konsultante nevyriausybinėms jaunimo ir bendruomenių organizacijoms Europoje, Airijos Nacionalinėje Jaunimo Taryboje, Europos Tarybos Jaunimo departamente ir Europos Tarybos Kongrese (Ukrainos skyrius). Savo darbe taikau holistinį požiūrį į žmogų ir mokymosi procesus, ypatingą dėmesį skirdama jaunų žmonių ir jaunimo darbuotojų įgalinimui per aktyvų dalyvavimą ir kūrybinius iššūkius. 

Veiklos temos

 • Antirasistinis darbas;
 • Žmogaus teisių švietimas ir ugdymas; 
 • Darbo su jaunimu praktikos ir metodikos; 
 • Nepakantos kalba ir raštingumas socialinėse medijose;   
 • Darbas su etninių mažumų ir pabėgėlių jaunimu;  
 • Nepakankamai atstovaujamų grupių socialinė įtrauktis ir palaikymas; 
 • Tarptautiniai projektai įtraukiantys mažiau galimybių turintį jaunimą;
 • Nacionaliniai ir tarptautiniai mokymų kursai jaunimo darbuotojų kompetencijoms kelti; 
 • Neformalaus ugdymo metodikos kūrimas; 
 • Socialinės paskirties projektų įgyvendinimas ir valdymas; 
 • Kritinio mąstymo ugdymas skatinant kūrybinę saviraišką;  
 • Tarpžinybinis bendradarbiavimas su Europos Sąjungos ir Europos Komisijos institucijomis; 
 • Tarpkultūrinis mokymasis ir ugdymas.  

Veikla su tikslinėmis grupėmis

 • Jaunimas (etninių mažumų, pabėgėlių ir mažiau galimybių turintis jaunimas);
 • Jaunimo darbuotojai; 
 • Savanoriai;
 • Mokymų vadovai neformalaus ugdymo srityje; 
 • Nevyriausybinės jaunimo ir bendruomenių organizacijos; 
 • Vietinės valdžios, Europos Sąjungos ir Europos Tarybos institucijos.

Pomėgiai ir kitos įdomybės

Po šešiolikos metų emigracijos grįžau į Lietuvą, į Dzūkijos miškus, kur kartu su partneriu, bandome antram gyvenimui prikelti šimto metų senumo rąstinį namą, buvusią mokyklą. Taip pat planuoju pradėti neformalaus ugdymo veiklas, skirtas kaimų jaunimui Varėnos savivaldybėje. Esu užkietėjusi mezgėja, grybautoja ir dviejų katinų prižiūrėtoja.