Laima Macevičiūtė

Mano veiklos patirtis:

 • Savanorystė mane lydi maždaug nuo 2000-ųjų  metų. Pradėjau savanoriaudama vaikų vasaros stovyklose, studentų organizacijose, dalyvavau nacionalinėse bei tarptautinėse savanorystės programose.
 • Darbas su tarptautinėmis grupėmis, koordinavimas, tarpkultūrinis mokymasis per kalbą;
 • Mentorystė ir veiklos organizavimas vietiniams bei tarptautiniams savanoriams;
 • Socialinių-emocinių įgūdžių ugdymas paauglių grupėms.

Veiklos temos:

 • Socialinių ir emocinių įgūdžių ugdymas
 • Lyderystės ugdymas ir karjeros konsultavimas
 • Savanorystė
 • Mentorystė
 • Anglų kalbos mokymas
 • Neformalusis ugdymas
 • Darbas komandoje
 • Tarpkultūrinis mokymasis
 • Vertybinis ugdymas
 • Tyrinėjimų sritys: baimė, gėda, pažeidžiamumas

Darbas su tikslinėmis grupėmis:

 • Vaikai, paaugliai, jaunimas
 • Mažiau galimybių turintieji jaunuoliai
 • Savanoriai
 • Švietimo darbuotojai

Credo, pomėgiai ir kitos įdomybės:

„Žmogus – gelmė, o jo širdis – bedugnė.“ (Šv. Raštas)

„Gyvenimui iš visos širdies svarbiausias komponentas – meilė sau.“ (Brene Brown)