2015 m. spalio 1 d. terminui gauta 130 paraiškų

2015 m. spalio 08 d.

2015 m. spalio 1 d. paraiškų priėmimo terminui Europos Sąjungos programos „Erasmus+“ jaunimo sričiai buvo gauta 130 paraiškų.

Visos paraiškos teiktos pirmajam pagrindiniam veiksmui – mobilumui mokymosi tikslais. Gautos 82* jaunimo mainų, 17 Europos savanorių tarnybos, 33* jaunimo darbuotojų mobilumo paraiškos.

* Dviejose paraiškose numatomos abi veiklos – tiek jaunimo mainai, tiek jaunimo darbuotojų mobilumas.

Strateginėms partnerystėms ir struktūrinio dialogo projektams paraiškų teikta nebuvo.

|