2015 m. balandžio 30 d. terminui jaunimo srityje gautos 194 paraiškos

2015 m. gegužės 11 d.

2015 m. balandžio 30 d. paraiškų priėmimo terminui Europos Sąjungos programos „Erasmus+“ jaunimo sričiai buvo gautos 194 paraiškos.

165 paraiškos pateiktos pirmajai pagrindinei veiklai (KA1: jaunimo mainai, Europos savanorių tarnyba, jaunimo darbuotojų mobilumas), 22 paraiškos – antrajai pagrindinei veiklai (KA2: strateginės partnerystės), 7 paraiškos – trečiajai pagrindinei veiklai (KA3: struktūrinio dialogo projektai).

Paraiškų rezultatai

Taip pat norime pasidžiaugti, kad:

  • 2015 m. per 1–2 terminą paraiškas pateikė 89 naujos organizacijos – 47,9% visų pateikusių paraiškas organizacijų. Iš viso paraiškas pateikė 186 organizacijos, 1 organizacija vidutiniškai tenka 1,97 paraiškos.
  • 2015 m. finansuoti 52 projektai, kuriuos vykdo 43 organizacijos. 1 organizacija vidutiniškai vykdo 1,21 projekto.
  • 2015 m. finansuotus projektus vykdo 21 nauja organizacija (negavusi finansavimo 2014 m.) – 48,84% visų projektus vykdančių organizacijų.
|