English version

Žilvinas Mažeikis

Mano veiklos patirtis

Nevyriausybiniame sektoriuje dirbu 12 metų, esu išbandęs įvairius vaidmenis: jaunimo darbuotojas, mokymų vadovas, projektų vadovas, direktorius, konsultantas. Šiuo metu vadovauju bendruomenių įgalinimo programai „Socialinis sufleris“ ir veikiu kaip laisvai samdomas mokymų vadovas 4-iuose tinkluose.

Veiklos temos

 • Kūrybiškumas
 • Sužaidybinimas
 • Jaunimo iniciatyvos ir Solidarumo projektai
 • Bendradarbiavimas su valstybinėmis institucijomis
 • Darbas komandoje
 • Darbas su jaunimu
 • Darbo / veiklos organizavimas
 • Europos pilietiškumas
 • Globalūs pokyčiai ir vystomasis bendradarbiavimas
 • Grafinis fasilitavimas ir užrašymas (angl. „recording“)
 • Grupės procesai ir jų valdymas
 • Įvairovė, antidiskriminacija, antirasizmas
 • Jaunimo darbuotojų kompetencijų vertinimas
 • Jaunimo politika
 • Jaunimo informavimas ir konsultavimas
 • Jaunimo nedarbas
 • Jaunų žmonių dalyvavimas ir iniciatyvos
 • Kultūrų įvairovė
 • Kaimo bendruomenių būrimas
 • Komunikacija
 • Konfliktų ir krizių valdymas
 • Kūrybiškumas
 • Lėšų pritraukimas (angl. „fundraising“), darbas su rėmėjais
 • Neformalusis ugdymas
 • Pilietiškumo ugdymas
 • Projektų valdymas
 • Socialinė įtrauktis
 • Savanoriška veikla (vietinė ir tarptautinė)
 • Struktūrinis dialogas
 • Strateginis planavimas (NVO sektoriuje)
 • Sveikata ir prevencija
 • Tarpkultūnis mokymasis
 • Tarpsektorinis bendradarbiavimas
 • „The Duke of Edinburgh’s International Award“ programa
 • Žmogiškųjų išteklių valdymas
 • Žygių gamtoje organizavimas (dalyvių saugumas, teisiniai aspektai)

Veikla su tikslinėmis grupėmis

Dirbu su įvairiomis grupėmis: jaunimu (jaunaisiais lyderiais, mažiau galimybių turinčiu jaunimu), mokytojais, jaunimo darbuotojais, sprendimų priėmėjais, žmogiškųjų išteklių specialistais, verslo įmonėmis.