Vaida Žliobaitė

Mano veiklos patirtis:

 • Darbas su savanoriais – mokymas, lydėjimas, savanorių grupių koordinavimas.
 • Patirtis darbe su jaunimu Atvirame jaunimo centre
 • Mentorystė tarptautiniams savanoriams
 • Šiuo metu – Paramos fondo „Jaunimo linija“ Kauno padalinio vadovė

Mano veiklos temos:

 • Savanorystė
 • Mokymasis per patirtį
 • Komandinis darbas
 • Grupės procesai
 • Mentorystė
 • Emocinė parama
 • Aktyvus klausymas

Darbas su tikslinėmis grupėmis:

 • Savanoriai
 • Vaikai ir jaunimas
 • Mažiau galimybių turintis jaunimas
 • Savanorius priimančios organizacijos

Credo:

„Viskas veikia taip, kaip reikia!“