Milisenta Misevičiūtė

Mano veiklos patirtis

Neformaliajame jaunimo ugdyme esu nuo 1999 m. Skirtingų amžiaus grupių skaučių vadove, ugdymo ir organizacijos valdymo komandos nare esu virš 15 metų. 

Anksčiau dirbau jaunimo politikos ir vaiko teisių apsaugos srityse. Šiuo metu esu gidė, organizuoju edukacines veiklas, kultūrinius orientacinius žaidimus vaikams, jaunimui ir suaugusiems. 

Turiu sukaupusi vietinės ir tarptautinės savanorystės patirtį. Ryškiausi prisiminimai ir įsimintiniausios patirtys – 2 metai savanoriškos veiklos su vaikais ir jaunimu iš skurdžios aplinkos bei smurtą patiriančiomis moterimis Bolivijoje.

Veiklos temos

 • Pilietiškumas
 • Savanorystė (vietinė ir tarptautinė)
 • Profesinis orientavimas, karjeros planavimas
 • Tarpžinybinis ir tarpsektorinis bendradarbiavimas
 • Jaunimo politika
 • Jaunimo galimybės 
 • Neformalus ugdymas
 • Vystomasis bendradarbiavimas 
 • Komandos formavimas 
 • Renginių organizavimas, projektų įgyvendinimas 
 • Žygių gamtoje ir orientacinių žaidimų mieste organizavimas 
 • Negalios etiketas, veiklų ir paslaugų pritaikymas asmenims, turintiems negalią (judėjimo, regos, klausos) 

Veikla su tikslinėmis grupėmis

 • Jaunimas, jaunimo organizacijos 
 • Savanoriai, savanorišką veiklą plėtojančios organizacijos
 • Savivaldybių jaunimo reikalų tarybos
 • Bendruomeninės organizacijos