Milda Lukoševičiūtė

Mano veiklos patirtis

Ilgalaikių Europos savanorių tarnybos (EST) projektų koordinavimas, trumpalaikiai EST projektai, įtraukiantys mažiau galimybių turintį jaunimą, darbas su priimančiomis organizacijomis, savanorystę populiarinantys renginiai, individuali mentorystė, savanorių grupės lydėjimas, mokymų organizacijoms ir savanoriams vedimas.

Mano veiklos temos

  • Savanoriška veikla Lietuvoje;
  • tarptautiniai savanoriškos veiklos projektai – rengimas, įgyvendinimas, tęstinumas;
  • tarptautiniai projektai įtraukiantys mažiau galimybių turintį jaunimą;
  • savanorių priėmimas ir koordinavimas organizacijoje;
  • individuali mentorystė, ugdomasis konsultavimas;
  • darbas komandoje, komunikacija.

Darbas su tikslinėmis grupėmis

  • Jaunimas;
  • savanoriai;
  • savanorišką veiklą plėtojančios organizacijos;
  • bendruomenės.

Pomėgiai ir kitos įdomybės

Mėgstu inicijuoti ar prisidėti prie dalykų, kurie neša pozityvų pokytį žmonių ir bendruomenių gyvenime.  Domiuosi lietuvių tautos tradicijomis ir tapatumo klausimais.