Audrius Laurutis

Mano veiklos temos

Dirbu įvairiomis temomis: nuo naujausių technologijų panaudojimo neformaliajame ugdyme (AR, VR, Hologramos, įvairūs APP’s), iki viešojo kalbėjimo baimių nugalėjimo, jaunimo politikos, inovatyvių, įtraukiančių darbo metodų paieškų. Beveik visuose mokymuose iškyla tolerancijos, tarpusavio supratimo, empatijos, savanorystės, bendruomeniškumo, gebėjimo lyderiauti ir mokėjimo sekti, iššūkio savo komfortui, žmogaus teisių temos.

Darbas su tikslinėmis grupėmis

Esu buvęs atviros jaunimo erdvės jaunimo darbuotojas, todėl turiu patirties dirbant su sudėtingesnio elgesio jaunais žmonėmis. Taip pat išmanau jaunimo organizacijų veikimo principus, turiu žinių ir patirties dirbti su organizuotais jaunais žmonėmis. Turiu patirties darbe su mokytojais, jaunimo, socialiniais darbuotojais.